Директор НДІ здоров’я тварин Дмитро Засєкін прозвітував про результати наукових досліджень

19 грудня 2019 року

Традиційно кожного року у грудні місяці Вчена рада факультету ветеринарної медицини заслуховує звіт директора НДІ здоров’я тварин за науковими здобутками колективу у 2019 році. А здобутки дійсно вагомі.

Насамперед Дмитро Засєкін зазначив, що НДІ здоров’я тварин динамічно розвивається, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту» та програмою розвитку «Голосіївська ініціатива − 2020». У 2019 році колектив науковців факультету продовжив оптимізувати структуру, оновлює кадри, з’явився синергетичний ефект діяльності, зусилля структурних підрозділів спрямовані на консолідацію колективу.
Навчально-науковий процес на факультеті забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 30 докторів наук, професорів, 76 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 4 асистенти без наукового ступеня.
У 2019 році в НДІ здоров’я тварин виконувалося 40 наукових тем, у т.ч. 8 бюджетних, 4 госпдоговірні та 28 ініціативних, на загальну суму 2781.3 тис. грн., що становить 25,3 тис. грн. на 1 НПП (минулий рік − 17,5).
Науковцями факультету за звітний період видано 28 монографій, 11 науково-практичних рекомендацій, 674 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 30у міжнародних базах SCOPUS та WoS, одержано 34 патентів та авторських свідоцтв.
У 2019 році на базі факультету було проведено 7 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 9 семінарів і круглих столів.
В НДІ здоров’я тварин за 3 науковими спеціальностями та 11 спеціалізаціями проходять підготовку 56 аспірантів і 4 докторанти; функціонує 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2019 році у цих радах захищено 6 докторських дисертацій і 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

При НДІ здоров’я тварин успішно працює Науково-технічна рада (голова − Дмитро Засєкін, секретар − Віта Михальська), Рада молодих вчених (голова −  Людмила Кондрасій) та Рада аспірантів (голова − Марина Кощавка).
У 2019 р. колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2020» майже 211 тис. грн. для освітньо-наукових потреб, а всього зароблено коштів (реальне надходження) − 5377,3 тис. грн.
Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада одноголосно схвалила звіт директора НДІ здоров’я тварин за результатами наукової та інноваційної діяльності у 2019 році та перспективи розвитку НДІ здоров’я тварин в рамках програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020» (звіт додається).

Світлана Ткачук ,
д. вет. н., професор, член Вченої ради

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook