Механіко-технологічний факультет підвів підсумки діяльності за 2019 рік та окреслив завдання на перспективу

28 грудня 2019 року
     26 грудня на зборах трудового колективу декан механіко-технологічного факультету Ярослав Михайлович представив звіт про підсумки діяльності факультету за 2019 рік та завдання на наступний календарний рік. В роботі конференції взяв участь представник ректорату – помічник ректора Денис Рудень.

     Значну увагу було приділено аналізу результатів вступної кампанії, зокрема, відзначено позитивні наслідки підвищення інтенсивності профорієнтаційної діяльності науково-педагогічними працівниками факультету.
     Відзначено позитивні зміни у зміцненні матеріально-технічної бази факультету. Було відзначено, що значний обсяг робіт щодо оснащення сучасних навчальних лабораторій в цьому році виконала кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка, позитивний досвід якої щодо співпраці з провідними компаніями має бути взятий на озброєння всіма підрозділами факультету.
     У поточному році було успішно проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» для підготовки фахівців ОС «Магістр», а також акредитовано спеціальність та напрям підготовки фахівців ОС «Бакалавр» «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».
Суттєві зміни відбулися й у кадровому складі. Цього року педколектив механіко-технологічного факультету поповнився трьома докторами наук та одним кандидатом технічних наук, троє науково-педагогічних працівників отримали звання доцента.

     Не можна було обійти увагою й 90-річний ювілей механіко-технологічного факультету, що відзначався у 2019 році та супроводжувався низкою науково-організаційних та святкових заходів, що відбулися на високому рівні.
     Головними завданнями на наступний рік для всього колективу факультету були визначені такі: удосконалення концепції проведення профорієнтаційної роботи; покращення якості освітнього, наукового, дослідницького процесів шляхом підвищення професійної кваліфікації молодих науково-педагогічні кадрів; збільшення кількості публікацій науково-педагогічних працівників факультету у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS та WoS; ширше залучення студентів та викладачів до культурних, спортивних, інтелектуальних конкурсів; продовження робіт щодо співпраці з провідними компаніями з виробництва сільськогосподарської техніки для покращення матеріальної бази та залучення новітніх зразків обладнання в навчальний процес.

     Помічник ректора Денис Миколайович Рудень у своєму виступі основну увагу акцентував на посиленні профорієнтаційної роботи, зокрема, у медіа-просторі із використанням оновлених відеоматеріалів. Денис Рудень схвально оцінив результати діяльності факультету у 2019 році та побажав колективу факультету творчих успіхів та наукових здобутків в році наступному.

     Участь в обговоренні звіту взяли завідувач кафедри механізації тваринництва Василь Хмельовський, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка Валерій Войтюк, завідувач кафедри охорони праці та інженерії середовища Олександр Войналович, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем Геннадій Голуб, завідувач кафедри транспортних технологій та засобів у АПК Петро Овчар, завідувач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка Юрій Гуменюк та директор НДІ техніки та технологій АПК Іван Роговський.

     Позитивно оцінивши роботу колективу, виступаючі зазначили інтенсивний розвиток факультету, наголосили на важливості інтенсифікації науково-дослідної, навчально-виховної роботи та запропонували схвалити представлений звіт. Трудовий колектив одноголосно підтримав звіт декана факультету.

     Ще одним питанням порядку денного було обрання членів Вченої ради НУБіП України від механіко-технологічного факультету. Рішенням трудового колективу до складу Вченої ради НУБіП України було обрано Войтюка Дмитра Григоровича, к.т.н., професора кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка, члена-кореспондента НААН України; Роговського Івана Леонідовича, к.т.н., доцента кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка; Братішка В’ячеслава В’ячеславовича, д.т.н., старшого наукового співробітника, доцента кафедри механізації тваринництва.

     Наприкінці засідання Ярослав Миколайович привітав колектив з прийдешній Новим роком та побажав натхнення в подальшій роботі.

Оксана Ачкевич,
голова профбюро механіко-технологічного факультету

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook