Відбулася відеоконференція експериментального спільного публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

17 лютого 2020 року

  В Україні розпочався експеримент з атестації докторів філософії, які навчалися за новими PhD-програмами, через разові вчені ради. Планується, триватиме він до 31 грудня 2020 року.

     Передусім разові вчені ради відрізняються від постійно діючих тим, що створюватимуться безпосередньо для розгляду конкретної роботи. Попри те, що у них входить значно менша кількість науковців, очікується, що їхня робота буде ефективнішою, оскільки усі члени одноразової вченої ради відповідатимуть спеціальності з теми, що захищається. Щоб ініціювати створення разової спеціалізованої вченої ради, першочергово здобувач має звернутися до голови Вченої ради університету із заявою щодо проведення попередньої експертизи дисертації. Вчена рада затверджує кафедру, де відбуватиметься фаховий семінар, а також рецензентів. Якщо є позитивний висновок фахового семінару відповідної кафедри про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації – здобувач звертається із заявою на ім’я голови Вченої ради вдруге. У відповідь на його заяву Вчена рада університету призначає голову разової спеціалізованої вченої ради та двох опонентів. 
     Наступний крок – клопотання від університету до Міністерства освіти і науки України про утворення разової спеціалізованої вченої ради. Упродовж місяця МОН України розглядає клопотання і видає наказ, яким офіційно затверджує склад цієї ради. Тільки тоді здобувач має право звернутися із заявою до голови разової спеціалізованої вченої ради щодо проведення його атестації.
     Разова спеціалізована вчена рада формується з п’яти осіб: голова, два рецензенти і два опоненти. Важливими є питання академічної доброчесності. Спеціалізована вчена рада ДФ 64.832.001 у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства освіти і науки України була створена згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2019 р. № 1619 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії для прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації громадянки Китайської Народної Республіки Хань Сінмен на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».
     14 лютого відбувся публічний захист дисертації здобувачки Хань Сінмен, серед опонентів на ньому виступила наша колега завідувач кафедри менеджменту імені професора Завадського Надія Резнік. Засідання проходило з використанням засобів відеозв’язку у режимі реального часу.
     У ході засідання рада встановила відповідний рівень набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що дало їй можливість одержати нові науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати проведених нею досліджень та розв’язати конкретне наукове завдання у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та оволодіння здобувачем методологією наукової діяльності. Після обговорення проекту рішення ради щодо присудження ступеня доктора філософії пройшло таємне голосування щодо присудження здобувачеві ступеня доктора філософії (так як опонент, професор Надія Резнік брала участь у засіданні з використанням засобів відеозв’язку її голос зарахувався за результатами відкритого голосування). Голова ради оголосила позитивні результати голосування, усі члени проголосували «ЗА» (рішення вважається таким, якщо за нього проголосували не менш як чотири члени ради) та привітала здобувачку з успішним захистом, а членам ради подякувала за роботу.
     Відеоконференція експериментального спільного публічного захисту, що відбулася із використанням засобів відеозвязку у режимі реального часу між двома університетами, захистом іноземної здобувачки – перший крок у створенні ефективної комунікації і партнерства у науці та освіті, у використанні європейського досвіду підготовки PhD, дотримання академічної доброчесності, міжуніверситетської мобільності та спрощенні підходів до якісної підготовки докторів філософії в умовах реформування вищої освіти.
Анна Слободяник, 
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook