Захист дисертації Жулінської Оксани Степанівни на тему: «Клініко-лабораторні критерії контролю і прогнозування репродуктивної функції в овець та методи її стимуляції»

4 липня 2019, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03
відбудеться прилюдний захист дисертації Жулінської Оксани Степанівни
на тему: «Клініко-лабораторні критерії контролю і прогнозування
репродуктивної функції в овець та методи її стимуляції»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
зі спеціальності 16.00.07 «Ветеринарне акушерство».

 

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, доцент Власенко Світлана Анатоліївна, завідувач кафедри акушерства і біотехнології репродукції тварин Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник Стравський Ярослав Степанович, старший викладач кафедри медичної біології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства освіти і науки України

доктор ветеринарних наук, професор Скляров Павло Миколайович, професор кафедри хірургії і акушерства сільськогосподарських тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій