У ВСП "Рівненський коледж НУБіП України" відбулося чергове засідання педагогічної ради

16 жовтня 2019 року

   16 жовтня 2019 року відбулося засідання №2 педагогічної ради Відокремленого структурного підрозділу "Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України".

   На порядку денному засідання розглядалися такі питання.

  Про хід виконання рішень попередніх педрад. Інформувала секретар педагогічної ради Кристопчук Т. Є.

   Директор коледжу Корсун Я. П., лоповів про підсумки діяльності колективу коледжу за період з 29.08.2019 до 16.10.2019. Зазначалося, що упродовж зазначеного періоду відбулися тижні відділень програмування та юридичних дисциплін, які були організовані і проведені на високому рівні. Визначено перспективні напрями розвитку коледжу. Зверталась увага на налагодження зв’язків навчального закладу з роботодавцями. Підкреслювалось роль і значення роботи спортивних секцій у коледжі. Наголошувалося на зміцненні матеріально-технічної бази коледжу. Проведено збори відділень. Визначалась роль бібліотечно-інформаційного центру.

  Христянович В. М., викладач дисципліни «Захист Вітчизни», доповів про сучасні аспекти формування громадянина-патріота під час викладання дисципліни «Захист Вітчизни». Зверталась увага на те, що результати анкетування визначили низький рівень обізнаності студентів з подіями, що відбуваються на Сході. Підкреслювалося, що нині гостро постало питання патріотичного виховання дітей та молоді. Було визначено основу ідеї патріотичного виховання дітей і молоді (українська державність). Визначено заходи, що сприяють розвитку патріотичного виховання молодих людей. Окреслено основні напрями розвитку допризовної підготовки.

  Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи, розповів про актуальні питання імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту». Наголошено на рівнях та ступенях фахової передвищої освіти в Україні, визначено основні норми. Визначено тип закладу фахової перед вищої освіти. Зазначено, що працівники закладу фахової передвищої освіти кожні п’ять років проходять атестацію. Визначено основні структурні підрозділи закладів фахової передвищої освіти. Наголошено на основних завданнях закладу фахової перед вищої освіти. Визначено форми здобуття фахової перед вищої освіти. Підкреслено роль практичної підготовки. Названо підстави для прийняття рішення про звуження провадження освітньої діяльності у сферах фахової передвищої освіти. Звернено увагу на фінансування фахової передвищої освіти, а також на державно-приватне партнерство.

  Зачитано лист Міністерства освіти і науки України щодо набуття статусу закладу фахової передвищої освіти від 16.10.2019 №3 1617-19. Наголошувалося, якщо вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації набуває статусу коледжу в системі вищої освіти, для реалізації права підготовки здобувачів фахової передвищої освіти він має створити структурний підрозділ – заклад фахової передвищої освіти. Звернено увагу, що згідно з вимогами статті 6 Закону складовою системи фахової передвищої освіти є саме заклади фахової передвищої освіти.

  Обговорювалося питання щодо прийняття рішення про набуття ВСП «РК НУБіП України» статусу коледжу – закладу вищої освіти.

  Русіна Н. Г., голова циклової комісії землевпорядних дисциплін, донесла інформацію про залучення роботодавців та інших стейкхолдерів до процесу формування фахових компетентностей зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Визначено головні завдання системи вищої освіти на сучасному етапі та загальні і фахові компетентності фахівця означеного напряму. Визначено форми залучення роботодавців до організації виробничої та переддипломної практик, до формування фахових компетентностей зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Проаналізовано спонсорство або партнерство як форму залучення роботодавців. Охарактеризовано особливості стажування педагогічних працівників. Визначено перспективні напрями роботи проведення моніторингу щодо якості освітньої програми та якості освітньої діяльності.

  Також з деяких питань виступали:

  Гуменюк В. Д., завідувач відділення загальноосвітньої підготовки, про ресурсне середовище розвитку освіти, стан забезпечення освіти в країні. Визначено кількість закладів (міські поселення та сільська місцевість) загальної середньої освіти України. Наголошувалося на моменті охоплення учнів України середньою освітою в закладах загальної середньої освіти в 2018 році. Визначено приміщення денних закладів загальної середньої освіти на початок 2018-2019 н.р., забезпеченість денних закладів загальної середньої освіти кабінетами, комп’ютерною технікою, бібліотеками, іншим оснащенням на початок 2018-2019 н.р. Проаналізовано організацію підвезення учнів до школи на початок 2018-2019 н.р. за регіонами.

  Талімончук О.Г., заступник директора з виховної роботи, з вітальним словом Бардусову А. І. з нагоди присвоєння йому державної стипендії. Зазначалося, що відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 р. № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів культури, науки, освіти і мистецтва» постановлено призначити стипендії видатним діячам культури і спорту в тому числі Бардусову Анатолію Івановичу,заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, почесному працівнику фізичної культури і спорту.

  Гулюк С.І., завідувача юридичного відділення, про заходи з організації святкування 30-річчя юридичного відділення, зокрема: створити оргкомітет з підготовки до проведення урочистих заходів;урочистості провести 08.11.19 у ПК «Хімік»; розробити сценарій проведення урочистостей; підготувати інформаційну статтю у засоби масової інформації про становлення і досягнення юридичного відділення.

  Талімончук О.Г., заступник директора з виховної роботи, про нагородження таких викладачів юридичного відділення з нагоди 30-річчя, як: Корсун Я.П. (грамота НУБіП України), Гулюк С.І. (відзнака НМЦ «Агроосвіта», Чорнобрива О.В. (грамота НУБіП України), Яткевич І.П. (грамота Міністерства освіти і науки України), Матковська І.Д. (грамота Рівненської обласної ради), Захарчук В.М. (грамота управління освіти і науки Рівненської ОДА), Басюк О.П. (грамота головного територіального управління юстиції в Рівненській області), Ільїн В.А. (грамота ради адвокатів Рівненської області), Іванців М.Р. (грамота ради адвокатів Рівненської області).

  Талімончук О.Г., заступник директора з виховної роботи, про звернення трудового колективу ВСП «РК НУБіП України» до Верховної Ради України. Наголошено на тому, що необхідно переглянути порядок нарахування споживачами комунальними підприємствами плати за водовідведення у масштабах усієї України із залученням незалежних експертів та представників Антимонопольного комітету; провести аудит діяльності комунальних підприємств, що здійснюють водопостачання і водовідведення.

  Качановського О. І. щодо інформування про лист Міністерства освіти і науки України щодо складу робочої групи (лист №3 1574-19 від 11.10.2019).

  УХВАЛИЛИ:

 1. Продовжувати роботу з військово-патріотичного виховання молоді, впроваджувати нові прогресивні методи виховання студентів. Відповідальний: Христянович В.М., викладач дисципліни «Захист Вітчизни», куратори навчальних груп. Термін виконання: постійно.
 2. Підтримувати тісні зв’язки з громадськими, військовими, ветеранськими організаціями, запрошувати представників цих організацій на урочисті збори, вечори пам'яті і вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни. Відповідальний: Талімончук О. Г., заступник директора з виховної роботи, Христянович В. М., викладач дисципліни «Захист Вітчизни». Термін виконання: постійно.
 3. Впроваджувати інноваційні методи навчання, ширше застосовувати технічні засоби навчання, комп’ютерні програми з тематикою предмету ″Захист Вітчизни″. Відповідальний: Христянович В. М., викладач дисципліни «Захист Вітчизни». Термін виконання: впродовж навчального року.
 4. Методично впроваджувати здоровий спосіб життя, всебічно пропагандувати фізичну культуру і спорт, проявляти непримиримість до куріння, наркоманії, алкоголізму. Відповідальні: викладачі, куратори навчальних груп. Термін виконання: впродовж навчального року.
 5. Поліпшити матеріально-навчальну базу допризовної підготовки юнаків, провести капітальний ремонт кабінету ″Захист Вітчизни.″ Відповідальний: Ковальчук С. В., заступник директора з АГР, Христянович В.М., викладач дисципліни «Захист Вітчизни». Термін виконання: постійно.
 6. Підтримувати тісний зв'язок із військовими комісаріатами, приймати активну участь в приписці юнаків коледжу до призовних дільниць, вивчати морально-психологічний стан призовника, рівень його готовності до служби в армії. Відповідальний: Христянович В. М., викладач дисципліни «Захист Вітчизни». Термін виконання: постійно.
 7. Всебічно реалізовувати військово-патріотичне виховання у ході проведення культурно-просвітницьких заходів з відзначення державних і пам’ятних дат. Відповідальний: Христянович В. М., викладач дисципліни «Захист Вітчизни». Термін виконання: впродовж року.
 8. Активізувати роботу ради роботодавців коледжу та провести спільне засідання із методичною радою. Відповідальні: Царук В. Ю, заступник директора з навчальної роботи, Качановський О. І., заступник директора з виробничої роботи, Шалай С. В., методист відділення, Пастушенко Н. В., фахівець по сприянню працевлаштування випускників коледжу. Термін виконання: до 15.12.2019.
 9. Залучати до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців. Відповідальні: Якимчук І. О., Мартинова І. М., Люльчик В. О., Гулюк С. І., завідувачі відділень, Балдич Л. В., методист коледжу, Шалай С. В., методист відділення, Пастушенко Н. В., фахівець по сприянню працевлаштування випускників коледжу. Термін виконання: впродовж року.
 10. Впроваджувати різні форми партнерства із роботодавцями, відвідувати ефективні виробництва області та запровадити проведення «Дня кар’єри» із залученням роботодавців регіону. Відповідальні: Балдич Л.В., методист коледжу, Шалай С. В., методист відділення, Пастушенко Н. В., фахівець по сприянню працевлаштування випускників коледжу, Сасовський Т. А., Олійник Г. А., Кристопчук Т. Є., Тригубець Л. Р., Чорнобрива О. В., Русіна Н. Г., Каштан С. С., голови циклових комісій. Термін виконання: впродовж року.
 11. Залучити до перегляду (рецензії) освітніх програм професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців для внесення змін та доповнень. Відповідальні: Якимчук І. О., Мартинова І. М., Люльчик В. О., Гулюк С. І., завідувачі відділень, Балдич Л. В., методист коледжу, Шалай С.В., методист відділення, Пастушенко Н. В., фахівець по сприянню працевлаштування випускників коледжу, Сасовський Т. А., Олійник Г.А., Кристопчук Т.Є., Тригубець Л. Р., Чорнобрива О. В., Русіна Н. Г., Каштан С. С., голови циклових комісій. Термін виконання: впродовж року.
 12. Вивчити зарубіжний досвід залучення роботодавців та інших стейкхолдерів до процесу формування фахових компетентностей. Відповідальні:Пастушенко Н. В., фахівець по сприянню працевлаштування випускників коледжу, Сасовський Т. А., Олійник Г. А., Кристопчук Т.Є., Тригубець Л. Р., Чорнобрива О.В., Русіна Н. Г., Каштан С. С., голови циклових комісій. Термін виконання: до 01.02.2020.
 13. Розробити анкети опитування ключових стейкхолдерів (студентів, випускників, працедавців) для проведення широкого моніторингу якості освітньої програми, якості освітньої діяльності, необхідності внесення змін і оновлень до освітніх програм. Відповідальні: Качановський О.І., заступник директора з виробничої роботи, Шалай С.В., методист відділення, Пастушенко Н. В., фахівець по сприянню працевлаштування випускників коледжу, Русіна Н.Г. голова циклових комісій. Термін виконання: до 15.12.2019.
 14. Провести опитування ключових стейкхолдерів (студентів, випускників, працедавців) для перегляду освітніх програм та внесення змін, які будуть відповідати результатам прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства, так і результатам зворотного зв’язку з працедавцями, випускниками, студентами та науково-педагогічними працівниками. Відповідальні: Якимчук І. О., Мартинова І.М., Люльчик В.О., Гулюк С.І., завідувачі відділень, Пастушенко Н. В., фахівець по сприянню працевлаштування випускників коледжу, Сасовський Т.А., Олійник Г.А., Кристопчук Т.Є., Тригубець Л.Р., Чорнобрива О.В., Русіна Н.Г., Каштан С. С., голови циклових комісій. Термін виконання: до 01.02.2020.
 15. Започаткувати освітню діяльність з підготовки за освітньо-професійним ступенем у 2020 році. Відповідальний: Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи. Термін виконання: до 01.06.2020.
 16. Отримати статус коледжу в системі вищої освіти відповідно до ЗУ «Про вищу освіту». Термін виконання: до 01.01.2020.
 17. Здійснити організаційну та методичну роботу з підготовки освітнього процесу для здійснення підготовки фахівців у системі фахової передвищої освіти. Відповідальний: Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи. Термін виконання: до 01.06.2020.
 18. Оформити ліцензії на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра із збереженням ліцензованого обсягу. Відповідальний: Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи. Термін виконання: до 01.01.2020.
 19. Розробити нові Положення про заклад освіти. Відповідальні: навчальна частина. Термін виконання: до 01.01.2020.
 20. На основі Умов прийому розробити правила вступу на 2020 рік. Відповідальний: Качановський О. І., відповідальний секретар приймальної комісії. Термін виконання: до 01.01.2020.
 21. Провести ліцензування нових спеціальностей, актуальних на ринку праці. Переглянути наявний ліцензійний обсяг. Відповідальні: Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи. Термін виконання: до 01.01.2020.
 22. Проводити потужну профорієнтаційну роботу, забезпечувати зростання контингенту студентів. Відповідальні: Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи, Качановський О. І., відповідальний секретар приймальної комісії. Термін виконання: постійно.
 23. Привести будівлі, споруди і приміщення коледжу відповідно до вимог доступності для осіб з особливими освітніми потребами згідно з будівельними нормами і стандартами. Відповідальний: Ковальчук С. В., заступник директора з АГР. Термін виконання: до 25.10.2019.

Т.Є.Кристопчук, секретар педагогічної ради 


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook