Студенти заочної форми навчання також навчаються дистанційно

11 травня 2020, 14:26

Від 21 до 30 квітня 2020 р. тривала сесія у студентів гуманітарно-педагогічного факультету, зокрема у майбутніх магістрів-філологів. Під час цієї сесії серед інших дисциплін освітньої програми здобувачі вищої освіти опановували освітнім компонентом «Педагогіка та психологія вищої школи (педагогіка)», яка читається на кафедрі педагогіки.

Наголосимо, що для студентів-заочників не є новим використання платформи e-learn у навчанні. Вона для них є справжнім помічником у міжсесійний період. Тому до виконання завдань із педагогіки вищої школи, які студенти отримали ще на попередній сесії, вони приступили раніше.

Хотілося б відмітити активність студентів групи. Здобувачі вищої освіти успішно виконали завдання семінарських занять і самостійної роботи за перший та другий модулі та написали модульні контрольні роботи. Зокрема, студенти опрацьовували Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту» та «Національну доктрину розвитку освіти України в ХХІ столітті» тощо; готувалися до обговорення низки педагогічних проблем; розробляли план-конспект лекційного заняття з педагогіки вищої школи та розробляли рольову гру на тему «Вирішення конфліктних ситуацій у студентському середовищі»; розробляли тестові завдання для перевірки знань із дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи (педагогіка)» тощо.

Уважно виконували завдання курсу Андрійчук Людмила, Желєзнякова Світлана, Лукашевич Тетяна, Мироненко Ірина, Охрімець Катерина, Савостьян Яна, Сусло Тетяна, Сєдова Ксенія та ін.

 

Готуючись до сесії, здобувачі вищої освіти провели емпіричне дослідження серед першокурсників та побудували рейтингову шкалу труднощів, які виникають під час адаптації студентів. До слова, хотілося б відмітити творчий підхід під час виконання цього завдання здобувачки Тетяни Немової. Група здобувачів вищої освіти, з якою студентка виконувала ранжування труднощів, запропонувала інші варіанти перепон, що виникали в них під час адаптації на першому курсі. Також уважно здобувачка підійшла до розробки критеріїв оцінки рівня ефективності виховного процесу та проведення емпіричного дослідження студентської групи, застосувавши при цьому два тести (самостійна робота №2). Це дозволило Тетяні Володимирівні не лише виконати завдання програми освітнього компонента, а й, як куратору групи, вирішити виховні проблеми підопічних студентів. Ось, що вона нам сказала під час спілкування:

«Карантин не привід для порушення освітнього процесу. Магістри заочної форми навчання ОП «Філологія» активно включились у дистанційний процес навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Дистанційне вивчення освітнього компонента «Педагогіка та психологія вищої школи (педагогіка)» з використанням платформи e-learn, є зручним, чітко структурованим і зрозумілим. Доволі об’ємним за своєю структурою, проте, безумовно, безцінним за своїм значенням. Адже, в матеріалах, наданих для опрацювання, міститься вся базова інформація, що є необхідною для розуміння закономірностей освітнього процесу, принципів, форм і методів навчання і виховання, функцій викладача у закладі вищої освіти, його ролі у формуванні студента як майбутнього висококваліфікованого фахівця. Навчальний матеріал особливо корисний молодим викладачам, яких більшість серед здобувачів вищої освіти заочної форми навчання, й які працюють у шкільних, або інших освітянських колективах і, уже володіючи досвідом педагогічної роботи, мають змогу відшліфувати свої знання, детально занурившись у світ «Педагогіки та психології вищої школи (педагогіка)». Звичайно, недоліком є стислі терміни вивчення і величезне навчальне навантаження з різних освітніх компонентів. Проте, я більш ніж упевнена, що «зерно знань», отримане під час вивчення дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи (педагогіка)», не пропаде».

За відсутності аудиторних занять та обмеженої можливості прямого спілкування між здобувачами вищої освіти та викладачем під час дистанційного навчання активно використовуємо мобільний та електронний зв’язок (Zoom,Viber, електронна пошта, чат на порталі е-learn, телефонні дзвінки), адже зворотній зв’язок є досить важливим у освітньому процесі.

29 квітня зі студентами проведено підсумкову атестацію, використовуючи можливості платформи е-learn. Кожен здобувач вищої освіти мав розкрити 2 питання та вирішити 10 тестових завдань. Під час складання іспиту співбесіду за результатами робіт здійснювали в телефонній розмові з кожним студентом.

Уже другий місяць у Національному університеті біоресурсів і природокористування України навчання здійснюється дистанційно. За цей час ми всі переконалися у важливості розроблених курсів на платформі e-learn. Та й досвід такої дистанційної освіти дозволяє і викладачам удосконалювати свою професійну майстерність та рухатись далі.

Професор кафедри педагогіки
Оксана Васюк

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook