Опановування дисциплін "Патофізіологія тварин" та "Ветеринарна імунологія" відбувається у дистанційному режимі

26 березня 2020 року

Карантин через поширення коронавірусу не залишив викладачам та студентам іншого вибору, як терміново перейти на виключно дистанційну форму навчання.
Один з найбільших викликів, які постають у процесі дистанційної підготовки фахівців – організація такого навчання для студентів тих спеціальностей, опанування яких в принципі неможливе «на відстані». Такою спеціальністю, зокрема, є і «Ветеринарна медицина», особливо, що стосується набуття студентами практичних компетенцій. Якщо теоретичні знання як фундаментальних, так і прикладних дисциплін самостійно опанувати можливо, то практичні – навряд. Більше того, часто неможливо засвоїти отримані теоретичні знання без їх практичного унаочнення.
Саме тому розробка електронних навчальних курсів для студентів тих спеціальностей, опанувати які на відстані складно, вимагає від викладачів-розробників значних зусиль та відповідних ідей, аби знівелювати відсутність у дистанційної форми навчання практичної складової, як такої.
«Патофізіологія тварин» – дисципліна, яка викладається студентам протягом 5–6 семестрів. Основним методом патофізіології є експеримент, тому при розробці даного електронного навчального курсу викладачами кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка Василем Даніловим, Юрієм Харкевичем, Романом Бокотько та Савчуком Тарасом використовувалися крім усього іншого, відеоматеріали, в яких демонструються експерименти, подібні до тих, які виконуються на лабораторних занняттях зі студентами.

Даний курс розроблявся з урахуванням сучасних тенденцій і досягнень науки. Це стосується, перш за все, розкриття молекулярних механізмів виникнення і розвитку патологічних процесів, які лежать в основі формування змін у клітинах, тканинах та цілісному організмі. У розділі курсу, де описується патофізіологія органів і систем, вводяться навчальні елементи з клінічної патофізіології з тлумаченням основних синдромів хвороби та поглибленим аналізом механізмів їх виникнення в цілісному організмі не тільки в умовах експерименту, а й в клінічній ситуації. Основна мета введення цих матеріалів – наблизити студента до розуміння і тлумачення глибинних патогенетичних механізмів у розвитку хвороби, що проявляються в організмі у процесі виникнення та розвитку хвороби як механізмів виникнення основних синдромів хвороби, розвитку аварійного регулювання, патологічних явищ та захисно-компенсаторних реакцій у відповідь на ушкодження. Ця інформація стане важливим джерелом інформації для студентів-старшокурсників, магістрів-дослідників, що навчаються за програмами клінічного спрямування.

Ще однією дисципліною, яка вкрай необхідна студентам для набуття фахових компетенцій з ветеринарної медицини, є "Ветеринарна імунологія". Електронний навчальний курс з даної дисципліни активно використовується викладачами кафедри при підготовці студентів ще з 2015 року. Матеріал, поданий у лекціях курсу визначає коло питань з імунології, її місце серед ветеринарних дисциплін. Представлений короткий історичний огляд, становлення імунології як науки, провідні напрямки розвитку імунології, основні відкриття імунології (Нобелівські лауреати) та її зв’язок з іншими науками; імунітет, його різновиди та визначення. Дана характеристика органів імунної системи та імунокомпетентних клітин, їх функцій, а також факторів і механізмів клітинного та гуморального імунітету, головного комплексу гістосумісності. Подана інформація щодо будови та основних властивостей антигенів і антитіл, їх класифікації.

Методична інформація практичних занять покликана ознайомити з теоретичними основами та порядком проведення практичних робіт з курсу "Ветеринарна імунологія". Також представлена інформація щодо організації роботи імунологічної лабораторії, її обладнання та матеріалів, правил роботи в ній; принципів отримання корпускулярних та розчинних антигенів, та імунних сироваток; визначення функціональної активності фагоцитів; принципів проведення серологічних методів діагностики (реакції аглютинації, преципітації, імуноферментного аналізу); особливостей та механізмів протікання імунологічних реакцій між антигеном та антитілом з участю комплемента; основних методів біохімічного аналізу сироватки крові на вміст загального білка та його фракцій тощо.

Студенти, будучи дома у комфортних умовах, не хвилюючись за можливість захворіти небезпечним захворюванням, використовуючи електронний навчальний курс, мають змогу опанувати відповідні теми занять дистанційно.
В умовах сьогоднішньої епідеміологічної обстановки дистанційне навчання – єдиний правильний вихід.

Ю. Харкевич

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook