Колектив Бережанського агротехнічного інституту схвалив звіт директора Мирона Жибака

14 грудня 2019 року
     12 грудня 2019 року у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відбулося розширене засідання Вченої ради спільно з трудовим колективом ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», де заслухали та обговорили звіт директора професора Мирона Миколайовича Жибака про результати роботи колективу інституту за 2019 рік та перспективи розвитку закладу на 2020 рік.

     У своєму виступі Мирон Миколайович детально проаналізував досягнення колективу за звітний період, а також зупинився на проблемах і завданнях, які потрібно вирішувати в майбутньому. На зборах був присутній представник НУБіП України доцент кафедри теплоенергетики Віктор Троханяк.

     Очільник закладу зазначив, що основними напрямками діяльності інституту є:

 • якісна підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для аграрного виробництва за ОС «Бакалавр», «Магістр»;
 • організація та проведення у тісному зв’язку з навчальним процесом науково-дослідної, виробничої та інформаційно-консультативної діяльності;
 • творча співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами в Україні та за кордоном;
 • підготовка фахівців робітничих професій.

     До основних здобутків колективу слід віднести: проведення ліцензування спеціальностей освітнього ступеня «Бакалавр» 205 «Лісове господарство», 122 «Комп’ютерні науки», 242 «Туризм»; акредитація напрямів підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Лісове і садово-паркове господарство» і переоформлення сертифікати про акредитацію на нові шифри спеціальностей; атестацію 3-х робітничих професій.
     Створена у структурі НУБіП України міжкафедральна навчальна лабораторія на базі ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з підготовки фахівців ОС «Магістр» зі спеціальності 101 «Екологія», продовжує свою роботу міжкафедральна лабораторія з підготовки фахівців ОС «Магістр» зі спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство». Спільно з ТОВ «АНДРЕАС ШТІЛЬ» створено навчальну лабораторію лісозаготівельної та садово-паркової техніки; навчально-наукову лабораторію посівних і ґрунтообробних машин за сприянням ПАТ «Ельворті», навчальну лабораторію математичного моделювання та програмування.

     Значна увага була акцентована на результатах навчально-методичної роботи, зокрема, на якість підготовки фахівців ОС «Магістр»: оновлення тематики магістерських робіт, організація науково-практичної підготовки, постерні презентації тощо. Проте Мирон Миколайович довів до відома колективу про подальше зменшення контингенту студентів (особливо заочної форми навчання), що засвідчує про недостатню результативність профорієнтаційної роботи та потребує нових форм і методів її проведення.

     Відзначено значну активізацію у 2019 році науково-інноваційної діяльності як викладачів, так і студентів, а це і проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, підвищення публікаційної активності, отриманні призових місць на конкурсах студентських наукових робіт. З метою виконання спільних наукових проектів науковцями інституту реалізуються угоди про співпрацю з іншими навчальними закладами, науковими установами та провідними аграрними підприємствами області.
     Професійна підготовка студентів проводиться за 14 ліцензованими робітничими професіями.

     Виховна робота спрямована на національно-патріотичне виховання та формування лідерських якостей студентської молоді. Колективи художньої самодіяльності Інституту на XXXVIІ Міжнародному фестивалі художньої творчості «Голосіївська весна – 2019» зайняли перше місце серед відокремлених підрозділів університету. Здобутки творчих колективів Інституту відзначені 24-ма дипломами всеукраїнського та обласного значення; колективи художньої самодіяльності Інституту на XXXVIІІ Міжнародному фестивалі художньої творчості «Голосіївська весна – 2019» зайняли перше місце серед відокремлених підрозділів університету; у всеукраїнських та обласних спортивних змаганнях отримали 9 призових місць.

     Значна увага в інституті приділяється міжнародній діяльності. У рамках програми академічної мобільності ERASMUS+ доцент кафедри гуманітарних дисциплін проходила стажування у Жешівському університеті (Польща); 119 студентів проходили стажування у Швейцарії, Австрії, Німеччині, Польщі; укладено договір про наукове та навчальне співробітництво з економіко-гуманітарним Університетом у Варшаві (Польща).

     Проведено значну роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази інституту. За звітній період виконано ремонтно-будівельних робіт загальною вартістю 1,69 млн. гривень, закуплено комп’ютери для забезпечення освітнього процесу, придбано меблі в навчальні лабораторії та гуртожиток, стенди, аудиторні дошки та інший інвентар на суму до 0,6 млн. грн.
     До 60-річчя навчального закладу виконано значні роботи з ремонту та оновленню музею.

     Основними завданнями на 2020 рік, насамперед, в плані реалізації Програми розвитку Університету «Голосіївська ініціатива-2020», Програми розвитку ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» визначено:

 1. Поліпшення якості навчального процесу, його кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення.
 2. Проведення профорієнтаційної роботи з використанням найрізноманітніших форм і методів.
 3. Проведення ліцензування спеціальностей актуальних на ринку праці; забезпечення подальшого відкриття робітничих професій.
 4. Нарощування кадрового потенціалу шляхом збільшення частки викладачів з науковими ступенями; удосконалення системи практичної підготовки студентів.
 5. Розширення міжнародного співробітництва з провідними аграрними підприємствами.
 6. Запровадження елементів дуальної освіти; підвищення мобільності студентів, шляхом залучення їх до участі в міжнародних освітніх програмах ТЕМПУС, Еразмус+ та інших.
 7. Широке залучення органів студентського самоврядування для розширення можливостей впливу на якість навчально-виховного процесу та соціально-побутових умов студентів.
 8. Неухильне дотримання членами колективу «Етичного кодексу науково-педагогічного працівника»; організація та виконання заходів національно-патріотичного виховання.
 9. Зміцнення матеріально-технічної бази.

     В обговоренні звіту взяли участь: завідувач навчального відділу Галина Христенко, завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності Світлана Судомир, декан факультету економіки і природокористування Любов Ярема, декан агроінженерного факультету Ігор Чвартацький, декан факультету енергетики та електротехніки Василь Бунько, завідувач підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти Іван Логуш, голова студентської ради інституту Леся Пак, які детально проінформували про роботу підрозділів і позитивно оцінили діяльність директора та колективу.

     Доцент кафедри теплоенергетики НУБіП України Віктор Троханяк у своєму виступі схвально оцінив роботу адміністрації та колективу інституту, а також ознайомив із основними досягненнями Університету, наголосивши на викликах та завданнях, які ставляться перед вищою освітою сьогодні.

     Учасники зборів трудового колективу схвалили звіт директора інституту та підтримали перспективи розвитку закладу на 2020 рік.

     Делегатами на звітну конференцію трудового колективу Національного університету біоресурсів і природокористування України одноголосно обрано директора Мирона Жибака та голову профспілкової організації Володимира Зайчука.

     На зборах також розглянуто ряд інших важливих питань життєдіяльності інституту, зокрема відбулося обговорення Правил прийому до ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2020 р. з рекомендацією Вченої ради інституту до їх затвердження на Вченій раді НУБіП України тощо.

Ігор Федуняк,
учений секретар

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook