Кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК підбиває підсумки минулого і відмічає готовність до нового 2019-20 навчального року

19 червня 2019 року
м. Київ, НУБіП України

    На факультеті харчових технологій та управління якістю продукції АПК завжди приділяється надзвичайно велика увага до взятих на себе зобов’язань кафедрами  та їх виконання протягом навчального року.

Напередодні перевірки готовності кафедр і деканату до нового навчального року на кафедрі процесів і обладнання переробки продукції АПК відбулося засідання кафедри, на якому завідувач кафедри Ю.Г. Сухенко підсумував результати роботи кожного викладача протягом навчального року та всієї кафедри загалом, адже лише колективна командна робота може дати хороший результат. Він відмітив, що на кафеедрі розроблена вся необхідна нормативна документація, матеріально і методично забеезпеечеений навчальений процесс.   

   Протягом звітного періоду викладачі кафедри активно поєднували викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяло підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти, покращенню методики викладання тощо. Так, за 6 місяців цього року видано вже 2 монографії, навчальний посібник; підготовлено 4 наукових статті в журнали, що індексуються науково метричною базою  Scopus; кафедра прийняла участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції  «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства», куди були залучені й студенти, які виступили з змістовними доповідями. Але є питання щодо виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт; стажування професорсько-викладацького складу кафедри в навчальних закладах зарубіжних країн.  

   Матеріально-технічна база кафедри посилилась за рахунок створення лабораторних установок для виробництва дизельного біопалива та біогазу (проф. Сухенко Ю.Г., доц. Муштрук М.М.), лінії з виробництва молочних продуктів (проф. Сухенко Ю.Г., доц. Василів В.П.). Придбання університетом в кінції 2018 року устаткування і лабораторного посуду дозволило доцентам кафедри створити нові лабораторні роботи з процесів і апаратів харчових виробництв та машин  і обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції (осідання, екстрагування, пресування, просіювання).  

    За цей період силами університету та власними зусиллями проведено ремон навчально-наукових лабораторій 101, 102 та 107 в корпусі 11. Замінено освітлення на енергозберігаюче, лабораторії стали світлими, чистими та оснащеними для проведення більшої кількості лабораторних робіт.

   Куратори активно працювали зі своїми підшефними групами – проводили бесіди, круглі столи зі студентами, екскурсії в музеї, виїздні практичні заняття на підприємства харчової промисловості.

Профорієнтаційна робота була спрямована на залучення випускників шкіл та технікумів до вступу як на спеціальність «Харчові технології», так і на інші спеціальності університету.

   Підсумовуючи результати проведеної навчально-методичної, матеріально-технічної, профорієнтаційної, виховної та організаційної робіт на кафедрі процесів і обладнання переробки продукції АПК, можна зробити висновок, що кафедра готова до нового навчального року, але є ще над чим працювати для покращення оснащення лабораторій.

Ми постійно маємо рухатись уперед для покращення умов роботи і навчання на кафедрі, факультеті, університеті!

 

Марія Жеплінська

доцент кафедри ПіОПП АПК

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook