На юридичному факультеті магістри успішно захищають випускні роботи

18 грудня 2019 року
     На юридичному факультеті магістри успішно захищають випускні роботи, тематика яких охоплює різні сфери правової дійсності та представляє актуальні й інноваційні питання функціонування держави і права.

     Так, у роботі Владислава Кучера з’ясовано зміст основних теоретико-правових понять і категорій адміністративної процедури відбору претендентів на державну службу, її юридичну природу. Здійснено порівняльно-правовий аналіз законодавства, що регулює процедуру відбору в зарубіжних країнах та України. Обґрунтовано основні напрями підвищення ефективності адміністративної процедури відбору претендентів в системі державної служби України.
     Вікторія Яценко дослідила правове забезпечення використання та охорони лісів в Україні, а також запропонувала основні шляхи щодо вирішення проблемних питань у досліджуваній тематиці. Серед них скасування мораторію на експорт лісової продукції на зовнішній ринок; створення спеціалізованого органу у сфері лісового та сільського господарства з метою здійснення перевірки заходів по охороні суб’єктами лісокористування; завершення процесу передачі у власність лісів, право власності на які не встановлено (ліси - запасу); обмеження повноважень ДАЛРУ щодо здійснення контролю у сфері лісового господарства.
     Антон Гривник розглянув актуальні питання правоохоронної діяльності Національного антикорупційного бюро України як гарантії забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції в Україні.

     Важливе питання для сучасної України досліджував Андрій Поліщук, темою магістерської роботи якого охоплено розвиток малого та середнього агробізнесу. Актуальність тематики зумовлена не тільки тим, що дана сфера являється ефективним джерелом створення робочих місць, а й виступає досить серйозним чинником для формування середнього класу нашої держави, який є основою стабільності в країні.
     Вікторія Хомік обрала темою дослідження аграрно-правовий механізм охорони та захисту від рейдерських захоплень, наголосила на важливості законодавчого оформлення поняття «рейдерство», встановлення кримінальної відповідальності за такі дії.
     Артем Околовський стверджує, що на даний момент міжнародне космічне право суттєво відстає від рівня розвитку космічної науки, що має негативний вплив на характер космічних правовідносин та організацію більшості видів діяльності з дослідження й використання космічного простору. Правове регулювання космічної діяльності має чимало проблем, серед яких він виділяє: визначення правового статусу приватних підприємств та космічних туристів, мілітаризація космічного простору, проблеми делімітації космічного і повітряного просторів та встановлення відповідальності за шкоду, заподіяну об'єктами "космічного сміття".
     В роботі Тетяни Окіпняк розглянуто сутність, зміст та значення адміністрування податків, з’ясовано його місце у системі фінансового права, досліджено генезис розвитку законодавства з питань податкового адміністрування, дано характеристику механізму забезпечення адміністрування податків, розглянуто особливості правового статусу суб’єктів податкового адміністрування, здійснено правовий аналіз основних форм адміністрування податків, вивчено проблеми податкового адміністрування в Україні, досліджено зарубіжний досвід податкового адміністрування та запропоновано напрями його удосконалення в Україні.
     Олена Поліщук дослідила сутність та зміст фінансового контролю. Робота містить обґрунтування ролі та місця державного фінансового контролю в системі забезпечення фінансової безпеки держави; проаналізовано сучасний стан правового забезпечення фінансового контролю; досліджено систему внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю; розглянуто зарубіжний досвід здійснення фінансового контролю; сформовано пропозиції щодо підвищення рівня державного фінансового контролю в Україні.

     У доповідях всіх студентів були висвітлені актуальні проблеми, які існують сьогодні у правовому просторі України, відчувалось знання ними предмету та об’єкту дослідження, вміння відстоювати отримані ними результати досліджень. Усі виступи відрізнялись оригінальністю, креативністю та інноваційністю.
     Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень представлених до захисту магістерських робіт, а також теоретичну і практичну цінність отриманих студентами результатів досліджень.

Олена Яра,
декан юридичного факультету,
Олена Улютіна,
заступник декана

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook