Найкращі практики з інновацій в технологіях вирощування озимих зернових культур - студентам-агробіологам

5 березня 2020 року

Кафедра рослинництва продовжує започатковану справу з застосування інновацій у технологіях вирощування провідних сільськогосподарських культур шляхом проведення науково-практичних семінарів.

28 лютого 2020 року проведено науково-практичний семінар «Інновації у технологіях вирощування озимих зернових культур».

Головним доповідачем на семінарі був Левковський Ігор -  менеджер з наукових досліджень RAGT України.

 

Основні питання, які були розглянуті на семінарі:

- фенологія озимих зернових культур;

- сорт та гібрид;

- основні агрономічні характеристики;

- основи живлення та застосування РРР;

- система захисту посівів;

- фокусований вибір сортів.

Початок семінару був присвячений етапам формування урожайності озимих зернових культур:

Етап 1- формування «фундаменту»

Етап 2- формування «каркасу»

Етап 3- «виробництво»

 

Окремі етапи були висвітлені за сучасною міжнародною шкалою ВВСН, яка працює в світі та Україні.

Досить важливим елементом у технологіях вирощування сільськогосподарських культур є система живлення рослин. Недостатньо володіти матеріалом щодо потреби культури в елементах живлення, а варто знати за стадіями розвитку коли рослина та якого елементу живлення найбільше потребує і які добрива забезпечують найбільший економічний ефект від їх застосування.

 Одним з питань програми семінару було застосування регуляторів росту рослин (РРР) на посівах озимих культур. Зосереджено увагу на комплексному підході до їх застосування з врахуванням оптимального діапазону температур та охарактеризовані основні препарати, що ефективно працюють у виробництві.

Озима пшениця – основна зернова культура в Україні. Її вимоги до температури, вологи, світла та забезпечення поживними речовинами  впродовж вегетації змінюється. Агроном досягне запланованих врожаїв , якщо зможе поєднати технологію вирощування з конкретними гідротермічними умовами року та внести відповідні корективи до їх змін. Для цього необхідно знати оптимальні параметри природних чинників та вміти практично корегувати внесенням добрив, засобів захисту рослин від шкодочинних об’єктів, вміти проводити фокусований відбір сортів тощо.

Саме наш навчальний заклад готує фахівців-агрономів, адаптованих до умов виробництва та проводиться низка заходів для підвищення практичної складової підготовки фахівця. З такою спрямованістю було проведено науково-практичний семінар для студентів ОС «Магістр», аспірантів та науково-педагогічних працівників.

 Лаконічне, змістовне, сучасне подання матеріалу викликало велику зацікавленість присутніх та контактний діалог.

 

Значна увага була приділена і системі захисту рослин від шкодочинних об’єктів, адже значний відсоток у формуванні врожаю припадає на здоров’я рослини. Окреслено періодизацію фунгіцидних обробок відносно фаз розвитку рослин з обов’язковим врахуванням стійкості сортів до основних поширених хвороб.