Важлива подія на землевпорядному факультеті і кафедрі геодезії та картографії - науково-технічна рада факультету землевпорядкування заслухала докторську дисертацію доцента Івана Анатолійовича Опенька

15 травня 2020, 9:00
08.05.2020 року відбулось засідання науково-технічної ради факультету землевпорядкування. Одне з питань порядку денного було присвячене попередньому захисту дисертаційної роботи здобувача кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України Опенька Івана Анатолійовича на тему: «Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України на початку 2019 р. Науковий консультант: доктор економічних наук, доцент Євсюков Тарас Олексійович, декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України.
На початку засідання, яке відкрив голова НТР, професор І.П.Ковальчук, відкритим голосуванням одноголосно обрано головуючого – доктора економічних наук, професора І. М. Лицура, провідного наукового співробітника відділу методології сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
 
 
Здобувач доповів результати досліджень за темою дисертаційної роботи та відповів на численні запитання членів НТР і запрошених вчених.
 
 
Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретичних, розробка методологічних засад і практичних рекомендацій, спрямованих на забезпечення раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення, визначення та обґрунтування системи заходів з підвищення економічної ефективності їх використання та відтворення  продуктивного і виробничого потенціалу в умовах децентралізації влади.
В обговоренні результатів дисертації взяли участь: Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії; Дорош О.С., завідувач кафедри управління земельними ресурсами, доктор економічних наук, професор; О. П. Дроздівський, доцент кафедри геоінформаційних систем і технологій, кандидат технічних наук; Р. В. Тихенко, доцент кафедри управління земельними ресурсами, кандидат економічних наук, доцент; С. С. Кохан, завідувач кафедри геоінформаційних систем і технологій, доктор технічних наук, доцент; Лицур І.М., провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», доктор економічних наук, професор.
 
 
 
 
Рецензенти (д.е.н., проф. Рогач С.М., д.е.н., доц. Дорош Й.М., д.е.н. Мартин А.Г.) та виступаючі відзначили актуальність теми дисертаційної роботи, її важливе наукове і практичне значення, високий науково-методологічний рівень виконаного дослідження та вагомість отриманих результатів. Вказано на необхідність узгодження і зменшення кількості статистичної інформації, підвищення чіткості у визначенні основних наукових досягнень в анотації, положень наукової новизни, уважного реагування на зроблені рецензентами і виступаючими в обговоренні результатів дисертації пропозиції і зауваження. Проте ці зауваження не знижують загального високого рівня дисертації. Висловили пропозицію рекомендувати дисертаційну роботу до її подання у спеціалізовану вчену раду на предмет захисту зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 
 
Ухвалили:
Враховуючи актуальність теми дослідження, обґрунтованість отриманих результатів, наукову новизну і практичне значення виконаного дослідження, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, науково-технічна рада факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України рекомендує дисертацію І. А. Опенька на тему: «Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади» до захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Рішення прийнято одноголосно.
 
 
 
Голова НТР, доктор географічних наук, професор Іван Ковальчук,

секретар НТР, кандидат економічних наук, доцент Олексій Жук 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook