Дистанційне навчання на агробіологічному факультеті

23 березня 2020 року
     Використання комп’ютерної техніки у повсякденному житті значно впливає на різні сфери діяльності людства, не є винятком і освітній процес. Сьогодні комп’ютерні технології й електронні навчальні курси (ЕНК) не лише «укріпили позиції», довели свою ефективність, але й стали невід’ємною, важливою складовою навчального процесу! 

     З кожним роком, інтерес педагогів і студентів до дистанційного навчання (он-лайн), а відповідно і до використання ЕНК зростає у геометричній прогресії. Вагомою перевагою електронного курсу є можливість здобувати знання вдома, у зручний час, що стало надзвичайно актуальним і необхідним під час глобальної пандемії спричиненої вірусом COVID-19. Крім того, створення такого курсу не вимагає великих матеріальних затрат, дозволяє охопити велику кількість студентів. Лекції та лабораторні (практичні, семінарські, контрольні, тести ін. структуровані за темами, містять ілюстрації, таблиці, мультимедійні та інтерактивні компоненти, елементи самоконтролю. Дуже важливо, що викладений матеріал можна вдосконалювати і доповнювати. Викладач має зворотній зв'язок з користувачами свого курсу, а тому може контролювати рівень засвоєння матеріалу. На жаль, поки що навчальні курси он-лай не можуть повністю замінити «очне» навчання, особливо, для дисциплін, котрі потребують практичної роботи, наприклад, проведення різних експериментів у лабораторії, у польових умовах.  

     Як показав досвід використання ЕНК співробітниками кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води (кафедрою вже розроблено  17 таких курсів) це значно організовує, дисциплінує та підвищує рівень засвоєння знань здобувачами всіх форм навчання та спеціальностей, а на сьогодні є єдиною альтернативою продовження навчального процесу.

     Усі курси наведені на навчальному порталі.

     Студенти активно працюють над вивченням дисциплін кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

     Для більшості освітян час карантину та відсутності занять в аудиторіях став справжнім викликом та пошуком інструментарію для дистанційного навчання. Завдяки платформі Eleаrn, з якою активно працюють студенти і викладачі нашого університету ми мали можливість не зупиняти навчальний процес та ефективно продовжити його в онлайн режимі.

     Викладачі кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології використовують усі можливості дистанційної форми навчання та активно спілкуються зі своїми студентами. Неординарна ситуація вимушеної ізоляції,  дає можливість випробувати нові форми діяльності, знайти слабкі сторони розроблених курсів, удосконалити їх. Окрім звичного формату завдань, тестувань, презентацій з дисципліни «Меліорація земель» запланована скайп конференція з експертами зі зрошувальних технологій.

     Зокрема, професор Григорій Демидась  та старший викладач Леся Бурко   працюють у базі   https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=806 за дисципліною «Кормовиробництво і луківництво».