Ставлення молоді України до роботи в агропромисловому комплексі – головне питання ІV Всеукраїнської онлайн конференції

6 травня 2020 року
05 травня 2020 року відбулась ІV Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «РОЛЬ МОЛОДІ У РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ», організаторами якої вже традиційно є кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту та кафедра соціальної роботи та реабілітації гуманітарно-педагогічного.

     Модератор конференції, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Шинкарук Лідія Василівна звернулась з вітальним словом до присутніх та зазначила, що хоча Україна і посідає провідне місце серед європейських аграрних країн, існує безліч проблем розвитку аграрного сектору економіки, вирішення яких потребує необхідності його подальшого інноваційного розвитку.

     До привітань приєднався декан факультету аграрного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент Остапчук Анатолій Дмитрович, який зауважив на необхідності залучення молоді до роботи в агропродовольчому секторі для формування позитивного іміджу галузі та реалізації стратегії Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо формування сучасного кадрового потенціалу для вітчизняного сільськогосподарського виробництва. Саме НУБіП України реалізує програми практичної підготовки студентів, дипломованих фахівців та сільської молоді на базі провідних аграрних підприємств світу.

     В ході конференції були обговорені питання соціально-економічного розвитку країни, зокрема роль і участь молоді у розвитку аграрного сектору. Студенти охоче поділилися своїми напрацюваннями та ідеями з учасниками конференції.
     Так, в своїй доповіді «Розвиток стартапів у креативній індустрії України» магістр І року навчання ОП «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» факультету аграрного менеджменту Позняк Мар’яна розповіла про те, що Україна вже робить перші кроки в розвитку креативної економіки, зокрема в рамках Доктрини збалансованого розвитку «Україна-2030», в якій зазначено, що «розвиток креативної економіки є одним із драйверів економічного розвитку країни».

     Студентка 4 курсу факультету аграрного менеджменту Барабаш Марина у своїй доповіді підкреслила, що грамотне складання бізнес-плану – це запорука успіху будь-якого бізнесу та є головним документом для потенційних інвесторів, яким цікаво вкладати гроші у проекти з конкретними на сьогодні результатами та визначеними планами (стратегіями) на майбутнє, тому що кожна інвестиція повинна мати зміст і зараз, і у подальшому.
     Зрозуміло, що успіх приходить до тих компаній, менеджери яких знають і свідомо використовують специфічні методи та інструменти управління проектами. І навпаки, якщо ігнорувати ці методи та інструменти, то відбудуться значні фінансові проблеми, що призведуть до втрати ринкових позицій. Тобто від професійної роботи проектного менеджера залежить успіх будь-якого бізнесу. Саме цьому і навчаються студенти факультету аграрного менеджменту на освітній програмі "Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами" кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

     Гармонійно доповнили доповіді студентів – майбутніх менеджерів здобувачі вищої освіти гуманітарно-педагогічного факультету. Як відзначив у своєму вітальному слові декан гуманітарно-педагогічного факультету, доктор філологічних наук, професор Шинкарук Василь Дмитрович, гуманітарна складова є однією із важливих передумов розвитку агропромислового сектору та сільських територій. Від рівня свідомості сучасної молоді, яка навчається у закладах вищої освіти аграрного та природоохоронного спрямування, їх активності, бажання змінювати на краще свій населений пункт, регіон та країну у великій мірі залежить наше майбутнє і добробут. Молодь завжди була рушієм змін і перетворень. Молоді люди, які є вихідцями із сільської місцевості або проживають у селах є тим головним, неоціненим людським ресурсом, який забезпечить у найближчому майбутньому якісні перетворення в агропромисловому комплексі України. Василь Дмитрович засвідчив своє переконання у тому, що студентська молодь Національного університету біоресурсів і природокористування, яка є креативною, підприємливою, ініціативною, мобільною, знає іноземні мови у найближчому часі залучить інвестиції в аграрний та природоохоронний сектор, налагодить виробництво, переробку, зберігання та реалізацію сільськогосподарської продукції відповідно до світових та європейських стандартів.

     Секційні доповіді студентів гуманітарно-педагогічного факультету, зокрема освітніх програм «Соціальна робота» та «Соціально-психологічна реабілітація» засвідчили, що в університеті здійснюється підготовка фахівців, які у найближчому майбутньому будуть вирішувати важливі соціальні проблеми у сільській місцевості. Варто відзначити такі доповіді здобувачів вищої освіти: «Процес соціальної адаптації сільської молоді» (Артемчук Єлизавета); «Як заохочувати сільську молодь реалізовувати себе в своїй громаді» (Білошапка Анна), «Моніторинг ціннісних орієнтацій сільської молоді Польщі та України» (Мацола Вікторія); «Організація соціальної роботи із безробітною сільською молоддю» (Березовська Анна); «Потреба впровадження інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами в сільській місцевості» (Федорчук Тетяна).

     Участь молоді в науково-практичній конференції – це пошук нових рішень у сфері АПК, тому що сучасна молодь із своїми ідеями та пропозиціями їх креативного вирішення є рушійною силою сучасності!

Суханова Алла,
доцент кафедри виробничого та
інвестиційного менеджменту
Сопівник Ірина,
в.о. завідувача кафедри
соціальної роботи та реабілітації

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook