Онлайн лекція Станіслава Ніколаєнка: етика керівника закладу освіти як основа успіху в управлінні

25 квітня 2020 року
     «Етика керівника закладу освіти як основа успіху в управлінні» – за такою темою пройшла онлайн-лекція з дисципліни «Керівник закладу освіти» для студентів магістерських програм гуманітарно-педагогічного факультету, викладачем якої є ректор університету, професор кафедри педагогіки Станіслав Ніколаєнко. Проведене заняття було присвячено сучасним проблемам професійної культури та етичної управлінської діяльності керівників закладів освіти. Воно мало на меті сформувати у студентів знання з основ етики керівника, етичних проблем навчально-виховного процесу та стосунків у закладі, професійної етики керівника закладу освіти, моделі професійної етики керівника, типів та класифікацій конфліктів, стилів поведінки особистості в конфлікті, аналізу та культури їх розв’язання.

     Певною специфічною особливістю сьогоднішнього заняття було забезпечення навчального результату в межах актуальності та унікальності магістерських освітніх програм на факультеті. Варто наголосити, що унікальність професійної підготовки на гуманітарно-педагогічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України полягає у спрямованості навчального процесу на формування майбутнього фахівця – професіонала, який здатний і готовий до ефективного виконання своїх професійних завдань, володіє методами управлінської діяльності, ефективно формує та реалізує комунікації в колективі та за його межами. Саме цьому сприяє практика організації навчальних занять ‒ використання методик колективної роботи, врахування основ етики спілкування та реалізація сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Нинішня організація освітнього процесу на гуманітарно-педагогічному факультеті і в університеті в умовах карантину, не тільки продовжує реалізацію означених позицій, а й розвиває свої можливості, що полягають у забезпеченні підготовки майбутніх освітян і гуманітаріїв до подальшого успішного використання інформаційних технології в професійній діяльності.

     Попри наявні побутові труднощі студентів, онлайн-лекція охопила широку авдиторію студентів, хоч вони в цей час перебували в різних куточках України. Спілкуючись з молоддю, Станіслав Ніколаєнко порушував сучасні, вічні і вкрай важливі питання ефективної організації роботи керівника закладу освіти, науково обґрунтовував її основи, характеризував методику дій, стилі поведінки керівника та заходи щодо забезпечення етичної діяльності, доводив потребу розробки та впровадження етичних кодексів викладача і студента в кожному закладі освіти.

     Головною дидактичною особливістю лекцій професора Станіслава Ніколаєнка є реалізація принципу зв’язку теорії з практикою, коли на кожне теоретичне питання лектор наводив реальні переконливі приклади з освітянської практики, що дозволяли формувати у студентів повне загальне розуміння того чи того процесу чи явища. Важливим в організації такого виду заняття був зворотній зв’язок. Зазначимо, що висвітлений лекційний матеріал викликав у майбутніх молодих керівників багато запитань, які вони озвучували або писали в чаті. З-поміж питань, на які студенти прагнули отримати відповіді, були і про механізми підтримки цілісності освітянського колективу; і про етичні прийоми впливу на колег, що налаштовують інших проти колективу або колектив проти колег, зокрема й керівника; і про етичні стосунки між студентом і викладачем тощо. Особливе захоплення у студентів викликали відповіді Станіслава Миколайовича, що стосувалися порад у використанні методів попередження керівником конфліктів у освітянському колективі.

     Проведене заняття з дисципліни «Керівник закладу освіти» є завершальним етапом у загальному двосеместровому навчальному курсі. Але підготовка особистості майбутнього керівника до управлінської діяльності у закладі освіти ще не закінчується і буде продовжена під час проходження студентами виробничої практики.

Ігор Буцик,
доцент кафедри педагогіки

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook