Колектив Ірпінського економічного коледжу схвалив звіт директорки Наталії Ільченко

19 грудня 2019 року
     17 грудня 2019 року у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» на загальних зборах трудового колективу заслухали звіт директорки закладу Наталії Володимирівни Ільченко про результати роботи колективу за 2019 рік.

     У роботі зборів взяли участь Нагорний В.В., заступник декана економічного факультету НУБіП України, Несміян Т.А., заступник директора Ірпінського академічного ліцею НУБіП України.

     У звітній доповіді Ільченко Н.В. узагальнила роботу колективу протягом року, назвала основні досягнення та проаналізувала причини і шляхи вирішення проблем, які постали перед колективом у 2019 році, визначила плани та перспективи розвитку на майбутнє. Чимало уваги очільниця коледжу у своєму звіті приділила якості підготовки здобувачів освіти, удосконаленню внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу.

     Серед основних питань доповідач зупинилася на аналізі профорієнтаційної роботи, результатів вступної кампанії, заходів по збереженню контингенту студентів, виконання обсягів державного замовлення, збільшення частки студентів, які навчаються за умов договору, створення міжкафедральної навчальної лабораторії на базі коледжу, реалізація ступеневої освіти в рамках «коледж-університет». 89 випускників коледжу (60 % від обсягів випуску) продовжили навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, у т.ч. 68 – на базі міжкафедральної навчальної лабораторії. Для порівняння – у 2018 року студентами університету стали 29 осіб (22%). 2019 рік відзначився відчутною співпрацею циклових комісій коледжу з відповідними кафедрами університету, у т.ч. завдяки проведенню спільних лекцій науково-педагогічними працівниками університету для студентів на базі коледжу та факультетів, профорієнтаційні зустрічі, зустрічі з деканами та завідувачами кафедр.
     Ільченко Н.В. відзначила ліцензування двох нових спеціальностей на рівні фахової передвищої освіти – «Харчові технології», «Економіка»; досягнення колективу в освітній, науковій, методичній та виховній роботі. Зокрема, звернула увагу на методичну роботу викладачів, наголосила, що протягом звітного року підготовлено 11 навчальних (орієнтованих) програм за рекомендацією ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», 24 навчальних посібники, 54 методичних розробки за рекомендацією педагогічної ради коледжу; проведено 26 відкритих занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; продовжується співпраця з кафедрами університету та інше. За результатами складання студентами 2 курсу державної підсумкової атестації у формі ЗНО коледж посів 5 місце серед 16-ти технікумів і коледжів Київської області. Наголосила також на активізації у 2019 році наукової діяльності як викладачів, так і студентів, а це - участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах. Викладачами коледжу опубліковано 12 наукових статей у фахових виданнях, 83 тези у матеріалах науково-практичних конференцій.

     Значна увага приділялася практичній підготовці студентів. За звітний період розширено бази виробничих практик, до освітнього процесу долучалися провідні фахівці сфери виробництва, торгівлі, ІТ-сфери, створено раду роботодавців, проводилися виїзні практичні заняття на базі виробничих підприємств Приірпіння та Київської області.
     Окремо у своїй доповіді Наталія Володимирівна зупинилася на досягненнях студентів, які здобули перемоги в олімпіадах, спортивних змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів та гідно представляють коледж на всеукраїнських і міжнародних конференціях. Протягом року спостерігалася постійна співпраця адміністрації коледжу із студентським активом, відчутно пожвавилася робота студентської ради гуртожитку.
     Очільниця коледжу відзначила і суттєві зрушення в міжнародній діяльності, укладено угоду про співпрацю з Університетом Економіки (Wyższa Szkoła Gospodarki) в м. Бидгощ Республіки Польща, 3 викладачів міжнародне стажування на базі цього університету, започатковано проект подвійного дипломування для студентів коледжу за спеціальністю «Логістика».
     Тісною є співпраця коледжу з Ірпінським академічним ліцеєм НУБіП України. На базі навчальної лабораторії дослідження якості продукції для ліцеїстів працює факультатив «Експерт», проводяться практичні заняття з визначення якості харчових продуктів, майстер-класи. Для учнів 9-х класів проведено урок з фінансової грамотності.

     Ільченко Н.В. звернула увагу на те, що адміністрація та колектив коледжу постійно працюють над зміцненням та оновленням матеріально-технічної бази. Протягом року власними силами проведено поточні ремонти навчальних корпусів, гуртожитку, озеленення території, частковий ремонт водостічної системи, часткову заміну даху на навчальному корпусі №4, ремонт котельні.
     Проведено заміну 3-х дверей в електрощитових на протипожежні з межею вогнестійкості І-30, оновлено обладнання в навчальних лабораторіях електрорадіовимірювання та дослідження якості продукції, оновлено програму для ведення бухгалтерського обліку, придбано 2 мультимедійні проектори, 4 багатофункціональні пристрої, 2 звукові колонки для актової зали, прилад дистанційної передачі даних Imod для котельні коледжу, прилади та інструменти для столярної майстерні, 4 тен-блоки для бойлерів в гуртожитку, збільшено дисковий простір хостингу для функціонування навчально-інформаційного порталу MOODLE.
     Всього на придбання матеріалів, комп’ютерної техніки, проведення ремонту витрачено більше 650 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду.

     Ільченко Н.В. у своїй доповіді звернула увагу на забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, створення безпечних умов праці. На виконання припису з пожежної безпеки, за сприяння ректора університету Ніколаєнка С.М. вимірювальною електротехнічною лабораторією Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України проведено заміри опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі навчального закладу та інші види робіт. Забезпечено нормальний температурний режим в приміщеннях навчальних корпусів, безперебійне постачання гарячої води в гуртожитку. З 01 вересня проведено збільшення посадових окладів педагогічних працівників на 10%. Директорка коледжу звернула увагу на необхідність збільшення надходжень коштів до спеціального фонду та зазначила можливі джерела та резерви колективу у забезпеченні фінансового благополуччя. Дано детальний аналіз витрачання енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, досягнуто економного їх використання як в абсолютних так і у вартісних показниках.

     Серед основних завдань на 2020 рік Наталія Ільченко визначила такі: подальша реалізація взаємозв’язків НУБіП України й коледжу, підвищення якості освітнього процесу, дотримання положень і вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту», відкриття нових спеціальностей, впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, урізноманітнення форм і методів профорієнтаційної роботи, виховання справжніх патріотів, розвиток студентського самоврядування, співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами в Україні та за кордоном, збільшення надходжень до спеціального фонду та інше.

     Очільниця коледжу подякувала членам колективу за плідну і сумлінну роботу та привітала з прийдешніми святами.

  

  

     В обговоренні доповіді взяли участь працівники коледжу: заступник директора з навчальної роботи Вікторія Сова, завідувач лабораторії дослідження якості продукції кандидат с.-г. наук Микола Поцілуйко, голова циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій Наталя Даль, завідувач лабораторії торговельно-технологічного обладнання Олена Ковтун, голова профкому Лілія Чайка, викладачі Леонід Баланюк, Людмила Черненька, голова студентської ради коледжу Антон Саплін, голова студентської ради гуртожитку Анна Козиревич, працівники господарської частини Ростислав Домбровський, Наталія Трофімова. Виступаючі схвально оцінили здобутки колективу коледжу протягом 2019 року під керівництвом директорки Наталії Ільченко.

  

  

     Заступник декана економічного факультету НУБіП України Нагорний Віталій Володимирович подякував за ґрунтовний аналіз роботи колективу коледжу, закликав педагогів до постійного підвищення кваліфікації, відмітив, що колектив закладу багато уваги приділяє виховній роботі, науково-методичній, активізував співпрацю з кафедрами і факультетами НУБіП України. Побажав колективу успіхів та процвітання.

   

     Заступник директора Ірпінського академічного ліцею НУБіП України Несміян Тетяна Анатоліївна подякувала за співпрацю, особливо залучення ліцеїстів до проведення культурно-масових, спортивно-масових заходів, профорієнтаційних проєктів.

     Учасники зборів трудового колективу схвалили звіт директорки Ільченко Н.В., позитивно оцінили роботу колективу під її керівництвом та підтримали окреслені завдання на 2020 рік.
     Делегатами на звітну конференцію трудового колективу Національного університету біоресурсів і природокористування України одноголосно обрано директора коледжу Ільченко Н.В. та голову профспілкового комітету Чайку Л.В. Також у цей день заступник декана економічного факультету Віталій Нагорний поспілкувався із студентами та оглянув матеріальну базу коледжу.

Оксана Погоріла,
методист Ірпінського економічного коледжу

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook