Від теорії до практики в публічному управлінні

17 лютого 2020 року

 

 

     «Час – дорогоцінний подарунок, даний нам, щоб у ньому стати розумнішим, кращим, зрілішим і досконалішим». Ці слова Нобелівського лауреата Томаса Манна заклала в основу свого вступного слова директор ННІ неперервної освіти і туризму Марія Кулаєць на зустрічі з роботодавцями ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України студентів та аспірантів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

  

     14 лютого 2020 року кафедрою публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП Українибуло проведено круглий стіл «Від теорії до практики в публічному управлінні». Метою зустрічі було напрацювання узгоджених пропозицій роботодавців – представників Верховної Ради України, центральних та місцевих органів виконавчої влади та представників органів місцевого самоврядування, учасників освітнього середовища – професорсько-викладацького складу, який працює за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами Публічне управління та адміністрування і студентів-бакалаврів, слухачів-магістрів й аспірантів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» щодо приведення освітніх програм до сучасних вимог ринку праці.

     У дружній, робочій атмосфері нинішні роботодавці – високопосадовці органів публічної влади, а в минулому випускники НУБіП України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» розповіли присутнім про зміни, які відбуваються в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

     Начальник міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, член Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму Олександр Якубенко зацікавив присутніх ґрунтовною розповіддю про компетентності, які вкрай необхідні для сучасного службовця органів публічної влади. Він зауважив, що без досконалого володіння комп’ютерною технікою, знань інформаційних технологій, програмного забезпечення, вміння користуватися офісним обладнанням неможливо зайняти посаду в органах публічної влади. Особливе значення він приділив питанням самоорганізації і психологічної підготовки майбутніх фахівців, адже робота потребує постійного спілкування з громадянами, які приходять з нагальними проблемами і вимогою до органів влади вирішити ці проблеми негайно. Олександр Степанович акцентував увагу присутніх на вихованні патріотичного службовця, оскільки саме службовці органів державної виконавчої влади та службовці органів місцевого самоврядування приймають рішення, що в кінцевому рахунку впливають на розвиток відповідної території і країни в цілому. Він подякував професорсько-викладацький склад кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності та в цілому ННІ неперервної освіти і туризму за якісну підготовку управлінських кадрів, адже працевлаштування випускників сягає 80 %.

     Олександр Старинець – керівник Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, член Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності у своєму виступі акцентував увагу на необхідності досконалого володіння українською та англійською мовами. Це необхідно в зв'язку з тим, що Україна все більше інтегрується у світове співтовариство, різні ринки і знання мов забезпечує чітке розуміння правил і умов, щоб приймати ефективні управлінські рішення. Формування лідерських якостей, вміння працювати в команді, вміння делегувати повноваження і взяти на себе відповідальність є надзвичайно затребуваними компетентностями для публічних службовців. Напрацювання навичок виокремлення достовірної інформації від інформаційних шейків, вміння акумулювати і презентувати напрацьовану інформацію є серйозною перевагою при проходженні конкурсу на зайняття посади державної служби. Як людина дотична до формування та реалізації аграрної політики в Україні, зокрема земельної реформи О. Старинець підкреслив важливість збереження дисципліни «Аграрна політика» в освітній програмі підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, пояснивши це необхідністю системних, комплексних знань для публічних службовців, адже Україна – аграрна держава і переважна більшість управлінських рішень таким чи іншим чином стосуються землі (використання об'єктів комунальної сфери, забезпечення харчової безпеки, організація дозвілля громадян, сталий розвиток населених пунктів і екологічна безпека та ін.). Особливий наголос він зробив на введені в освітньо-професійну програму «Публічне управління та адміністрування» предметів, направлених на формування етичної поведінки і зазначив, що саме з цим під час проходження конкурсу на зайняття посади державної служби є найбільші проблеми.

     Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування України Бондаренко Олег Володимирович – член Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму делегував до участі в круглому столі свого помічника Жука Сергія Володимировича. Досконало володіючи змістовним наповненням навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування», як нещодавній випускник НУБіП України за одноіменною спеціальністю, Сергій Володимирович виділив найбільш вагомі, на його думку, компетентності, які необхідно формувати під час навчання в університеті – це формування широкого світогляду та вміння працювати з великим обсягом інформації, аналітичні вміння і головне – формування порядної особистості, комфортної для командної роботи, професійного та тактовного службовця для органів влади. Він наголосив на необхідності перегляду в освітньо-професійних та освітньо-науковій програмі «Публічне управління та адміністрування» підходів до формування державної політики в Україні, яка за останні півроку кардинально змінила свою спрямованість з використання ресурсів на їх збереження. Тобто, наскрізно, в усі навчальні дисципліни має бути вмонтовано державницький підхід до формування та реалізації публічної політики, спрямованої на збереження ресурсної бази України – її лісів і водойм, землі і людей.

     Заступник голови Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області Юрій Миколайович Бондар – член Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму, випускник НУБіП України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» заінтригував присутніх високою заробітною платою в органах місцевого самоврядування, проте зауважив, що отримати її можуть лише фахівці, здатні постійно самовдосконалюватися, постійно навчатися та готові йти в ногу, а зачасти і випереджати вимоги часу. Основними вимогами до підготовки майбутніх публічних службовців він назвав комп’ютерну грамотність, володіння сучасними комп’ютерними технологіями, вміння працювати з кадастрами, наголосив на формуванні та розвитку навичок з командоутворення та роботі в команді, приділив увагу вмінню швидко відновлюватися та переключатися з однієї роботи на іншу, адже робота в органах місцевого самоврядування – це забезпечення для мешканців громади якісного життєвого простору навколо них 24 години на добу без права на вихідні та святкові.

     Член ради роботодавців, виконавчий директор Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Юрій Бакун поділився з учасниками круглого столу своїм баченням підготовки фахівців з урахуванням вимог ринку праці. Основними компетентностями пошукачів на посади державної служби є навички роботи з електронним документообігом, а також вміння використовувати інноваційні технології в роботі.

     Здобувач ступеня PhD (доктор філософії) за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування», член науково-методичної ради Людмила Горбата зауважила, що третій (освітньо-науковий) рівень передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, здатності розв’язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для забезпечення сталого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій. Для набуття цих знань та формування навичок доцільно внести зміни в освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування», ввівши у програму дисципліну «Лідерство та командотворення» замість дисципліни «Математичне моделювання та планування експерименту».

     В засіданні круглого столу взяли участь: директор ННІ неперервної освіти і туризму, к.е.н., професор, заслужений економіст України Кулаєць М.М., заступники директора д.держ.упр. Олійник В.В. та к.е.н. Микицей Т.Д., завідувач кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, д.е.н., професор Витвицька О.Д., професорсько-викладацький склад кафедри: д.держ.упр. Грищенко І.М., д.держ.упр. Приліпко С.М., к.держ.упр. Овчар Н.П., к.е.н. Стретович О.А., к.е.н. Янчевський Р.В., к.е.н. Скрипниченко В.А., к.е.н. Обиход К.О., здобувачі першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

     За результатами було проведено анкетування учасників з метою удосконалення освітніх програм та прийнято рекомендації круглого столу.
     Директор ННІ неперервної освіти і туризму Марія Кулаєць подякувала учасникам круглого столу за плідну роботу та відзначила, що моніторинг якості освітніх програм є важливим елементом внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу.

Ірина Грищенко, 
гарант програми підготовки 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook