НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА НДІ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН ДВІЧІ ЗА ТИЖДЕНЬ ЗІБРАЛАСЯ В ОНЛАЙН РЕЖИМІ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ. Далі буде…

27 травня 2020 року

27 травня 2020 року відбулося друге впродовж тижня онлайн засідання науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин на платформі CiscoWebex на чолі з директором НДІ здоров’я тварин, д. вет. н., професором Дмитром Засєкіним. Відповідно до порядку денного було розглянуто дисертаційну роботу та низку нагальних питань.

У відео-засіданні науково-технічної ради прийняли участь 25 учасників, зокрема 19 членів науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин (100 %), науковий керівник здобувача, рецензенти, науково-педагогічні працівники факультету.
Першим питанням розглядали дисертаційну роботу Олександра Демчишина, здобувача Інституту ветеринарної медицини НААН на тему: «Санітарно-гігієнічне обґрунтування розробки підкислювача «Аквасан» при вирощуванні курчат-бройлерів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія». Науковий керівник: Микола Кухтин – професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, доктор ветеринарних наук, професор. Головував на засіданні професор Дмитро Засєкін.

Після доповіді Олександра Демчишина питання задавали члени науково-технічної ради: акад. Микола Цвіліховський, проф. Володимир Костюк, проф. Володимир Духницький, проф. Світлана Ткачук, проф. Микола Захаренко, проф. Валерій Ушкалов, доц. Микола Малюк, проф. Ольга Якубчак, проф. Анатолій Мазуркевич, проф. Віталій Недосєков, проф. Дмитро Засєкін.


Виступили – науковий керівник Микола Кухтин – професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, доктор ветеринарних наук, професор, рецензенти: Лариса Шевченко, д. вет. н., професор та Марія Кучерук, к. вет. н., доцент.

В обговоренні взяли участь: акад. Микола Цвіліховський, проф. Володимир Духницький, проф. Анатолій Мазуркевич, проф. Микола Захаренко, проф.  Валерій Ушкалов, проф. Ольга Якубчак, проф. Дмитро Засєкін.

Виступаючі відзначили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано скорегувати назву роботи та рекомендувати дисертацію Олександра Демчишина до розгляду в спеціалізованій вченій раді. Обидва рішення було прийнято одноголосно.


У розділі «Різне» було розглянуто рейтинг кафедр за критеріями оцінювання наукових здобутків НПП впродовж 2019-2020рр., присвячений Дням науки в НУБіП України. Доповідала голова комісії, професор Світлана Ткачук. За результатами проведеної оцінки було визначено трьох переможців:

Місце у рейтингу

Назва кафедри

Кількість балів

1

Біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

28455/2422 на 1 НПП (11,75 НПП)

2

Ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька

19644/1310 на 1 НПП

 (15 НПП)

3

Анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад.

 В. Г. Касьяненка

20120/1059 на 1 НПП

 (19 НПП)

Рішення про затвердження рейтингу кафедр за критеріями оцінювання наукових здобутків НПП впродовж 2019-2020 рр. було прийнято одноголосно.
Також було розглянуто, затверджено та рекомендовано до друку науково-методичні рекомендації на тему: «Застосування кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс за виробництва свинини». Автори: д.вет.н., професор Світлана Ткачук, здобувач наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Людмила Ткачик. Рецензенти: Яценко І.В., Фотіна Т.І., Томчук В.А.
Згідно з розпорядженням першого проректора І.І. Ібатулліна було призначено рецензентів для розгляду дисертаційної роботи Руслани Постой, представленої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин: Віктора Трокоза, професора кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого, доктора сільськогосподарських наук, професора; Миколу Малюка, завідувача кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка, доктора ветеринарних наук, доцента; Миколу Ніщеменка, професора кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету, доктора ветеринарних наук, професора. Також було призначено комісію для перевірки наявності та достовірності первинної документації по дисертації: д.вет.н., доцента Наталію Грушанську – голова комісії; д.вет.н., доцента Надію Дишлюк та к.вет.н., доцента Дмитра Криворучка – члени комісії. Голові біоетичної комісії факультету професору Ларисі Шевченко доручено дати фахове заключення за даною дисертацією.
Рішення було прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

27.05.2020 р.
Козловська Г.В., секретар
науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин

 
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook