ГРУНТОЗНАВЦІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСТЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

10 квітня 2020 року

У плані підготовки бакалаврів спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізації «Агрохімія та ґрунтознавство» на 4 курсі передбачена дисципліна «Технології раціонального землекористування». Забезпечує викладання дисципліни доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули Олена Піковська. Даний курс формує у студентів цілісне уявлення про збалансоване екологічно безпечне землекористування, знайомить із сучасними технологіями використання різних земель і ґрунтів з метою забезпечення їх захисту від деградаційних процесів і досягнення розширеного відтворення родючості ґрунтів.

Під час дистанційного навчання основна робота проводиться на авторському електронному навчальному курсі https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1207.

Дуже актуальним в організації дистанційного навчання є функціонування в НУБіП України платформи Elearn.nubip.edu.ua, оскільки на її базі розміщені практичні та самостійні роботи, а також лекції, що містять структуровану інформацію щодо інформаційних джерел, завдання, критерії оцінювання. Звичайно, розробка електронного курсу вимагає великих затрат часу та енергії викладача, особливо складання тестів, проте в подальшому дисциплінує роботу як НПП, так і студентів. Хотілося б подякувати працівникам Центру дистанційних технологій М. В. Мокрієву та І.Г.Хлястіковій за наявні зразки, а також змістовні та корисні матеріали на Moodle Школа на каналі YouTube.

Студенти мають можливість засвоювати теоретичний матеріал за допомогою розроблених лекцій, презентацій, а також додаткових матеріалів із тем курсу у вигляді активних гіперпосилань на електронні ресурси, в тому числі на YouTube.

Лекції, практичні роботи із дисципліни «Технології раціонального землекористування» проводяться також у форматі відеоконференцій в реальному часі на платформі ZOOM.