Кафедра педагогіки: у фокусі уваги інтелектуальний, духовний, та професійний розвиток студентів

31 травня 2020, 11:50
Навчальний рік майже фінішує. Настає час для рефлексії, аналізу зробленого та корекції планів на майбутнє. Рік був насиченим і цікавим і привніс у життя кафедри педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету чимало гідних починань та приводів для гордості. Насамперед, кафедра однією із перших в університеті успішно пройшла акредитацію за вимогами Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти та отримала сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» підготовки студентів першого (освітнього) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта на п’ять років.

Успішному проведенню акредитації ОПП сприяла підтримка ректора університету, академіка НАПН України Станіслава Ніколаєнка, допомога деканату гуманітарно-педагогічного факультету та особисто декана доктора філологічних наук, професора Василя Шинкарука. Щиру подяку висловлюємо також начальнику навчального відділу університету Оксані Зазимко та начальнику навчально-методичного відділу університету Ларисі Кліх.

Колективом кафедри педагогіки на чолі з завідувачем доктором педагогічних наук, доцентом Русланом Сопівником починаючи з вересня 2019 року проводилася ґрунтовна підготовча робота. Сьогодні хотілося б також назвати членів кафедри педагогіки, які разом із гарантом ОПП доктором педагогічних наук, професором Оксаною Васюк активно працювали над підготовкою і проходженням акредитаційної справи. Це доктор педагогічних наук Олександр Кучай, кандидати педагогічних наук Ігор Буцик, Оксана Гончарук, Олена Варава, Леся Маценко, Олександр Прохорчук, Карина Саф’ян.

Як тонко було підмічено кимось, сьогодні для позначення інтелектуального впливу нині більш доречна нова версія декартовского «я мислю»: «про мене говорять - отже, я існую». В цьому контексті кафедра, крім наукових і навчально-методичних надбань, ретельно працює ще й над своїм іміджем: утримує багато років поспіль одну з лідерських позицій у рейтингу кафедр НУБіП України; організовує і проводить загальноуніверситетські семінари з наставниками академічних груп та молодими педагогами, стаж яких не перевищує три роки; бере активну участь в університетському житті та за його межами, як от, наприклад, плідно співпрацює з Київським відділенням МАН України та з потенційними роботодавцями випускників освітніх програм кафедри.

Маємо й власний бренд – Клуб аграрного та освітнього консалтингу, який «оживив» спілкування з керівниками аграрних та освітніх установ, відкрив можливості знайомства з представниками бізнесу з перспективою подальшого працевлаштування в провідних компаніях України. Така форма роботи добре «спрацювала» й під час акредитації освітньої програми «Професійна освіта» та була відмічена членами акредитаційної комісії як ноу-хау в організації взаємодії з роботодавцями.

До активності членів кафедри спонукають багата на традиції історія кафедри з різними науковими школами, елітний професорсько-викладацький склад, найшановнішим членом якого є ректор університету, академік НАПН України Станіслав Миколайович Ніколаєнко та корпоративне відчуття приналежності до великої амбітної родини НУБіП України.

Якщо вже вдаватись до аналогій з великою родиною, то, зрозуміло, що найважливішими її членами та найголовнішою життєвою інвестицією є діти. Думається, що без глибокого усвідомлення того, що саме студенти університету є його обличчям, мотиваторами змін освітніх програм та розвитку науково-педагогічних працівників, замовниками освітніх послуг, викладачу навіть не варто переступати поріг студентської аудиторії.

Перехід до нової педагогіки означає всебічне оновлення навчально-виховного процесу - його змісту, форм, методів, і, що найскладніше, психології не лише педагогів ЗВО, а й самих студентів: їх образу мислення, інтересів й установок.

Кафедра педагогіки в цьому плані проводить чималу роботу. Вперше переступивши поріг навчального закладу під час Днів відкритих дверей, наші абітурієнти, вже перетворившись на студентів, ніколи не відчувають браку духовної підтримки з боку своїх наставників. Адже підготовка до життя є вічним і незмінним завданням університетської освіти. Ця величезна, інколи й цілодобова, копітка тьюторська робота зі студентами, дає гарні плоди.

Насамперед, пишаємось, що вихованці кафедри є лідерами студентського самоврядування гуманітарно-педагогічного факультету. Це здобувачі вищої освіти за програмою «Професійна освіта» Маргарита Гулян (заступник голови студентської організації гуманітарно-педагогічного факультету) та Адріана Литюк (голова спортивного відділу гуманітарно-педагогічного факультету).

У цьому році маємо гарні результати в галузі студентської науки. Наукові гуртки, що працюють на кафедрі «Педагогіка і сьогодення» (керівник кандидат педагогічних наук Олена Варава) та «Клуб аграрного та освітнього консалтингу» (керівник кандидат педагогічних наук Олександр Прохорчук) були відмічені як найкращі на факультеті.

Майбутні педагоги активно долучаються до науково-дослідницької діяльності. Результатами цієї роботи стали публікації студентів у наукових збірках, участь у конференціях різного рівня, підвищення рівня підготовки студентів, про що свідчать високі місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з «Професійної освіти» та «Педагогіки», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та ін.

Честь презентувати наукову діяльність студентів університету в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з «Професійної освіти» була надана студентам, що навчаються за однойменною освітньою програмою Вікторії Череп’яній (науковий керівник к.п.н. Олена Варава) та Маргариті Гулян (науковий керівник д.п.н., доцент Руслан Сопівник). Наші студенти презентували свої наукові роботи у дистанційному режимі 15 квітня 2020 року на базі Української інженерно-педагогічної академії, що у м. Харкові. Результатом стало друге місце, отримане Маргаритою Гулян у запеклій боротьбі з 96 учасниками.

Гуртківці кафедри також взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Освітні, педагогічні науки». Відбірковий етап конкурсу в цій номінації пройшли наукові роботи майбутньої філологині Катерини Яник (науковий керівник к.п.н. Олена Варава) та студентки спеціальності «Професійна освіта» Галини Лошній (науковий керівник д.п.н. Руслан Сопівник). Право виборювати першість на фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу в Дрогобицькому педагогічному університеті студентам, у зв’язку з карантином, буде надано пізніше.

З метою творчого та інтелектуального зростання студентів, підтримки їх віри у свої перші наукові здобутки кафедра педагогіки традиційно щороку організовує і проводить науково-практичну учнівсько-студентську конференцію «Гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників: педагогічні читання імені К. Д. Ушинського».

Цьогорічна конференція відбувалась у формі жвавої дискусії, аудиторія мала змогу задати питання доповідачам, висловити власну точку зору. За результатами роботи конференції підготовлено збірник, меценатами якого стали викладачі кафедри педагогіки.

За останні 12 років, а саме стільки студенти НУБіП приймають участь у ІІ етапі олімпіади з «Педагогіки», вони ставали не тільки учасниками, а й неодноразовими її переможцями. Наші вихованці тричі завойовували 1 місце , та шість разів 3 місце, а також 3 та 2 командне місце в різні роки.

В 2018 році студенти НУБіП вперше взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Професійна освіта», і зразу ж голосно заявили про свої переваги, виборовши 2 місце. Це зробила студентка гуманітарно-педагогічного факультету Марина Бондаренко. У 2019 році Марина привезла ще один диплом 2 ступеня зі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта». Достойно представила університет Адріана Литюк, студентка спеціальності «Професійна освіта», отримавши перемогу у номінації «Вміння творити та навчатися».

У лютому 2020 року пройшов І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» та зі спеціальності «Професійна освіта». У цьогорічній олімпіаді взяли участь студенти гуманітарно-педагогічного факультету різних курсів спеціальностей «Професійна освіта» та «Соціальна робота».

Серед учасників були і першокурсники, і студенти випускних курсів. Переможцями з навчальної дисципліни «Педагогіка» стали Мацола Вікторія та Литюк Адріана, а зі спеціальності «Професійна освіта» Вікторія Череп’яна та Ольга Кисленко. Отже, 2020 рік не став виключенням, і знову наші вихованці готові поборотися за звання кращих зі студентами інших навчальних закладів.

Переможці І етапу представлятимуть НУБіП України на ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальної дисципліни «Педагогіка» (Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл, Одеська область, 10-12 листопада 2020 р.) та зі спеціальності «Професійна освіта» (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків). Ми покладаємо великі надії на конкурсанток.

8 травня 2020 року кафедра педагогіки організовано провела День відкритих дверей. До його проведення інтелектуально, технічно й емоційно до долучились й студенти.

Саме тут виявились найкращі якості вихованців кафедри, які запропонували розповісти про свою рідну спеціальність і Аlma mater, знявши кілька відеороликів. Студенти не пошкодували ні зусиль, ні талантів; виступили сценаристами, режисерами, операторами, зробили музичний супровід та монтаж своїх маленьких шедеврів. Це Тетяна Тонха, Ганна Гризунова, Олег Мороз, Адріана Литюк, Ангеліна Крайнюкова, Вікторія Череп’яна, Олена Лаврега, Ольга Кисленко, Анатолій Ісабеков.

У своїх відеороликах гуртківці жваво й яскраво розповіли вступникам про якість надання освітніх послуг, змістовне дозвілля наших студентів та прекрасну матеріальну базу університету. Абітурієнти мали можливість почути привітання й неупереджену думку щодо навчання за обраними спеціальностями від студентів з високим лідерським потенціалом, які досягли значних успіхів. Це найкращі студенти, які навчаються за випусковими спеціальностями кафедри педагогіки, призери Всеукраїнських олімпіад з «Професійної освіти» й «Педагогіки», переможці конкурсів наукових робіт. Владислав Убирай, який, користуючись перевагами дуальної освіти, навчається за індивідуальним графіком і працює бізнес-коучем, розповів, що навчання за даною спеціальністю дозволило йому «прокачати» комунікативні навички, відкрити власні можливості та повірити в здатність самостійно вирішувати свою долю й вибудовувати свою кар’єру. Лідер гуртка і студентського самоврядування гуманітарно-педагогічного факультету, призерка конкурсу наукових робіт 2020 року Маргарита Гулян розповіла про цікаве студентське дозвілля: Свято першокурсника, Голосіївську весну, Красу НУБіП та інші заходи, які, ставши частиною корпоративної культури університету, надають можливість творити власну особистість. І все це було аж ніяк не сумно, не офіціозно, й не помпезно, а саме тією мовою і з тією емоційністю, до якої чутлива і яку сприймає сучасна молодь.

Колектив кафедри педагогіки впевнений, що освітні програми будуть мати своїх потенційних і реальних здобувачів лише за умови натхненної й мотивованої співпраці педагогів та студентів, які навчаються в університеті і вправі нарівні з науковцями гідно презентувати свій заклад і свою спеціальність.

Навчаючись за освітніми програмами кафедри педагогіки, студенти мають змогу відвідувати мистецькі заходи, брати участь у фестивалях, творчих конкурсах, вікторинах, організовувати екскурсії до музеїв, зустрічатись з цікавими, знаними на всю Україну людьми.

За власною ініціативою, студенти відвідують заклади дошкільної освіти та школи. Їх мотивує можливість в реальних умовах удосконалити свої психолого-педагогічні компетенції, спілкування з дітьми та досвідченими педагогами-практиками.

Одним із пріоритетів студентського життся в НУБіП є практика та стажування у провідних країнах Європи, можливість отримання подвійного диплому європейського зразка. Майже половина старшокурсників спеціальності «Професійна освіта» не пропустили можливості побувати за кордоном та успішно навчаються за програмою подвійних дипломів у Поморській академії м. Слупськ (Польща).

Маємо вагомі здобутки і на ниві спорту. Студент спеціальності «Професійна освіта» Дмитро Касабуцький з дитинства займається футболом, минулого року дебютував у вищій лізі Київщини. За два неповні сезони обдарований юнак провів більше двадцяти календарних зустрічей і забив два м’ячі. Тепер юнак наполегливо готується до кубкових випробувань в складі «Авангарда».

Студентка цієї ж спеціальності Єлизавета Дика професійно займається вільною боротьбою, успішно виступає на міжнародних і всеукраїнських змаганнях та спартакіада. Ставши студенткою нашого закладу, Ліза здобула перше місце на всеукраїнському майстерському турнірі та звання «Майстра спорту України».

НУБіП є справжньою школою лідерів, де майбутні фахівці мають можливість не тільки здобути освіту високого ґатунку, а й розвинути найрізноманітніші обдарування, адже студентське життя тут насичене різнобарв’ям видів діяльності - наукової, культурної і спортивної. На кафедрі педагогіки студенти мають можливість отримати не тільки престижну професію, а й підготуватись до життя в сучасному світі з його невизначеністю і двозначністю, з різноманітністю точок зору; тут прищеплюють готовність поважати право бути різними; зміцнюють критичні і самокритичні здібності, лідерські якості, необхідні для прийняття відповідальності за свій вибір та успішного життя.

Колектив кафедри педагогіки

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook