Навчання продовжуємо!

20 березня 2020 року

«Навчання продовжуємо!» – під таким  гаслом проходить організація з вивчення дисципліни «Керівник закладу освіти» студентами магістерських програм гуманітарно-педагогічного факультету за дистанційною формою навчання, викладачем якої є професор кафедри педагогіки Станіслав Ніколаєнко. Вимушений перехід у карантин Національного університету біоресурсів і природокористування України не зупинив навчального процесу, а лише переніс його у нові умови, до яких і викладачі і студенти були готові, оскільки в стінах закладу вже багато років використовуються електронні навчальні курси як засіб самостійної роботи студентів.

Вивчення теми №10 «Прийняття управлінських рішень у закладі освіти» не було відстрочене, а проходило за графіком розкладу денної форми навчання. Після наочної живої лекції Станіслава Ніколаєнка студенти перейшли на дистанційне виконання завдань самостійної роботи, що були розподілені за дидактичними вимогами відповідно до  диференційовано-поетапного характеру пізнавальної діяльності.

Семінарське заняття на дистанції викликало у студентів жваву дискусію на форумі та під час он-лайн консультацій у рамках виконання завдань реконструктивного і евристичного характеру з теми. Саме такі завдання формують у студентів фахові й загальних компетентності (Soft skills), що стають в основі набуття ними здатності і готовності до особистісної та професійної комунікації, роботи в команді, творчої професійної діяльності. Під час віддаленого виконання таких завдань студентська молодь активно брала участь у обговоренні проблем та пропонувала власні творчі та професійно обґрунтовані варіанти рішень, серед яких: обґрунтування етапів прийняття управлінських рішень та їх ефективності; визначення об’єктивних і суб’єктивних чинників, що впливають на прийняття управлінських рішень; обґрунтування вплив психологічного стану та характеру керівника на його рішення; здійснення порівняльного аналізу індивідуального та колегіального підходів до прийняття управлінських рішень у закладі освіти.

Досить важливим у вивченні даної теми за дистанційною формою навчання було залучення студентів до консультацій із керівниками-практиками.  Слід наголосити, що у методиці навчання дисципліни «Керівник закладу освіти» професора Станіслава Ніколаєнка реалізується практико-орієнтований підхід, що передбачає участь студентів у виконанні реальних професійних завдань, зокрема участь у нарадах та розробці реальних планів роботи закладу. Тому до вирішення проблем у межах поставлених завдань з даної теми студенти залучали до консультацій керівників закладів освіти, серед яких і декан гуманітарно-педагоічного факультету Василь Шинкарук та команда його заступників (Ярослав Рудик, Світлана Харченко, Ігор Буцик). Така робота дозволила майбутнім фахівцям обґрунтувати власне бачення надання переваг колегіальним формам прийняття рішень у закладі освіти, ознайомитися із реальним планами виконання управлінського рішення та практикою їх реалізації.

Особливе захоплення у студентів викликало виконанням ними практичної роботи у межах творчого завдання з розробки плану виконання управлінських рішень. У цілому майбутні керівники на відмінно впоралися із цим завданням і розробили низку потрібних реальних планів виконання управлінських рішень у закладах освіти, серед яких: заходи у зв’язку із оголошенням карантину, план виконання дизенфекційних заходів в університеті, рішення педагогічної ради із запобігання булінгу у школі, проведення дня відкритих дверей, прийняття закордонної делегації у закладі тощо.

Слід наголосити, що на цьому подальша навчальна робота не зупиняється. Після цього студенти отримали завдання на закріплення знань та умінь з теми, а також завдання до підготовки до наступної лекції, що є необхідним елементом методичної системи навчання на кафедрі педагогіки гуманітарно-педагоічного факультету.

Приклад колег з кафедри педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету є не поодиноким. Активно дистанційно працюють зі студентами колеги з кафедр управління та освітніх технологій, іноземної філології і перекладу, романо-германських мов і перекладу, соціальної роботи і реабілітації та інші. Інформацію про їх досвід дистанційного навчання згодом теж з'явиться на офіційному сайті Університету.

Доцент кафедри педагогіки
гуманітарно-педагогічного факультету
Ігор Буцик

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook