Науковий доробок кафедри на сторінках науково-практичного журналу "Право. Людина. Довкілля"

2 липня 2019 року

Перше півріччя 2019 року ознаменувалося виходом у світ перших трьох номерів науково-практичного журналу «Право. Людина. Довкілля», який є "правонаступником" Збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право».

 

Серед авторів є представники і кафедри теорії та історії держави і права, які радо поділилися своїми науковими напрацюваннями.

Професор Олександр Бригінець проанлізував вплив правового забезпечення безпеки держави на її безпеку та на забезпечення добробуту всіх членів українського суспільства. Ним було доведено, що будь-яка держава створює систему безпеки, виходячи зі своїх можливостей, а дефініція «правове забезпечення безпеки держави» отримала новий зміст (Бригінець О. Динамічний підхід до дослідження проблем безпеки держави. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(1). С. 6-11).

Віра Качур, завідувач кафедри, окреслила роль правової культури в історії людства та у житті людини, встановила, що в категорії «правової культури» поєднуються культурологічне («культура») та юридичне («право») явища. Автор виділила сім ознак культури та сформулювала поняття правової культури (Качур В. До визначення поняття «правова культура» у правознавстві. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(1). С. 12–19). Визначено, що центральним елементом у структурі правової культури є людина. За допомогою принципу ізоморфізму у структурі правової культури нею виокремлено три частини – об’єктивну (правова діяльність), суб’єктивну (правова позиція) та нормативну (правові регулятори) (Качур В. До питання про структуру правової культури. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(2). С. 6–12).

Людмила Протосавіцька, доцент кафедри, виклала політико-правові погляди представника англійського лібералізму Дж. Ст. Мілля про свободу, «законні» межі суверенітету індивіда, проблеми взаємовідносин людини і влади в демократичному суспільстві та громадянської свободи, ідеальну форми влади та особливості державного втручання в справи суспільства і індивіда (Протосавыцька Л. Принципи свободи та межі державного втручання за Дж.Ст. Міллем. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(1). С. 20–27)

Доцент кафедри Світлана Хом’яченко у співавторстві з Сергієм Юлдашевим, висвітлили окремі аспекти побудови інформаційного суспільства та суспільства знань. Автори наголосили, що інноваційний прорив країни матиме місце лише за умов співпраці між університетським середовищем, наукою та виробництвом на засадах інформатизації суспільства (Хом’ченко С., Юлдашев С. Теоретико-правові аспекти формування суспільства знань. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(3)).

Ярослав Громовий, аспірант кафедри, показав, що ставлення до власності не є статичним. Людина, спираючись на послідовність еволюційних процесів, намагається по-новому аналізувати таку категорію, як «власність». Саме тому розгляд категорії «власність» у всьому її різноманітті є на сьогодні актуальним. При цьому продуктивним буде розгляд власності не тільки як юридичної категорії з використанням історичного підходу, а і її дослідження з інших ракурсів, адже саме власність, у першу чергу, досліджувалася філософами та економістами (Громовий Я. Власність як міждисциплінарна категорія. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(2). С. 13–25).

Кафедра теорії та історії держави і права завжди готова поділитися науковими доробками своїх працівників на сторінках науково-практичного журналу «Право. Людина. Довкілля», а також запрошує вчених-правників України та зарубіжжя до публікації.

 

Віра Качур,

завідувач кафедри теорії

та історії держави і права

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook