На юридичному факультеті відбулися захисти магістерських робіт

17 грудня 2019 року

17 грудня 2019 року на юридичному факультеті відбувся захист магістерських робіт студентами денної форми навчання. Екзаменаційна комісія, яка діяла згідно з Наказом від 04 листопада 2019 року «Про створення екзаменаційної комісії» в складі: голова комісії  - Куцевич Максим Петрович, заступник декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент та члени комісії : 1) заступник голови - Курило Володимир Іванович, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук, професор; 2) Ладиченко Віктор Валерійович, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, доктор юридичних наук, професор; 3) Слюсаренко Сергій Вікторович, доцент кафедри адміністративного та фінансового права, доцент; провела оцінювання   20 магістерських робіт.

Тематика робіт охоплює різні сфери правової дійсності та представляє актуальні та інноваційні питання функціонування держави і права.

У магістерській роботі Кучера Владислава з’ясовано зміст основних теоретико-правових понять і категорій адміністративної процедури відбору претендентів на державну службу, її юридичну природу. Здійснено порівняльно-правовий аналіз законодавства, що регулює процедуру відбору в зарубіжних країнах та України. Обґрунтовано основні напрями підвищення ефективності адміністративної процедури відбору претендентів в системі державної служби України.

Яценко Вікторією було досліджено правове забезпечення використання та охорони лісів в Україні, а також  запропоновано основні шляхи щодо вирішення проблемних питань у досліджуваній тематиці, такі як :  1. Скасування мораторію на експорт лісової  продукції на зовнішній ринок; 2. Створення спеціалізованого органу у сфері лісового та сільського господарства з метою здійснення перевірки заходів по охороні суб’єктами лісокористування; 3. Завершення процесу передачі у власність лісів, право власності на які не встановлено (ліси - запасу); 4. Обмеження повноважень ДАЛРУ щодо  здійснення контролю у сфері лісового господарства.

Гривником Антоном було досліджено актуальні питання правоохоронної діяльності Національного антикорупційного бюро України як гарантії забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції в Україні

Важливе питання для сучасної України досліджував Поліщук Андрій, темою його магістерської роботи було охоплено - розвиток малого та середнього агробізнесу. Актуальність тематики зумовлена не тільки тим, що дана сфера являється ефективним джерелом створення робочих місць, а й виступає досить серйозним чинником для формування середнього класу нашої держави, який є основою стабільності в країні.

Хомік Вікторія дослідила аграрно- правовий механізм охорони та захисту від рейдерських захоплень, наголосила на важливості законодавчого оформлення поняття «рейдерство»,  встановлення кримінальної відповідальності за такі дії.

Околовський Артем стверджує, що на даний момент міжнародне космічне право суттєво відстає від рівня розвитку космічної науки, що має негативний вплив на характер космічних правовідносин та організацію більшості видів діяльності з дослідження й використання космічного простору. Правове регулювання космічної діяльності має чимало проблем, серед яких він виділяє: визначення правового статусу приватних підприємств та космічних туристів, мілітаризація космічного простору, проблеми делімітації космічного і повітряного просторів та встановлення відповідальності за шкоду, заподіяну об'єктами "космічного сміття".

В роботі Окіпняк Тетяни розглянуто сутність, зміст та значення адміністрування податків, з’ясовано його місце у системі фінансового права, досліджено генезис розвитку законодавства з питань податкового адміністрування, дано характеристику механізму забезпечення адміністрування податків, розглянуто особливості правового статусу суб’єктів податкового адміністрування, здійснено правовий аналіз основних форм адміністрування податків, вивчено проблеми податкового адміністрування в Україні, досліджено зарубіжний досвід податкового адміністрування та запропоновано напрями його удосконалення в Україні.

Поліщук Олена  дослідила сутність та зміст фінансового контролю. Робота містить обґрунтування ролі та місця державного фінансового контролю в системі забезпечення фінансової безпеки держави; проаналізувано сучасний стан правового забезпечення фінансового контролю; досліджено систему внутрішнього та зовнішнього державного фінансового контролю; розглянуто зарубіжний досвід здійснення фінансового контролю; сформувано пропозиції щодо підвищення рівня державного фінансового контролю в Україні.

У доповідях студентів були висвітлені актуальні проблеми, які існують на даний час у правовому просторі України; відчувалось знання ними предмету та об’єкту дослідження, вміння відстоювати отримані ними результати досліджень. Усі виступи відрізнялись своєю оригінальністю, креативністю та інноваційністю.

Екземенаційна комісія відмітила високий рівень представлених до захисту магістерських робіт, а також теоретичну і практичну цінність отриманих студентами результатів досліджень.

Вікторія Хомік,

староста магістратури 2 року навчання

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook