Дистанційне навчання на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології у період вимушених канікул

20 березня 2020 року
     Відповідно до наказу ректора НУБіП України № 247 від 11.03.2020 р. у зв’язку з оголошенням карантину навчання студентів факультету захисту рослин, біотехнологій та екології проводиться за дистанційною формою навчання за допомогою навчального порталу НУБіП, а також шляхом листування за електронною адресою викладача.

     Зокрема, для студентів ОС Бакалавр за спеціальністю 101 Екологія з дисципліни «Моніторинг довкілля» (викладач – доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Олена Ракоїд) розміщено оновлений матеріал за темою «Моніторинг поверхневих вод та якості води» (https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2246), надано завдання до теми, встановлено строки контролю.

     Для студентів ОС Магістр за спеціальністю 101 Екологія та 162 Біотехнології та біоінженерія (очна та заочна форми навчання, викладач – доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Олена Ракоїд) ведеться курс «Цивільний захист», де студентам також запропоновані теми до самостійного опрацювання та виконання індивідуальних завдань.

     Доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Лариса Піскунова, щоденно працює зі студентами першого курсу економічного факультету у навчальному порталі за дисципліною «Безпека праці та життєдіяльності». Наразі студенти закінчили проходження 1 модуля з даної дисципліни.

     Провідні фахівці кафедри екології агросфери та екологічного контролю, професор Наталія Макаренко і доцент Віта Строкаль працюють у базі https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1988 за дисципліною «Вступ до фаху».

     Студенти опрацьовують практичні роботи №3, самостійні роботи №1-2, які вони мають здати на оцінювання до 21 березня.

     Дистанційне навчання спонукає студентів до більш ефективного засвоєння матеріалу та самовдосконалення у вільний час.

     Викладання дисципліни «Екологічна паспортизація територій» https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=534, здійснює доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю Віта Строкаль. Даний курс був розроблений і атестований ще у 2017 році. В даному курсі розроблені «Уроки» до кожної лекції, які в індивідуальному порядку дозволяють студенту освоїти лекційний матеріал. «Уроки» включають тестові завдання, які показують рівень засвоєння матеріалу студентом.

     Студенти з відповідальністю ставляться до поставлених завдань. Щоденно на перевірку та оцінювання надходять практичні та самостійні роботи. Відбувається проходження «уроків», що свідчить про засвоєння лекційного матеріалу студентами. Також в мають змогу переглянути відеоматеріал до кожної лекції.

     Вивчення дисципліни «Рекреаційний потенціал» (викладач – доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю Євген Бережняк) за період 09.03.2020 по 17.03.2020 рр. у системі E-learn було розглянуто тему «Оцінка функціональної і територіальної цілісності рекреаційного районування України», де першими успішні результати показали Марина Штиволока та Ірина Дрозденко, решта студентів опрацьовують матеріал. Самостійну роботу на тему «Визначення рекреаційного навантаження на охоронні території заповідних об’єктів» виконали і надіслали Бурковський Владислав, Ковальчук Діана, Штиволока Марина і Дрозденко Ірина.

    Курс «Техноекологія» (викладач – доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю Сергій Павлюк) https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2636 розроблений і атестований у 2019 р. Всі студенти на початку семестру добавлені на курс і мають можливість додатково до аудиторних занять переглядати матеріали і працювати онлайн.

     Розрахункові практичні роботи із завданнями також у вільному доступі.

     Координація роботи проводиться як через навчальний портал НУБіП, так і зі старостами груп.

Валерія Бондар,
заступник декана факультету захисту
рослин, біотехнологій та екології

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015