Проведення акредитаційної експертизи у ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»

23 травня 2019 року

З 20 травня по 22 травня 2019 року включно відповідно до наказу від 15.05.2019 р. № 588-Л «Про проведення акредитаційних експертиз» у ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» працювали експертні комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «молодший спеціаліст».

До складу експертні комісії проведення акредитаційних експертиз ОПП «Інженерія програмного забезпечення» входили:

  • Дивак Микола Петрович – декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
  • Денисюк Віталій Валерійович – завідувач відділення комп’ютерних систем Відокремленого структурного підрозділу «Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва», викладач вищої категорії циклової комісії комп’ютерних дисциплін.

До складу експертні комісії проведення акредитаційних експертиз ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» входили:

  • Кізима Тетяна Олексіївна – професор кафедри фінансів імені С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
  • Генсецька Оксана Михайлівна – заступник директора з навчальної роботи Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету, викладач вищої категорії циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Експерти ознайомилися з акредитаційними справами і провели за місцем знаходженням закладу акредитаційну експертизу та оцінку відповідності освітньої діяльності освітньо-професійних програм цього закладу вищої освіти Державним вимогам щодо акредитації вищевказаних спеціальностей.

Експертна оцінка проводилась за такими напрямами:

  • достовірність інформації, поданої навчальним закладом до Міністерства освіти і науки України;
  • відповідність установленим законодавством вимог щодо кадрового, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою;
  • відповідність освітньої діяльності Державним вимогам щодо акредитації та Ліцензійним умовам в частині провадження освітньої діяльності.

Експерти перевірили навчально-методичну документацію закладу, провели співбесіду з викладачами випускових циклових комісій.

Зі студентами груп 31-ІП, 32-ІП, 41-ІП та 42-ІП спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та груп 21-Ф, 31-Ф спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» були написані комплексні контрольні роботи. Також експерти перевірили курсові та дипломні проекти, звіти проходження виробничих практик за 2016-2019 роки.

Адміністрація коледжу та викладачі циклових комісій програмування та інформаційних дисциплін, економічних дисциплін висловлюють слова вдячності експертній комісії за проведену роботу.

ВИСНОВКИ експертної комісії про результати проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст заспеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення у ВСП "Рівненський коледж НУБіП України"

ВИСНОВКИ експертної комісії про результати проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування ВСП "Рівненський коледж НУБіП України"

Василь Царук, заступник директора з навчальної роботи


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook