Відкрите практичне заняття на тему: «Українська класифікація товарів» з дисципліни «Товарознавство»

25 жовтня 2019 року

 У межах дисципліни «Товарознавство» 22 жовтня 2019 року, к.е.н., доцентом кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Слободяник А. М. було проведено відкрите практичне заняття на тему: «Українська класифікація товарів».

Дисципліна «Товарознавство» є частиною циклу основних дисциплін професійної підготовки студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і спрямована на ґрунтовне вивчення студентами теоретико-методичних основ товарознавства, ознайомлення з процесом визначення споживчих властивостей товару, які впливають на якість продовольчих товарів, забезпечення формування знань та навиків студентів економічних спеціальностей спрямованих на уміння розпізнавати асортимент продовольчих товарів за науковою класифікацією товарів, що необхідно майбутнім фахівцям для визначення якості товарів і забезпечення її збереження на всьому шляху життєвого циклу товарів.
 
 
Згідно з робочою програмою дисципліни, тема відкритого практичного заняття – «Українська класифікація товарів» була присвячена практичному засвоєнню питань визначення основних правил опису та кодування товарів за УКТ ЗЕД. Товарній номенклатурі, в основу якої закладена Гармонізована система опису та кодування товарів і Комбінована номенклатура Європейського Співтовариства. Згідно плану, викладач висвітлила наступні питання:
1.     Ознайомлення зі структурою десятизначного коду УКТ ЗЕД.
2.     Визначення основних правил опису та кодування товарів.
3.     Практичні завдання до заняття.
Анна Миколаївна зазначила, що система кодування забезпечує високий ступінь деталізації номенклатури товарів. Це має особливе значення для її застосування в національних товарних номенклатурах: держави, не порушуючи відповідних міжнародно-правових норм, що закріплюють основи системи кодування, одержують можливість у відомих межах змінювати рівень деталізації виходячи з національних інтересів. Підкреслила, що розроблена система кодування дозволяє за необхідності провести подальше розширення номенклатури товарів без порушення системи класифікації. Вона передбачає резерв для включення нових чи специфічних товарів.
Студенти активно виконували практичні завдання, зокрема в мережі інтернет за допомогою сайту https://tamognja.com.ua було визначено назви товарів за номерами кодів, запропоноване завдання зашифрувати правильно товар відповідно до напису на обгортці дозволило практично ознайомити з процесом опису та кодування продовольчих та непродовольчих товарів. А на сам кінець, користуючись формулою визначення оригінальності товару за штрих кодом студенти пересвідчилися в якостях продуктів харчування.
 
 
Практичне заняття супроводжувалось цікавим та змістовним презентаційним матеріалом, що дозволило викладачеві ґрунтовно висвітлити тему заняття і виявити інтерес з боку студентів.
 
 
На відкритому практичному занятті були присутні завідувач і представники професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, представники інших кафедр і деканатів аграрного менеджменту та економічного. Заняття було проведене на високому рівні й одержало схвальні відгуки від присутніх.
 
Аліна Троян,
доцент кафедри менеджменту ім.проф. Й.С. Завадського
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook