Магістри гуманітарно-педагогічного факультету презентували результати наукових досліджень

16 жовтня 2019 року

Перед нашим суспільством на сучасному етапі його розвитку стоять завдання формування в молодих українців нових якостей, таких як: прагнення до навчання упродовж усього життя; постійний пошук найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем; готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею закласти основи власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.

Станіслав Ніколаєнко

Магістерська робота – це самостійна індивідуальна кваліфікаційна робота з елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та вибіркової складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Магістерська робота є формою контролю набутих студентом або слухачем магістратури у процесі навчання інтеґрованих знань, умінь, навичок, необхідних для виконання професійних обов’язків.

Виконання і захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання студентів (слухачів) за освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки магістрів та формою атестації здобувачів вищої освіти.

Згідно з графіком проведення загальноуніверситетської конференції для студентів магістратури другого року навчання з метою представлення результатів своїх наукових досліджень у вигляді постерної презентаціїї 15 жовтня 2019 р. на гуманітарно-педагогічному факультеті відбулася презентація магістерських робіт студентів ОП «Педагогіка вищої школи». Постерна презентація була в основі доповідей студентів. Метою попереднього захисту була перевірка обсягу і змісту виконаних досліджень, відповідність змісту обраній темі роботи, практична значущість та алгоритм проведення магістерських досліджень. Такого роду презентація результатів досліджень є важливим етапом підготовки магістрів і своєрідною репетицією до остаточного захисту випускної роботи. Вміння інформативно, але стисло та обґрунтовано представити складні педагогічні рішення – це практичні навички, що необхідні майбутнім педагогам в подальшому професійному житті.

Захід розпочав проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Миколайович Кваша. Він поділився своїми роздумами про стан розвитку вітчизняної і зарубіжної науки, її реалії та перспективи. Згадався 2000 рік. Берлін. Конференція. Для ширшого огляду наукових доробків оргкомітет конференції структурував засобами постерних презентацій доповіді вчених. Закордонний досвід знадобився для запровадження у рідному закладі. Проректор з навчальної і виховної роботи С. М. Кваша з 2004 року запропонував презентувати результати наукових пошуків магістрантів на конференціях засобами постерних презентацій. Постерні презентації у НУБіП України на передзахистах магістерських робіт допомагають студентові зорієнтуватися у недоглядах. За місяць роботу можна завершити. Проректор висловив надію на ділову, швидку, наукову розмову студентів та порекомендував задуматися над своїми науковими пошуками. НПП порадив 15 відсотків тем щороку міняти. Магістрантів спеціальності «Освітні, педагогічні науки» («Педагогіка вищої школи») оцінювала робоча група на чолі із доктором педагогічних наук, доцентом, завідувачем кафедри Сопівником Русланом Васильовичем, який представив загалу переможців Всеукраїнських олімпіад з педагогічних дисциплін Марину Бондаренко, Ірину Ткаченко та Адріану Литюк. До складу комісії також увійшли: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Васюк О. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації Костриця Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Ковальчук Т. І., кандидат педагогічних наук, старший викладач Варава О. Б., кандидат педагогічних наук, доцент Прохорчук О. М., кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу магістратури Колесникова О. М.

Конференція мала дискусійний характер. Упродовж обговорення прозвучали практичні рекомендації, спостерігалася активність при обговоренні, небайдужість до почутого і побаченого. І це свідчить про високий рівень володіння матеріалом, бажання магістрів пізнати нове, показати свої глибокі знання і наявність потенціалу молодих науковців. Членами комісії було відзначено ряд робіт.

Бондаренко Марина Миколаївна (науковий керівник Сопівник Р. В.) проводила дослідження за темою: «Гендерне виховання студентської молоді (на прикладі НУБіП України)». Цікавою була полеміка обговорення цієї проблеми. Лише 10 % респондентів знають, що таке гендерна рівність. Проректора зацікавила тема дослідження. Обговорювали питання місця жінки у майбутньому суспільстві: доступ до політики, керівництва установами, взаємовідносин чоловіка і жінки. Студенти дискутували з цього приводу.

Демченко Наталія Юріївна (науковий керівник Буцик І. М.) проводила дослідження за темою: «Розвиток творчих здібностей в майбутніх викладачів закладів вищої освіти». Специфіка розвитку творчих здібностей у майбутніх викладачів закладів вищої освіти гуманітарного профілю відрізняється від розвитку творчих здібностей у майбутніх викладачів закладів вищої освіти технічного профілю. Технічна творчість має свою специфіку розвитку, тому професор Костриця Н. М. запропонувала у предметі дослідження конкретизувати їх специфіку для різних спеціалізацій.

Гринчук Ірина Олександрівна (науковий керівник Гончарук О. М.) розкривала тему: «Застосування ігрових технологій при вивченні дисципліни «Педагогіка». У роботі магістрантки розкрито доцільність використання ігрових технологій на заняттях з дисципліни «Педагогіка».

Студентка Пекарева В. В. (науковий керівник Сопівник Р. В.) доповідала результати досліджень за темою: «Формування студентського колективу в умовах закладу вищої освіти (на прикладі НУБіП України». Зацікавленість самої магістранти творчими колективами нашого університету додавала наснаги у вирішенні завдань дослідження.

Варто відзначити постерну презентацію Середюк Вікторії Сергіївни (науковий керівник Ковальчук Т. І.). Тема роботи: «Формування мотивації учіння студентів у закладі вищої освіти». Зміна мотивації студента упродовж навчання в НУБіП України – тема достатньо цікава і неоднозначна.

Дуже цікавою була робота Шимко А.В. (науковий керівник Васюк О. В.). Студентка проводила дослідження за темою: «Застосування проблемного навчання під час вивчення дисципліни «Педагогіка» і була не менше переконливою. У роботі магістрантки розкрито теоретичні та методичні аспекти цієї проблеми. Багатьох зацікавила ця проблематика, нетрадиційний погляд магістрантки, вдалий виклад результатів досліджень.

Варто зазначити, що проблематика, що висвітлювалася на конференції, була інноваційною, ґрунтовно підготовленою, глибоко продуманою і добре представленою. Проблеми, над якими працювали магістранти, є актуальними та різноманітними і, справді, вартими уваги. Студенти легко і професійно відповідали на запитання, які виникали в ході дискусії. У свою чергу, члени комісії відзначили сильні сторони постерів-проектів та надали деякі рекомендації стосовно їх доопрацювання. Такий захід був корисним для студентів, оскільки дав їм змогу під іншим кутом подивитися на власний доробок та опанувати навички доповідача, які їм знадобляться не тільки упродовж основного захисту магістерських робіт, а й у майбутній професійній діяльності.

Підсумовуючи результати звітної конференції за результатами педагогічних досліджень, засобами постерних презентацій, можна з впевненістю сказати, що магістранти плідно попрацювали над науковими роботами і, врахувавши побажання комісії, у недалекому майбутньому успішно захистять магістерські роботи на здобуття ОС «Магістр» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» («Педагогіка вищої школи»).

Тамара Ковальчук,
доцент кафедри педагогіки

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook