Професор Лариса Шевченко та доцент Віта Михальська: «Зворотній зв’язок зі студентами важливий для оцінки дисципліни за вибором»

24 квітня 2020 року
     Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти в Методичних рекомендаціях щодо акредитації освітньо-професійних програм зазначає, що один із ключових критеріїв оцінки освітньо-професійної програми в процесі її акредитації за новими принципами – це навчання та викладання. В цьому аспекті важливим є студентоцентрований підхід ЗВО України до навчального процесу. На сьогодні слід зазначити, що адміністрація НУБіП України та керівництво факультету ветеринарної медицини з залученням кураторів академічних груп активно пропонують студентам вибіркові курси навчальних дисциплін, які формують професійні компетенції.

     Слід відмітити, що в процесі спілкування викладача і студента аудиторна форма навчання є найкращим способом донесення необхідної інформації про зміст курсу, методи контролю та результати оцінювання. Враховуючи, що нині не лише Україна, але й весь світ знаходиться в умовах карантину через поширення коронавірусу, навчальну інформацію у короткій та доступній для сприйняття формі студенти отримують через електронні навчальні курси, розміщені на платформі Elearn.
     Однією з дисциплін за вибором студента є «Кормові нутріцевтики», яка викладається студентам 3 курсу факультету ветеринарної медицини спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

     Відповідно до підкритерію 1.2 Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми студенти і випускники освітньо-професійної програми завжди є стейкхолдерами. Виявлення та врахування позицій і потреб стейкхолдерів має бути задокументованим – це можуть бути протоколи спільних зустрічей, результати опитувань або аналізу відкритих джерелі та ін.
     Враховуючи ці вимоги, було розроблено програму опитування студентів 3 курсу спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС Магістр з дисципліни «Кормові нутріцевтики» з використанням ресурсу «Зворотній зв’язок», яка розміщена за адресою https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2554.
     На 3 курсі навчається 19 осіб, 13 з яких взяли участь в анонімному опитуванні, що становить 68 % від числа студентів на курсі. Опитування складалося з 7 запитань різних типів, на які студенти давали коментарі, оцінювали якість електронного навчального курсу, а також рівень викладання даної дисципліни.

     Питання 1. Наскільки корисним для вас є цей курс.
     8 % студентів вважають, що цей курс корисний на 50 %, 23 % - на 70 % і 69 % зазначили, що ця цифра становить 100 %. Студентів, які оцінили б корисність курсу нижче 50%, не виявилося.

     Питання 2. Наскільки корисною для вас є інформація лабораторних занять (дайте коротку відповідь)?
     Відповіді студентів всі позитивні, вони наведені в оригіналі нижче.

 • Інформація цікава та корисна
 • Доброю
 • Піднімаються актуальні теми і проробатується корисна інформація для майбутнього лікаря ветеринарної медицини
 • Корисне
 • Корисно
 • 90%
 • Дуже корисною
 • Корисна
 • Інформація корисна, лабораторні заняття дуже корисні
 • Неймовірно корисною
 • Знання, які я можу використовувати у власному житті
 • Дуже корисна
 • Дуже корисна

     Питання 3. Наскільки зрозумілою і доступною є для вас інформація лекційного курсу (дайте коротку відповідь)?
     Відповіді студентів, наведені нижче в оригіналі, свідчать про позитивну оцінку лекційного курсу.

 • Досить доступною
 • Інформація є доступною і цікавою
 • Лекції цікаві, добре поданий матеріал
 • Зрозуміла і доступна
 • Так
 • Зрозуміло
 • Все доступно
 • Більше опрацьовую практичний матеріал
 • Все чітко і зрозуміло.
 • Є досить зрозумілою
 • 100 %
 • Все зрозуміло
 • Достатньо зрозуміла

     Питання 4. Оцінювання з курсу дисципліни відбувається…
     8 % студентів вважають, що оцінювання з курсу дисципліни «Кормові нутріцевтики» відбувається несправедливо, ще 8 % зазначають, що оцінювання відбувається не завжди справедливо. Справедливо і доброзичливо оцінювання курсу відмітили 84 % опитаних. Це свідчить, що не всі студенти погоджуються з зауваженнями до зданих робіт, а частина студентів має недостатній рівень для самостійного опрацювання матеріалів курсу. Однак в цілому можна вважати, що більшість студентів задовольняє відношення викладача до оцінювання робіт, які виконуються і здаються дистанційно.

     Питання 5. Наскільки приклади розрахунків та завдань з дисципліни Вам зрозумілі?
    Відповіді студентів на питання 5 пояснюють статистику відповідей на питання 4. Оскільки для 8 % студентів виявились зрозумілими розрахунки та завдання в лабораторних роботах курсу лише на 10%, тоді як для 69% опитуваних зрозумілими є 100 % і 23% опитаних задоволені поясненнями до розрахунків на 70 %. В цілому, 92 % студентів, які прийняли участь в опитуванні, задоволені поясненнями та прикладами, які наведені в навчальному курсі дисципліни.

     Питання 6. Чи достатньо у вас можливостей для виконання самостійної роботи?
     З опитуваних студентів 54 % мають достатньо можливостей для виконання самостійної роботи, 23 % не достатньо забезпечені, і 23 % частково забезпечені необхідними ресурсами. Така ситуація пов’язана в першу чергу з карантином, який обмежує доступ студентів до необхідних ресурсів, а також не завжди достатньою якістю наявних інтернет-ресурсів. Особливо це стосується студентів, що проживають в сільській місцевості.

     Питання 7. Ви радили б іншим студентам вибрати з переліку дисциплін «Кормові нутріцевтики»?
     Студенти, які взяли участь в опитуванні, у 92 % рекомендували б іншим студентам зробити свій вибір серед дисциплін на користь «Кормових нутріцевтиків», і лише 8 % не рекомендують. Це дозволяє вважати позитивну оцінку студентів розробленому курсу, але вдосконалювати його в подальшому, зважаючи на висловлені зауваження. 

     Вважаю також за доцільне удосконалити і деталізувати перелік питань для зворотного зв’язку зі студентами як стейкхолдерами освітнього процесу, а також поліпшити і доповнити ресурси, які викликають у студентів труднощі з виконанням завдань.

Підсумовуючи вищесказане, хочемо подякувати всім студентам 3 курсу факультету ветеринарної медицини спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», які взяли участь в опитуванні.

Лариса Шевченко,
відповідальна за курс, професор
Віта Михальська,
куратор групи, доцент

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook