Міжнародна наукова та освітня кооперація: перспективи університету

7 квітня 2020 року
     На сучасному етапі вищу освіту складно уявити без налагодження міжнародної співпраці між університетами. Однією із важливих норм Болонського процесу є міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти, оскільки це дозволяє підвищити рівень мобільності викладачів, студентів та науковців, а також рівень самостійності та самоорганізації студентів. Обмін викладачами та студентами є не лише реалізацією Болонських домовленостей, але й важливою складовою процесів модернізації національної системи освіти, її успішної інтеграції до світового освітнього простору та посилення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

     Наука завжди була глобалізованою, а вища освіта – ніколи не обмежувалась кордонами тієї чи іншої країни. Чи можливо сьогодні знайти науковця, який би не співпрацював з іноземними колегами? Думаю, відповідь – очевидна, адже наука завжди була спільним надбанням людства.

     Національна доктрина розвитку освіти № 347/2002, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року, вказує на те, що освіта повинна готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв’язків – від контактів з найближчим оточенням до глобальних зв’язків. Тобто, чим більше громадяни країни будуть здатні до спілкування зі світом, тим успішнішою буде їх країна. Отже, випливає необхідність у підготовці особистості, яка здатна сприймати та творити зміни.

     Сучасний викладач повинен бути потужним вченим, постійно оновлювати свої знання, переймаючи досвід зарубіжних колег, вміти навчатися протягом всього життя, вести різноманітні наукові дослідження, брати участь у міжнародних проектах та залучати до цієї праці студентів. Тільки таким чином, наша країна зможе вийти на новий рівень інтеграції освіти та науки.
     Отже, посилення міжнародної співпраці, розробка нових міжнародних проектів, участь у спільних наукових дослідженнях та програмах, підвищення академічної мобільності викладачів та студентів стає потребою часу та значно розширю перспективи розвитку національної вищої освіти в цілому. Використання досвіду провідних вищих навчальних закладів і наукових установ сприятиме поглибленню наявних зв’язків та налагодженню нових контактів між навчальними закладами, а також дозволить сформувати європейську свідомість молоді, що в довготерміновій перспективі дасть змогу місцевим, вітчизняним підприємствам, фірмам, організаціям та державним установам залучати високопрофесійні кадри із знанням мов та особливостей комунікації в умовах глобалізації, європейської інтеграції та транскордонного співробітництва.

     Реалізуючи необхідність посилення міжнародної академічної співпраці ректор університету останніми роками спрямував свої зусилля в розбудові мережі міжнародних контактів з організаціями та безпосередньо університетами. Одним з визначальних пунктів такої роботи стало набуття університетом членства в Європейській Асоціації Університетів наприкінці попереднього року.
     Для науковців університету пропонується прийняти участь у всіх заходах та активностях що пропонуються Асоціацією. Зокрема, асоціація запрошує приєднуватися до мережі з питань обговорення та пошуку проектів міжнародної технічної допомоги, обміну досвідом з питань реалізації освітніх проектів.
     Більше інформації про можливості співпраці можна знайти тут.

     Довідково. НПП університету, лише з початку цього року було підготовлено та подано:
11 заявок за програмою ERASMUS +
3 заявки за програмою HORIZON 2020
3 заявки за урядовими науковими програмами країн ЄС
1 заявка за проектом CRDF.

Ольга Голомша,
провідний фахівець міжнародного відділу
Олександр Лабенко,
директор ННЦ міжнародної діяльності

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook