Попередній захист докторської дисертації Івана Опенька на кафедрі геодезії та картографії

1 травня 2020 року

27 квітня 2020 року відбулося засідання кафедри геодезії та картографії, на порядку денному якого було дуже важливе питання – попередній захист дисертаційної роботи доцента Івана Анатолійовича Опенька, поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Тема дисертації - «Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади». Етап розгляду дисертації на засіданні кафедри є важливим, бо за його результатами вирішується питання її рекомендації до розгляду на засіданні Науково-технічної ради факультету землевпорядкування. Науковим консультантом цієї роботи виступав декан факультету землевпорядкування, д.е.н., професор кафедри геодезії та картографії Т. О. Євсюков.


3 урахуванням надзвичайної ситуації та загальнодержавних протиепідеміологічних заходів, організація попереднього захисту докторської дисертації здійснювалась у дистанційному режимі, з використанням програмного забезпечення Zoom.
У засіданні брали участь члени кафедри та запрошені вчені, відомі фахівці у сфері економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, зокрема, д.е.н., проф. Лицур І. М., д.е.н., проф. Дорош О. С., д.е.н., доц. Мартин А. Г.
Головуючим на засіданні було обрано д.е.н., проф. Лицура І. М.

Здобувач кафедри геодезії та картографії Опенько І. А. у своєму виступі обґрунтував актуальність теми, мету та завдання дисертаційної роботи, розкрив її наукову новизну, теоретичне і практичне значення, окреслив основні положення та висновки дисертаційного дослідження.

Після завершення доповіді Опенько І. А. відповів на запитання, які стосувалися змісту та наукової новизни дисертаційної роботи, практичного значення одержаних результатів наукового дослідження та його аналітичного забезпечення, .
Питання задавали, д.геогр.н., проф. І.П. Ковальчук, к.е.н., доц. О. П. Жук, д.е.н., проф. О. С. Дорош, д.е.н., проф. І. М. Лицур, к.е.н., доц. О.В. Шевченко, к.е.н., доц. Є. В. Кривов’яз.

Рецензували дисертаційну роботу Івана Опенька д.е.н., проф. Дорош Ольга Степанівна та д.е.н., доц. Мартин Андрій Геннадійович. Як і годиться, вони побачили як досягнення, так і висловили ряд зауважень та побажань. І.А.Опенько відповів на них, з частиною погодився, візьметься виправляти виявлені «вузькі місця».


В обговоренні брали участь:
- д. е. н., доц. А. Г. Мартин – рекомендував обґрунтувати доцільність використання індексу Джині для оцінки умов раціонального природокористування на землях лісогосподарського призначення; пояснити зміст процесу «децентралізація» в системі управління лісами та землями лісогосподарського призначення; аналіз податкових платежів лісогосподарських підприємств варто здійснювати із вказанням дати, на яку здійснений розрахунок; здійснюючи аналіз показників використання земель лісогосподарського призначення у країнах-членах ЄС, автору варто було б врахувати відмінності кліматичних умов; аналізуючи наслідки реформ лісового господарства у країнах-членах ЄС (стор. 192), автору варто було б чітко розрізняти поняття «децентралізація» і «приватизація», а також відзначити, що масової передачі лісів із державної у комунальну (муніципальну) власність не було у жодній країні Європи; окреслюючи перспективи використання технології Blockchain, автору варто було б зазначити, що це лише технологія створення розподіленої бази даних, яка сама по собі жодним чином не впливає на використання природних ресурсів;

- д. геогр. н., проф. І. П. Ковальчук відзначив важливість проблеми, піднятої в дисертації, її прикладне значення та порекомендував підсилити теоретичну і методологічну частину наукового дослідження;

- д. е. н., проф. О. С. Дорош – зазначила про необхідність доповнення більшого спектру показників, які характеризують економічну та екологічну ефективність від запропонованих дисертантом еколого-економічних механізмів. Обґрунтувати доцільність лінійної регресії від, наприклад, степеневої множинної. Доцільно вказати в роботі, точку зору дисертанта щодо проблеми зміни цільового використання земель сільськогосподарського призначення (малоефективних угідь) на лісогосподарське призначення;

- к.е.н., доц. О. П. Жук зазначив, що актуальність теми не викликає сумнівів. Рекомендував врахувати зауваження при доопрацюванні роботи перед поданням її для заслуховування на Науково-технічній раді факультету;

- д.е.н., проф. І. М. Лицур відзначив важливість дослідження. Роботу оцінив як таку, що виконана на сучасному рівні і за змістом відповідає паспорту спеціальності 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Порекомендував кафедрі підтримати здобувача і рекомендувати роботу до подання в Науково-технічну раду факультету.


Науковий консультант, д. е. н., професор кафедри геодезії та картографії Т. О. Євсюков відзначив високу актуальність теми, оригінальність обраного наукового підходу, комплексний характер дослідження, залучення статистичної, фондової, літературної інформації і даних дистанційного зондування Землі, володіння методикою та алгоритмами досліджень цієї проблеми, баченням шляхів її вирішення. Автор володіє економіко-математичним методом дослідження, який застосовувався при обґрунтуванні оптимальної стратегії використання земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади на основі розроблених математичних моделей. Має достатню кількість публікацій та виступів на конференціях різних рангів. В цілому, дисертаційна робота відбулася, тому й рекомендована для заслуховування на кафедрі. Висловлені учасниками засідання зауваження треба врахувати до подання роботи в Науково-технічну раду факультету.


За результатами засідання кафедри геодезії та картографії ухвалено рішення рекомендувати дисертаційну роботу здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Опенька Іван Анатолійовича «Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади» до попереднього розгляду на засіданні науково-технічної ради факультету з урахуванням зауважень та побажань рецензентів, членів кафедри геодезії та картографії і запрошених вчених. Рішення прийнято одноголосно.

 

Завідувач кафедри геодезії та картографії,
доктор географічних наук, професор Іван Ковальчук
  


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook