Технології мобільного навчання (m-learning) - в освітній практиці кафедри педагогіки НУБІП!

23 березня 2020 року

Однією з характерних особливостей сучасного періоду розвитку цивілізації є його стрімка зміна. Людство вступило в новий етап свого розвитку – формується суспільство, в якому інформація й інформаційні процеси стають однією з найважливіших складових життєдіяльності людини та соціуму, що обумовлено зростаючими в ньому процесами глобальної інформатизації та комп'ютеризації різних сфер діяльності суспільства і людини. Для України інформатизація – шлях не лише до європейської інтеграції, але й до економічного добробуту, що визначає освіту його головним каталізатором.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в ХХІ сторіччі зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. В Україні суть такої модернізації найбільше відбилася в Концепції розвитку мобільного (електронного) навчання, яке завдяки такому глобальному явищу, як Інтернет, охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку.

Ситуація, яка спостерігається сьогодні у світі, безперечно доводить ефективність електронного (мобільного) навчання як це форми організації освітнього процесу, що за рахунок використання ІКТ може бути реалізована як в умовах географічної віддаленості студента і викладача, так і безпосередньо в університеті для формування самостійної діяльності студента щодо засвоєння програми навчання за фахом. Саме через такі риси як гнучкість: мобільність, зручність, рівність, доступність студенти, що здобувають професійну освіту, навчаються у зручний для себе час та у зручному місці.

Що нам дає мобільне навчання, які його переваги у ситуації, що склалася:
– можливість інтерактивної взаємодії між викладачем і студентом у режимі діалогу, що у деяких випадках може наближатися до діалогової взаємодії в традиційних навчальних технологіях;
– швидке розсилання / одержання навчальних матеріалів в електронному поданні;
– оперативний доступ до інформаційних ресурсів Інтернет;
– можливість перевірки та контролю знань у дистанційному режимі;
– можливість організації лабораторних практикумів у віртуальному режимі через реалізацію віддаленого мережного доступу до реального лабораторного обладнання;
– створення «віртуальних груп» для оперативної взаємодії між студентами;
– можливість накопичення статистичних даних та на основі їх аналізу управляти навчанням;
– підвищення якості навчання та управління;
– впровадження автоматизованого управління якістю навчання;  
– індивідуалізація професійної підготовки шляхом створення індивідуальних графіків навчання для окремих студентів.

При цьому слід відмітити нову роль викладача у цьому процесі, яка розширюється і оновлюється, робить його наставником–консультантом, тьютером, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.

Під час карантину, введеного в усіх освітніх закладах України технології мобільного навчання доводять, що електронне (мобільне) навчання може бути настільки ж ефективним, як і аудиторне навчання, якщо методи і технології відповідають завданням, є взаємодія між студентами та є вчасний зворотний зв’язок між викладачем та студентом. Адже успішні програми електронного навчання базуються на послідовних і комплексних зусиллях студентів, викладачів, координаторів, допоміжного персоналу й адміністрації. Саме курс «Технології мобільного навчання» розкриває форми і методи організації електронного (мобільного) навчання для здобуття студентами необхідних знань в галузі ІКТ.

Із цієї позиції мобільне навчання може бути визначеним як підхід до навчання, при якому на основі мобільних електронних пристроїв створюється мобільне освітнє середовище, де студенти можуть використовувати їх у якості засобу доступу до навчальних матеріалів, що містяться в Інтернеті, будь-де та будь-коли.

Мобільне навчання є, з одного боку, різновидом дистанційного навчання, а з іншого, – електронного навчання.

У порівнянні з електронним та дистанційним навчанням мобільне надає суб’єкту навчання більшу кількість «ступенів вільності» – вищу інтерактивність, більшу свободу руху, більшу кількість технічних засобів, основними з яких є UMPC – ультрамобільні ПК, Tablet PC – планшетні ПК, надпортативні ноутбуки, PDA (персональні цифрові помічники), аудіопрогравачі для запису та прослуховування лекцій, мультимедійні путівники музеями, мультимедійні навчальні консолі, електронні книжки, мобільні телефони, смартфони та багато інших.

Для організації дистанційного навчання на сайті «Навчальний портал НУБІП України» були розміщені усі необхідні навчальні матеріали для студентів, налагоджено зворотній зв’язок. Додатково були створені діалозі групи в у Вайбер і Ватсап, де студенти могли у режимі он-лайн одержати консультацію безпосередньо від викладача. Крім того, була задіяні можливості електронної пошти.

Отже в інформаційному суспільстві, коли в результаті розвитку високих технологій та інформатизації рівень вимог до професійних якостей викладів ЗВО та їхньої відповідальності збільшується. Тому для того, щоб в умовах великої конкуренції та зростаючих інформаційних потоків бути конкурентоспроможними, педагоги повинні вміти безперервно вчитися – вчитися впродовж життя.

Спілкування по відео-зв'язку Viber зі старостою (Свіщо Оксана) групи Ср16001б. Роз’яснення практичного завдання.

Надання практичних занять для дистанційного навчання E-lern

 Максим Роганов
Асистент кафедри педагогіки НУБІП

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook