Кафедра журналістики та мовної комунікації: зберігаємо дистанцію, спокій і навчальний процес

28 березня 2020 року
НУБіП України
Науково-педагогічні працівники кафедри журналістики та мовної комунікації під час карантину проводять заняття відповідно до графіка навчального процесу за розкладом. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує навчальну діяльність не лише на гуманітарно-педагогічному факультету, а й на інших факультетах університету, використовуючи можливості навчального порталу НУБіП, а також соціальні мережі, які нині стали не лише засобом спілкування, а й засобом навчання.

На сьогодні кафедра журналістики та мовної комунікації має 28 зареєстрованих дисциплін для навчання студентів різних спеціальностей, серед яких 061 Журналістика, 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 053 Психологія; 231 Соціальна робота; 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), 202 Захист і карантин рослин, 193 Геодезія та землеустрій та ін.
Успішно проводить свої заняття дистанційно зі студентами-журналістами завідувач кафедри, професор Костриця Наталія Миколаївна. Зокрема, для студентів-журналістів першого року навчання на платформі Elearn представлений навчальний курс «Сучасна українська мова (Лексикологія)», а для другого року навчання – «Культура писемного мовлення». Першокурсники та другокурсники активно долучилися до вивчення нового матеріалу та виконання практичних, самостійних і тестових завдань.

Навчальною платформою зручно користуватися студентам і науково-педагогічним працівникам, оскільки вона дає змогу різнопланово представляти теоретичний матеріал, урізноманітнює методи навчання й оцінювання усних і письмових відповідей.

Серед найпоширеніших видів діяльності, які запропоновані розробниками платформи і практикуються нами під час карантину виявилися такі, як глосарій, завдання, семінар, тест, форум, чат.

Проф. Харченко С. В. проводить навчання в дистанційній формі для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (1 курс) і студентів спеціальності «Філологія (переклад включно)) з навчальної дисципліни «Актуальні питання термінознавства» (4 курс).

  

Лекційні заняття проведено в чаті із застосуванням методики «перевернутого навчання», виконані практичні завдання студенти здають через систему ельорн.

  

Крім того, відповідно до графіка навчального процесу проведено модульну контрольну роботу №1 із зазначених дисциплін. Результати виконання практичних завдань, модульної контрольної роботи відображені в журналі оцінок академічних груп на навчальних курсах проф. Харченко С.В. на «Навчальному порталі НУБіП України»

  

Спілкування відбувається і на форумах, в месенджерах «Навчального порталу НУБіП України», а також Телеграм-групі.

Проф. Семашко Т.Ф. в умовах карантину подбала про різні форми роботи зі студентами 3 курсу спеціальності «Філологія» (гр. ФілА17001б; ФілА17002б), зокрема, й дистанційну. А відтак майбутні перекладачі мають змогу опановувати матеріалами дисципліни «Міжособистісні комунікації (редагування)», за допомогою різних ресурсів.
Семашко Т.Ф. допомагає студентам опанувати знаннями дисципліни шляхом взаємодії викладач – студент через електронний навчальний курс на інформаційній платформі Moodle Навчального порталу НУБіП України, через електрону пошту; для надання індивідуальних навчальних консультацій викладачем задіяні соціальні мережі Viber і Telegram.

    

Курс «Міжособистісні комунікації (редагування)», який зорієнтований на ознайомлення із теоретичними основами, сутністю та характерними закономірностями редагування, як творчого процесу, з подальшим формуванням комплексу умінь і навичок редагування перекладного тексту, читається професійно у різних форматах взамозв’язку зі студентами.

Проф. Личук М. І. працює зі студентами спеціальності «Журналістика», групи 18001б і 18002б, через інструментарій електронних навчальних курсів на навчальному порталі E-learn. Створено ЕНК з навчальної дисципліни «Сучасна українська мова (Синтаксис)». Активовано теоретичний матеріал, практичні заняття, самостійну роботу та модульний контроль ЗМ 1 та ЗМ 2.

Студенти виконали практичне завдання 7, модульну контрольну роботу №1 та вибірково самостійні завдання 1-3 змістового модуля 1. Працюють над практичними заняттями 8 і 9 ЗМ 2.

Триває активне спілкування через використання популярного месенджера Viber та Telegram. Професор Личук М. І. консультує студентів під час опрацювання складних теоретичних тем, виконання самостійних завдань.

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін і для інших спеціальностей. 

Карантин мине, а латина – вічна. Доценти Балалаєва О.Ю. та Вакулик І.І. проводять дистанційні заняття з дисципліни «Латинська мова» для студентів 1 курсу спеціальності 202 Захист і карантин рослин за розкладом відповідно до графіка навчального процесу.

Продумані й виважені зміст і структура електронного курсу латини, чіткі методичні рекомендації, організація самостійної роботи, наявність навчальних тестів дали студентам змогу підготуватися до модульної контрольної роботи.

Так, 25 березня одночасно 30 студентів он-лайн склали тест за 1 модуль з гарним результатом.

 

     

   

На курсі розміщено також корисну інформацію про найкращі світові електронні ресурси для вивчення латини, адже період карантину дає можливість дізнатися більше про улюблений предмет.
Активно долучилися до вивчення латинської мови на платформі E-learn і студенти спеціальностей 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) під керівництвом доц. Фоміної Г.В.

  

Особливе зацікавлення викликає у них підготовка відео- та аудіопроектів. Всі активно співпрацюють та здобувають нові знання у дистанційному режимі. 

Не припиняє активного спілкування зі студентами і викладач Дроздова Л.В., яка широко застосовує у навчанні студентів-журналістів 2-го курсу (дисципліна «Організація роботи віртуальної редакції») і потенціал сучасних месенджерів застосунків для смартфонів Telegram, Viber, WhatsApp. Дроздова Л.В. також викладає «Українську мову за професійним спрямуванням» студентам спеціальностей 206 Садово-паркове господарство та 193 Геодезія та землеустрій (скорочений термін навчання).

        

     

Відеопроекти як форму роботи застосовує і доц. Чекалюк В.В., яка викладає дистанційно дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

  

 

  Так, ми зберігаємо дистанцію, спокій та навчальний процес.
А ще – намагаємося зберігати гарний настрій, оптимізм і добрі колегіальні стосунки, що дозволяє кафедрі не припиняти роботу навіть у складних умовах.

Наталія Костриця,

завідувач кафедри журналістики
та мовної комунікації, професор,
Олена Балалаєва,

доцент кафедри журналістики та мовної комунікації
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook