Відбулася відкрита лекція Кравченко Ольги на тему «The structure of the atom»

16 вересня 2019 року

13 вересня 2019 року на третій парі в аудиторії №15 відбулася відкрита лекція старшого викладача кафедри загальної, органічної та фізичної хімії

Кравченко Ольги Олександрівни  на тему «The structure of the atom» для студентів  першого курсу спеціальності «Галузеве машинобудування» факультету конструювання і дизайну.

 

Всі присутні на відкритому занятті студенти та викладачі позитивно оцінили проведену лекцію, відзначили високий науковий рівень володіння матеріалом, культуру мови викладача, різноманітність методів та прийомів використаних ним, вміння підтримувати дисципліну в аудиторії, логічну послідовність й лаконічність у проведенні заняття.