Ректорат: якість підготовки з фундаментальних дисциплін, фінансова діяльність та план ремонтних робіт

25 лютого 2020 року
     25 лютого 2020 року під головуванням Станіслава Ніколаєнка відбулося розширене засідання ректорату. Порядок денний був насичений, а питання охоплювали майже всі сфери діяльності університету. Але про все за порядком.

 

     У 2019 році бюджет університету сягнув 1,24 мільярди гривень, повідомив проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук, звітуючи за виконання фінансового плану у минулому році. Що ж до закупівель, то в 2019 році проведено 228 тендерних процедур і укладено 142 договори. Розрахункова економія склала більше 5,1 мільйона, які були витрачені на поліпшення матеріальної бази, закупівлю лабораторного обладнання тощо. Плановий бюджет університету на 2020 рік – майже 1,4 мільярди гривень. Уперше за останні роки загальним фондом будуть фінансуватися придбання обладнання для навчального процесу. Для потреб студентства ректорат передбачив виділення 0,7% від бюджету, що стане основою для плідної діяльності студентського самоврядування.

 

     Проректор Вадим Ткачук навів показники діяльності госпрозрахункових підрозділів у 2019 році. Загалом же план виконаний на 119%, але разом з тим деякі підрозділи взагалі не заробили жодної гривні, тому і постає питання в доцільності їхнього існування. На 2020 рік план складений з урахування підвищення надходжень диференційовано по кожній структурі, але в цілому їхнє збільшення сягне 15%. Декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков цікавився можливістю залучення коштів, зароблених госпрозрахунковими підрозділами, до фінансування наукових досліджень. Директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Володимир Козирський висловив думку щодо врахування у показники діяльності цих підрозділів суми коштів, на які надаються послуги в середині університету.

 

     Про стан підготовки студентів з базових дисциплін – математики, фізики, хімії, біології – доповіли завідувачі відповідних кафедр. Вищої та прикладної математики Ніна Батечко презентувала матрицю взаємозв’язків розділів математики та інших дисциплін, яке формує бачення студента, створює логічний зв’язок та мотивує до її вивчення. Необхідним також, на її думку, є збільшення кількості годин на вивчення математики, оскільки існуючий обсяг не дає можливості на належному рівні забезпечити якість. Також вона зупинилася на адаптаційних курсах, які запроваджені для першокурсників, і запропонувала наситити їх електронними засобами навчання. Декан факультету конструювання і дизайну Зиновій Ружило запитав, яким ще засобом крім адаптаційних курсів, вирівнювати знання студентів. Це повинно бути особисто-орієнтоване навчання, поділ на підгрупи, зазначила Ніна Батечко. Завідувач кафедри вищої математики Юлія Іванова зазначила, що всі курси для семи факультетів, з якими працює кафедра, адаптовані під спеціальність. Вона також наголосила на різкому скороченні кількості годин на вивчення вищої математики і необхідності оновлення комп’ютерного парку. Завідувач кафедри біології тварин Микола Сахацький представив систему викладання біології та закцентував на проблемах: забезпечення приладами на 80% та створення ще двох лабораторій. Завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Володимир Копілевич серед недоліків назвав недостатнє забезпечення хімічними реактивами та дещо застаріле обладнання і зазначив, що викладати дисципліни повинні фахівці саме з цього напряму. Завідувач кафедри фізики Володимир Бойко детально зупинився на рівні знань вступників та ефективності адаптаційних курсів. Прийнято рішення обговорити ситуацію з викладанням фундаментальних дисциплін на засіданнях вчених рад відповідних факультетів та ННІ.

 

  

     Перший проректор Ігор Ібатуллін презентував пропозиції до рейтингу діяльності науково-педагогічних працівників на 2020 рік. Серед них – підготовка до участі в ІІ етапі всеукраїнських студентських олімпіад, захист дисертації на ступінь доктора філософії, диференціація публікацій за рівнем видання, врахували обов’язкову належність профілів авторів до університету, збільшили кількість годин за залучення коштів до спеціального фонду, акредитація освітніх програм, участь у разовій спеціалізованій вченій раді, рецензування наукових праць, членство в редколегіях видань, що входять до Scopus, Web Of Science. Ректорат рекомендував проект вченій раді до затвердження.

 

     Проректор з навчально-науково-виробничих питань та адміністративно-господарської діяльності Валерій Іщенко представив план ремонтних робіт на 2020 рік. Основним напрямом буде ліквідація довготривалих проблем та продовження революційних змін в гуртожитках. Окремим проектом буде облаштування студентського Артпростору. Декан гуманітарно-педагогічного факультету Василь Шинкарук закцентував на необхідності ремонту на 4-му поверсі гуртожитку №8 та благоустрої двору корпусу №3. Декан факультету ветеринарної медицини Микола Цвіліховський зупинився на розширенні їдальні та облаштуванні буфету в корпусі №12.

 

     Про зміни до правил прийому на 2020 рік доповіла відповідальний секретар приймальної комісії Лариса Коропець – доданий набір на спеціальність фізкультура і спорт. Також вона представила проміжний звіт щодо участі абітурієнтів в олімпіади для вступу в університет. На сьогодні маємо 151 учасника та 239 робіт.

 

     Проект положення про призначення на посаду директора\декана факультету презентував начальник відділу кадрів Микола Михайліченко. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» на ці посади призначаються особи відповідним наказом ректора. Проектом положення передбачено вивчення громадської думки щодо тієї чи іншої кандидатури та внесення пропозицій конференцією трудового колективу відповідного підрозділу на розгляд ректору. Документ рекомендовано до затвердження вченою радою.

 

     Учений секретар Оксана Барановська представила регламент колегіальних заходів університету. Він враховує всі статутні вимоги та буде оприлюднений на офіційному сайті університету.

 

     Начальник планово-фінансового відділу Олег Бронін доповів про звернення щодо передачі в оренду майна.

 

     Ректорат розглянув і інші питання життєдіяльності університету.

Денис Рудень
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook