Тимчасовий порядок проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному семестрі 2019-2020 н.р. в умовах карантину схвалено ректоратом

7 квітня 2020 року

 

 

     Ректорат університету на засіданні 3 квітня схвалив «Тимчасовий порядок проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному семестрі 2019-2020 навчального року в умовах карантину» (ДОДАЄТЬСЯ).

 

     «Тимчасовий порядок проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному семестрі 2019-2020 навчального року в умовах карантину» (далі – Тимчасовий порядок) розроблено відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і сфери управління, листів Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154, від 27.03.2020 № 1/9-178, рішення Уряду від 25 березня 2020 р. про продовження терміну карантину до 24 квітня 2020 р.

     Тимчасовий порядок регламентує умови та функції усіх учасників освітнього процесу для організації дистанційної форми проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному семестрі 2019-2020 н.р., зокрема:

1. Практичне навчання усіх студентів, які навчаються за освітніми програмами підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавра та магістра, та всіх курсів (років) навчання проводиться згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 2019-2020 н.р. в НУБіП України.

2. Деканам факультетів та директорам ННІ необхідно:

  • сформувати, погодити та подати на підпис проректору з навчальної і виховної роботи накази про направлення студентів на дистанційну навчальну (виробничу) практику;
  • спільно із завідувачами кафедр перевірити та забезпечити розміщення на сайтах відповідних кафедр програм навчальних та виробничих практик студентів;
  • підготувати та розіслати на електронні пошти завідувачів кафедр (вони, в свою чергу, розсилають на електронні пошти відповідним НПП), які забезпечують проведення практичного навчання студентів, відомості обліку успішності для оцінювання знань студентів за результатами проходження практичного навчання.

3. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм та НПП, які здійснюють керівництво та проведення практики, необхідно:

  • розробити та розмістити на сайтах кафедр методичні рекомендації, що містять практичні завдання та супроводжуються відеоматеріалами (посиланнями на відеоматеріали тощо), для самостійного оволодіння студентами практичними навичками (виробничими компетенціями), згідно з програмами практичного навчання, та перевірити виконання зазначеного;
  • розмістити на сайтах кафедр перелік провідних аграрних та інших підприємств, організацій, установ України, що відповідають програмам практик (з електронними посиланнями на їх сайти), для дистанційного вивчення студентами структури підприємств, їх основних напрямів виробничої діяльності тощо;
  • налагодити зв’язок студентів з головними фахівцями галузі виробництва, у якій здійснюється виконання програми виробничої практики;
  • розробити та довести до відома студентів основні форми дистанційної звітності за результати навчальної (виробничої) практики.

4. НПП, які забезпечують керівництво та проведення практики:

  • організовують та дистанційно проводять співбесіди зі студентами з метою якісного опрацювання поставлених у програмі практики завдань, використовуючи відео- та аудіо комунікації, Viber, Messenger, WhatsApp, Cisco Webex Meetin тощо;
  • організовують дистанційно написання та перевірку звіту за результатами проведеної навчальної (виробничої) практики студентів (використовуючи можливості elearn, електронних пошт, viber-груп, messenger, whatsApp тощо);
  • своєчасно заповнюють надіслані деканатами факультетів чи дирекціями ННІ відомості обліку успішності та вчасно (не пізніше 5 днів після завершення терміну практики) відсилають їх на електронну пошту деканату факультету чи дирекції ННІ (згідно із затвердженим розкладом проведення практики).

5. «Тимчасовий порядок проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному семестрі 2019-2020 навчального року в умовах карантину» вводиться в дію наказом ректора університету.

     Текст Тимчасового порядку розміщено на сайті НУБіП України в розділі «Навчальна робота», підрозділі «Положення», «Тимчасовий порядок проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному семестрі 2019-2020 навчального року в умовах карантину».

Сергій Кваша,
проректор з навчальної і виховної роботи

 

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook