Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес – важлива складова підготовки висококваліфікованих землевпорядників

17 липня 2019 року

Практичне навчання посідає чільне місце в підготовці майбутніх фахівців. Для сучасного землевпорядника застування інформаційних технологій і технологій оброблення геоданих є вкрай необхідним. Адже землевпорядник постійно оперує з даними геопростору. У зв’язку з цим у навчальному процесі широко використовуються інформаційні технології, технології комп’ютерного оброблення різних наборів даних, оброблення даних дистанційного зондування Землі.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій - важлива складова підготовки висококваліфікованих фахівців із геодезії та землеустрою. Лабораторні роботи більше ніж 20-ти дисциплін проводяться у «Навчальній лабораторії геоінформаційних технологій» кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
 
 
 
 
 
Навчальна лабораторія включає три комп’ютерних класи, обладнаних сучасними мультимедійними проекторами та комп’ютерною технікою, у яких використовується ліцензійне спеціалізоване програмне забезпечення для оброблення геопросторових даних. Удосконалення якості навчального процесу, активна участь науково-педагогічних та наукових працівників кафедри у впровадженні сучасних досягнень геоінформаційного моделювання, тематичного оброблення даних аерокосмічних знімань, проектування баз геопросторових даних в освітній, науково-дослідний і виробничий процес – важлива складова підготовки землевпорядників.
 
У навчальній лабораторії кафедри проходять навчання не лише студенти, але й школярі, які поглиблено вивчають інформаційні та комп’ютерні технології у природокористуванні.
 
 
 
Структурний підрозділ кафедри «Навчально-науково-виробнича лабораторія геоінформаційних технологій і дистанційного зондування»передбачає об’єднання зусиль науково-педагогічних та наукових працівників, науково-технічного персоналу, студентів з метою впровадження у виробництво наукових розробок з пріоритетних напрямів геоінформатики і дистанційного зондування Землі; проведення разом із представниками виробництва спільних науково-виробничих фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень; використання можливостей лабораторії для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету з використання геоданих; покращення підготовки фахівців із геодезії та землеустрою, агрономії, екології, лісового господарства.
 
 
 
 
 
Основними напрямами діяльності лабораторії є впровадження наукових розробок та інших досягнень науково-технічного прогресу у галузі ГІС-технологій, ГІС-аналізу, методів дистанційного зондування Землі у сільськогосподарське виробництво; надання науково-консультаційних, дорадчих та інших послуг. Лабораторія забезпечує проведення наукових досліджень з аерокосмічного моніторингу агроресурсів; геоінформаційного моделювання стану агросистем; розроблення баз геопросторових даних з метою оцінки та моніторингу навколишнього природного середовища; проведення разом із підприємствами різних форм власності спільної науково-виробничої діяльності з моніторингу агроресурсів та земельних ресурсів, оптимізації природокористування.
Тому обирай НУБіП України для підготовки сучасного фахівця із геодезії та землеустрою високої кваліфікації. 
Світлана Кохан,
 Олег Дроздівський 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook