Відбулася відкрита лекція доцента кафедри обліку та оподаткування Дерев’янко С.І.

6 березня 2020 року

Практика проведення відкритих лекцій в НУБіП України є невід’ємною частиною удосконалення навчального процесу й інструментом підвищення якості підготовки фахівців. У відповідності до наказу ректора від 23.01.2020 р. № 43 та згідно затвердженого графіку проведення відкритих лекційних і практичних занять у весняному семестрі 2019-2020 навчального року на економічному факультеті, 3 березня 2020 р. на 1 парі в аудиторії 612 навчального корпусу 10 відбулося відкрите лекційне заняття доцента кафедри обліку та оподаткування Дерев’янко Світлани Іванівни з дисципліни «Облік в банках» на тему «Облік депозитних операцій» для студентів 4 курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

Сьогодні вітчизняні банки пропонують своїм клієнтам різні умови залучення коштів на депозити, внаслідок чого кожний вкладник може вибрати депозит, який задовольнить його індивідуальні потреби стосовно термінів депозитів, виду валюти чи банківського металу, можливості поповнення вкладу та дострокового отримання коштів. Бухгалтерський облік депозитних операцій ґрунтується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах: безперервності діяльності установи банку; стабільності правил бухгалтерського обліку; обережності; нарахування доходів та видатків (поділ звітних періодів); дати операції, окремого відображення активів та пасивів; переваги змісту над формою; оцінки активів та пасивів. Метою лекції було показати студентам значення депозитних операцій у формуванні ресурсів банку, вимоги МСФЗ щодо визнання, оцінки та припинення визнання таких фінансових зобов’язань, як депозити, особливості їх обліку в банках України.

На лекції були присутні: заступник декана з навчальної роботи, відповідальний від факультету за організацію проведення та оцінювання відкритих лекцій членами робочої групи і студентами к.е.н., старший викладач Леся Воляк, завідувач кафедри обліку та оподаткування д.е.н., професор Євгенія Калюга, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу д.е.н., професор Інна Лазаришина, д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування Любов Гуцаленко, д.е.н., професор кафедри статистики та економічного аналізу Василь Савчук, к.е.н., доценти кафедри обліку та оподаткування Олена Боярова, Оксана Ганяйло, Тамара Гуренко, Наталія Кузик, Людмила Мельянкова, Тетяна Слєсар, старший викладач Олег Криворот.
   Студенти та присутні викладачі позитивно оцінили зміст проведеного лекційного заняття, відзначили високий науково-методичний рівень володіння матеріалом, культуру мови лектора, різноманітність використаних методів і прийомів, уміння підтримувати дисципліну в аудиторії та логічну послідовність і лаконічність лекційного матеріалу.

К.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Гуренко Т.О.
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook