Дистанційне навчання викладачами кафедри загальної, органічної та фізичної хімії

31 березня 2020 року

Особливо актуальним питанням в умовах загальнодержавного карантину стає навичка вміти швидко пристосовуватися до змін і бути гнучким в сфері освіти. На кафедрі загальної, органічної та фізичної хімії було здійснено ряд організаційних заходів, які супроводжують швидкий перехід на дистанційне навчання. Дистанційне навчання сьогодні набуває значної популярності внаслідок спрощення доступу до навчально-методичних матеріалів, економії часу, прозорості навчального процесу. Крім того в умовах карантину такий перехід став необхідною мірою.

 

В останні роки у Національному університеті біоресурсів і природокористування України на основі використання модулів системи Moodle функціонує система навчання та контролю за ним, яка орієнтована, насамперед, на організацію взаємодії між викладачем та студентами. За допомогою цієї системи студент може дистанційно, через Інтернет, ознайомитися з навчальним матеріалом, який подається у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити результати їх виконання на перевірку до тютора (викладача), пройти електронне тестування в режимі самоконтролю та контролю. Викладач має змогу проводити навчання на відстані, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати і перевіряти завдання, вести електронний журнал обліку оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси навчального курсу тощо.

Студенти спеціальності 181 Харчові технології вивчають  Фізичну та колоїдну хімію в курсі дистанційного навчання на платформі Moodle. Студенти спеціальностей: 275 - Транспортні технології та 208 - Агроінженерія на цій же платформі вивчають курс "Хімія". Курс складено за підручником і методичними посібниками, які використовується для викладання у НУБіП України. У наведених дисциплінах передбачається аудиторна (лекційні, лабораторні заняття, модульні контрольні роботи) і самостійна робота студентів.

 

У курсах запропоновано декілька змістовних модулів. Кожний змістовний модуль включає лекції (модуль Книга). Цей формат дозволяє викладачу створювати структуровані багатосторінкові текстові ілюстровані ресурси з розділами та підрозділами, зміст яких відображає логіку навчання за курсом і надає студенту теоретичні відомості з модуля у повному обсязі. Інтернет-технології дають можливість інтегрувати в електронний навчальний курс різні електронні елементи, які сприяють ефективному засвоєнню нового матеріалу та формуванню позитивної мотивації до навчання.

До таких елементів можна віднести відео і аудіо ролики, анімації, ілюстровані графіки і схеми, інтерактивні навчальні ігри, посилання на інтернет-ресурси, симуляції і всілякі інструменти для спілкування, співпраці та обміну повідомленнями. Тому теоретичний навчальний матеріал містить також мультимедійні презентації лекцій, відео матеріали.

 

У матеріалах курсу є перелік лабораторних робіт у вигляді окремих ресурсів. До кожної роботи сформульовано мету та завдання, які забезпечують формування вмінь та навичок, необхідних для засвоєння теми, надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, список індивідуальних завдань, завдань для виконання у парах та групами. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, викладач має виставити бали у відповідну оцінювану діяльність.

Після вивчення теоретичного матеріалу для самоперевірки та перевірки студентам пропонується пройти тест по заданій темі. Цей модуль надає викладачу можливість розробляти тести, які можуть містити питання різних типів, у тому числі множинного вибору, на відповідність, з короткою або числовою відповідями.

Викладач може дозволити декілька спроб проходження тесту, питання можуть перемішуватися або вибиратися випадковим чином з банку питань. Також може бути встановлено обмеження часу на проходження тесту. Кожна спроба оцінюється автоматично, із записом у журналі оцінок. Студентам надається інформація про час відведений на тест, максимальну оцінку і кількість спроб, яка допускається.

 

По закінченню тестування висвічується вікно з результатами. Якщо студент незадовільно пройшов тест, йому пропонується уважніше вивчити теоретичний матеріал і пройти тест для самоконтролю ще раз.

Значна частина навчальних годин при вивченні кожної дисципліни відводиться на самостійне опрацювання. У матеріалах електронного навчального курсу розміщено завдання для самостійного виконання та методичний матеріал, який забезпечить його якісне виконання студентами. Завдання формуються у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-джерел. Модуль діяльності Завдання дозволяє викладачам видавати завдання, збирати роботи, оцінювати їх та залишати відгуки на ці роботи. Студенти можуть відправляти будь-який цифровий контент (файли), такий як текстові документи, електронні таблиці, картинки, аудіо та відео файли. Крім того, можна дозволити студентам вводити відповідь безпосередньо у редакторі на сайті. При розгляді завдання викладачі можуть залишати текстові відгуки або файли з детальним роз’ясненням по роботі студента. Завдання можуть бути оцінені числовим виразом або за літерною шкалою. Викладач виставляє бали у відповідну оцінювану діяльність.


У кінці курсу дистанційного навчання передбачається контрольний тест, який може складатися з тестових завдань для самоконтролю, з завдань тематичних розділів та нових завдань.

Сподіваємось, що використання курсу дистанційного навчання допоможе студентам спеціальностей: Харчові технології, Транспортні технології та Агроінженерія сприєтиме легкому опановуванню та засвоюванню хімічних дисциплін.

Роман Жила

Олена Хижан

Доценти кафедри загальної, органічної та фізичної хімії

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook