Студентське стажування в рамках проекту ТОРАS, як мотивація для професійного росту

6 грудня 2019 року
   НУБіП України, як учасник міжнародного освітнього проекту Erasmus+ "Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері/TOPAS", сфокусований на посиленні практичної складової програм підготовки студентів економічних спеціальностей. В рамках реалізації даного освітнього проекту посилюється співпраця між університетами через стажування викладачів та студентів.

    Протягом осіннього семестру ми пройшли стажування в Університеті аграрних наук та ветеринарної медицини м. Ясси (Румунія) у групі, яка складалась з представників трьох країн: Вірменії, України та Узбекистану.

   Оскільки наші країни відрізняються за кліматичними умовами, ресурсною базою народного господарства та особливостями ведення аграрного бізнесу, студенти мали гарну нагоду для порівняння тенденцій розвитку економік країн та обговорення чинників їх конкурентоспроможності. Ми презентували матеріал про НУБіП України та особливості розвитку аграрного бізнесу в Україні.

    На початку стажування ми познайомилися з викладачем Флоріном Ліпса (Florin Daniel Lipsa). Він детально розповів про структуру Університету аграрних наук та ветеринарної медицини, його історію та пріоритети сучасного розвитку. Під час першої зустрічі ми також обговорили завдання нашого перебування в Університеті у рамках програми TOPAS.
    Навчання почалося одразу після нашого приїзду до м. Ясси – 13 жовтня. Протягом стажування в Університеті аграрних наук та ветеринарної медицини ми мали нагоду поглибити свої знання з наступних дисциплін: аграрний менеджмент (викладач – George Ungureanu), економіка сільського господарства (Stefan Viziteu, Dan Bodescu), агротуризм (Radu-Adrian Moraru), Механізація та 3D – моделювання (Vlad-Nicolae Arsenoaia), мікробіологія (Florin Daniel Lipsa, Mihaela Covasa).

   Ми відвідували лекції і практичні заняття, які викладалися на англійській мові. При цьому слід відмітити, що пари проходили як комунікація між викладачем та студентами, а співвідношення лекцій і практичних занять – 20%:80%. Це пояснюється тим, що сучасні студенти націлені на отримання реальних знань для отримання високої кваліфікації. Зокрема, під час вивчення дисципліни аграрний менеджмент, ми робили аналіз ґрунту та досліджували наслідки впливу різної концентрації добрив на сільськогосподарські культури: пшеницю, соняшник, кукурудзу, картоплю з метою обґрунтування максимально продуктивного рівня необхідних добрив та наслідків, які можуть виникнути при недотриманні норм.
    На економіці сільського господарства ми здійснювали порівняльний аналіз рентабельності вирощування зернових культур у країнах-учасницях програми Erasmus+/TOPAS" та порівнювали отриманні результати з показниками Румунії. Для виявлення причин, які впливають на швидкість та якість росту зернових культур, а також для знаходження альтернативних дій для підвищення їх продуктивності ми використовували кореляційно-регресійний аналіз.
      На заняттях студенти активно долучалися до дискусій; зокрема ми приймали участь у обговоренні щодо особливостей ведення бізнесу в Румунії у порівнянні з іншими європейськими країнами. Результати своїх власних досліджень студенти презентували у вигляді доповідей чи постерів. Крім того, ми аналізували проблеми щодо ефективного функціонування фермерських господарств та використання трудових ресурсів в агробізнесі.
   На Механізації (3D - моделюванні) ми мали нагоду отримати основні знання щодо створення 3D об'єктів в SolidWork. На мікробіології розглядалися методи виявлення грибків, їхній вплив на розвиток рослини та методи боротьби з ними.
     На нашу думку, проектні колективні завдання мотивують студентів до активної колаборації, допомагають краще розуміти засади командної спільної роботи, поважати і узгоджувати різні позиції колег та розвивають креативність.
   Крім навчальної складової, ми активно долучалися до наукової діяльності в Університеті аграрних наук та ветеринарної медицини: 17 жовтня 2019 р. відвідали Міжнародну конференцію у рамках Відкритих днів університету, яка була присвячена новітнім дослідженням аграрного сектору. На конференції було представлено наступні секції: четверта індустріальна революція, геномні патерни та розвиток технологій у аграрній сфері. Під час конференції відвідали відкриту лекцію з питань використання генних патернів у рослинництві та особливостей селекції, яку презентували науковці, зокрема Дженні Хуей Тінг Лі з Університету Юстуса Лібіга.

    Для забезпечення високої професійної компетенції та конкурентоспроможності фахівців важливим є виробниче навчання у реальному бізнес середовищі, відповідно до потреб ринку праці. Тому, досить поширеним в Румунії є практика навчальних візитів у діючі господарства. Під час стажування у нас також був тиждень практики на підприємстві університету. Ми мали нагоду попрактикуватися у визначенні наслідків дії добрив на сільськогосподарські культури: пшеницю, кукурудзу та виноград. Також розглянули технології вирощування даних культур, особливості зрошування.
     Протягом стажування ми приймали участь у міжнародному тренінгу з опанування вмінь та навичок щодо обробки даних та їх оптимізації. 31.10-01.11.2019 р. в Університеті аграрних наук та ветеринарної медицини (Румунія) проходила планова робоча зустріч представників університетів - учасників проекту TOPAS, яку ми відвідали і глибше зрозуміли вагомість програми для професійного удосконалення навчального процесу сучасних аграрних університетів.

     Підводячи підсумки стажування, слід відмітити, що ми мали також гарну нагоду підвищити рівень професійної англійської мови, знайти багато нових друзів з різних країн та відкрити для себе багату природну, культурну та історичну спадщину нашої сусідньої країни - Румунії.

     По завершенню стажування, нами було підготовлено звіт про отриманий важливий навчальний і науковий досвід, про позитивні враження від заходів в університеті. Отримані нами нові знання з аграрної економіки та румунський досвід в Університеті аграрних наук та ветеринарної медицини у рамках програми TOPAS були представлені студентам економічного факультету. Ми також будемо прагнути зреалізувати свіжі ідеї через обговорення зі викладачами нових методів і можливостей практичної складової навчання.

 

     Щиро дякуємо за можливість стажування декану економічного факультету, координатору проекту Erasmus+ "Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері/TOPAS" від НУБіП України, професору Діброві Анатолію Дмитровичу.

Іван Оліфер,
студент 4 курсу економічного факультету,
Богдана Стеценко,
студентка 2 курсу факультету аграрного менеджменту
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook