Найкраще святкування Дня науки – це проведення досліджень.

19 травня 2020 року

 

День науки – це національне свято України.

Наукова діяльність в НУБіП не знала і ніколи не буде знати перерв за жодних обставин, науково-педагогічні працівники різних факультетів аграрного спрямування об’єднались знаннями та зусиллями задля вирішення різнорівневих завдань з пріоритетних напрямів, а аспіранти і докторанти в межах своїх дисертаційних робот.

Так, в День науки 2020 р. був започаткований новий комплексний підхід з досліджень, починаючи з грунтових мікроорганізмів і молекулярних структур, в яких вони функціонують, до біологічних систем з рослинами і агробіоценозами, які вони утворюють. Власне кажучи ця ідея є розвитком вчення Володимира Вернадського з дослідження рівнів організації живої матерії на Землі (при створенні ноосфери), що в першу чергу, на наш погляд, стосується формування агрофітоценозів на основі законів природи, що на сьогодні не дуже акцентується людством. Природі нав’язують те, що протирічить її будові та функціям, тим паче не заглиблюючись в тонкі матерії дослідження та ін.

Дослідження проводимо на дослідному полі кафедри селекції, генетики та насінництва, де посіяна колекція пшениці озимої -100 сортів вітчизняної селекції. Дослідження повинні бути комплексними. Виходячи з цих постулатів провідні вчені НУБІП України (декан агробіологічного факультету Оксана Тонха, в.о. завідувача кафедри селекції, генетики та насінництва Олександр Макарчук, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Микола Патика) розпочались дослідження особливостей формування біому рослин пшениці озимої вітчизняної селекції на полях дослідних господарств, адже якість росту, отримання високих врожаїв, збереження ґрунту як природної системи в решті решт має для нашої аграрної країни першочергове значення!