«ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР – 2019» професійний конкурс інноваційності та креативності

10 квітня 2019 року

У рамках Меморандуму про співпрацю між Національною академією педагогічних наук України та ДУ «НМЦ «Агроосвіта» проведено  конкурс професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР-2019», основним завданням якого є дисемінація інноваційного педагогічного досвіду, виявлення та підтримка творчої діяльності педагогів, педагогічних колективів з метою підвищення ефективності та якості освітнього процесу. 

9 квітня відбулися урочистості з нагоди вручення головної нагороди конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2019».  Переможців та гостей свята щиро привітали Кремень Василь Григорович, президент Національної академії педагогічних наук України, голова комісії, Ничкало Нелля Григорівна, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих, Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема Василь Кремень, вручаючи нагороди, наголосив, що здобуття перемоги учасниками конкурсу є найвищим визнанням їхньої педагогічної майстерності, креативності і побажав завжди залишатись творчими особистостями, здатними переконувати високим професіоналізмом та реалізовувати найсміливіші новаторські ідеї. За багаторічну сумлінну  працю, вагомий особистий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики в освітянській галузі, ефективне впровадження інноваційних освітніх технологій в. о. директора ДУ «НМЦ «Агроосвіта» Іщенко Тетяну Дем’янівну нагороджено золотою медаллю «Ушинський К. Д.» Національної академії педагогічних наук України. Нелля Ничкало за  високий професіоналізм,   активний, творчий  підхід до реалізації освітньої політики щодо впровадження дуальної форми навчання та інноваційних технологій в освітній процес  вручила Почесні грамоти та подяки НАПН України окремим  керівникам коледжів. 

Під бурхливі оплески отримував нагороду і директор ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» Володимир Ілліч Альохін, який гостинно відкрив двері  для всіх учасників заходу. Ініціативність, інноваційність, нестандартність у прийнятті рішень, продемонстровані  в цей день,  не залишили байдужим жодного. І ми щиро дякуємо всьому педагогічному колективу коледжу за гостинність.

Важливим викликом сучасності  для освіти є формування конкурентоспроможного фахівця, який відповідає запитам роботодавців, виробничників, бізнесу. Ці проблеми можливо вирішити лише за  умови тісної співпраці закладів освіти і виробничників з впровадженням інноваційних підходів до підготовки висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. 

До номінації «Інноваційний проект в організації освітнього процесу» представлено  17 творчих робіт. Серед них особливо вирізняються  творчі роботи з досвіду проведення навчальних екскурсій, занять, впровадження елементів дуальної форми навчання. Досвід формування медіаосвітніх компетентностей викладачів коледжу методами і засобами інформаційно-комунікаційних технологій також має місце в окремих ЗВО. Визначено шість ЗВО – номінантів на перемогу та призові місця.

Ефективність організації  освітнього процесу в коледжі залежить від командної роботи педагогічних працівників. Навчальну і виховну мету досягають там, де є бажання творчо  працювати – навчати і виховувати студентів, організовувати систему виховної роботи,  спрямовану  на забезпечення якості освіти. 

У номінації «Інноваційний проект в  організації виховної, соціально-психологічної роботи ЗВО» представлено 144 творчі доробки. Серед них методичні посібники з організації системи виховання у ЗВО, досвід інноваційних підходів куратора до адаптації студентської молоді, педагогічні проектні технології,  молодіжні  інформаційно-просвітницькі проекти та досвід проведення психологічної діяльності з метою формування системи цінностей студентської молоді, формування гармонійної особистості. Визначено сім  конкурсних робіт  – номінантів на перемогу та призові місця.

Весь освітній процес виглядає як складний механізм, в якому кожен елемент є головним. Важко перебільшити значення ефективної злагодженої діяльності методичного кабінету, відділення, циклової комісії . Сучасною і актуальною формою роботи таких структурних підрозділів у коледжі є створення віртуальних електронних кабінетів, сайтів.

У номінації «Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету, предметної (циклової комісії)»  представлено 257 творчих робіт. Поряд з класичними навчально-методичними комплексами з дисципліни суттєву перевагу мали віртуальні електронні методичні комплекси. Інноваційними формами роботи циклових комісій є накопичення та систематизація досвіду проведення тижнів циклових комісій, здійснення проектних досліджувань, проведення тематичних конференцій, семінарів, олімпіад з дисциплін, професійних конкурсів, ділових ігор в електронних посібниках. Урізноманітнення форм і методів контролю знань з використанням освітніх Google-сервісів сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку критичного мислення. Формування професійних компетентностей підсилюється засобами інтерактивного навчання, інтегрованих занять, занять на виробництві, на предметних гуртках. Визначено 15 конкурсних робіт – номінантів на перемогу та призові місця.

Номінація «Творчий проект зі збереження та примноження національних традицій» включає творчі роботи художньо-естетичного напряму за розділами експозицій Музею українського костюма та української писанки НМЦ “Агроосвіта”: український костюм, українські писанки, весільне вбрання та весільні рушники, обереги, самобутнє мистецтво молоді сьогодення, що виготовлені та створені студентами на заняттях гуртків художньої творчості (краєзнавство, народознавство, українські звичаї та обряди, писанкарство, живопис, скульптура, мозаїка, аплікація, вишивка, плетіння, інкрустація, карбування, музичні та художні твори тощо) під керівництвом педагогічних працівників. На конкурс представлено 150 творчих робіт із 36 ЗВО. Визначено три ЗВО – номінанти на призові місця.

Інноваційною і в той же час необхідною  в освітньому процесі є цифрова педагогіка.  ХХІ століття – епоха четвертої промислової революції, шаленого інформаційного потоку, різних джерел отримання інформації . В таких умовах роль викладача в аудиторії змінюється. Від простого інформатора він стає наставником, координатором, коучем. На перший план виходять педагогіка взаємодії, співпраці. Діджиталізація освіти – вимога часу. Електронний освітній  ресурс є необхідністю в методичному забезпеченні.

У номінації «Електронний методичний навчальний посібник (підручник), ресурс» змагались 112 творчих робіт, з  них електронних ресурсів дисциплін загальноосвітньої підготовки – 25, спеціальних дисциплін професійної підготовки – 87. Всі електронні методичні ресурси  мають модульну структуру і максимально враховують можливість застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Під час створення таких ресурсів у гіпертекстовому середовищі використовувалось різне програмне забезпечення. Більшість їх подано у вигляді електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін. Окрім традиційних складових, вони доповнені мультимедійними презентаціями, аудіосупроводом, відеофайлами, контролюючими тестовими програмами, посиланням на інтернет-сторінки, електронні бібліотеки, корисні сайти тощо. Визначено 14 конкурсних робіт – номінантів на перемогу та призові місця: серед електронних ресурсів дисциплін загальноосвітньої підготовки – шість, спеціальних дисциплін професійної підготовки – вісім.

Звичайно, створення електронного освітнього простору має певні ефективні методичні рамки  і  присутність друкованого підручника, посібника ніхто не відміняє. Навпаки, вони мають бути більш удосконаленими і сучасними. По-перше   за змістом маю бути інноваційні, за виглядом – не перевантажені текстом, а містити багато рисунків, таблиць, виділень по тексту, можливо – інтерактивні вправи з QR-кодами, з посиланням на електронні ресурси. Такі підходи до підручників, посібників виокремились у форматі конкурсу «Педагогічний ОСКАР» в окрему номінацію. 

У номінації «Сучасний методичний навчальний посібник (підручник)» представлено методичні посібники pdf-формату,  де навчальний матеріал не перевантажений текстом, доповнений  рисунками, ментальними картами, поданий у схемах і таблицях. На конкурс представлено методичних навчальних посібників з дисциплін загальноосвітньої підготовки – 21, спеціальних дисциплін професійної підготовки – 59. Рекомендовано під час їх створення  застосовувати більше прийомів візуалізації навчального матеріалу в поєднанні з теоретичним викладом, а також  завдань, що спонукають до самостійної діяльності студентів, творчого застосування отриманих знань: опорні конспекти, схеми, завдання контролю знань, тлумачні словники, глосарій тощо. Визначено 14 номінантів на перемогу та призові місця: серед  сучасних методичних навчальних посібників з дисциплін загальноосвітньої підготовки – шість, спеціальних дисциплін професійної підготовки – вісім. 

Персональний сайт викладача є інноваційним інструментом педагогічної діяльності та інтегрує педагога в єдиний освітній простір. На конкурс в цій номінації представлений 91 освітній сайт. Це сайти, які за допомогою  безкоштовних  облонок: Jimbo, Webnode, UCOZ, Wordpress, сервісів Google. Сайти мають певну структуру,   навігацію, контент. Розділи сайтів використовуються під час опановування нового навчального матеріалу, виконання практичних, лабораторних завдань, повторення, закріплення, підготовки до заліків, іспитів, тематичного контролю та самостійної роботи студентів в аудиторії та позааудиторний час. Використання сайтів у освітній діяльності підсилює мотивацію до вивчення дисциплін, стимулює пізнавальну активність студентів, реалізовує принцип індивідуалізації навчання, підвищує ефективність і результативність навчання. Однак не всі сайти захищені від реклами, навігація  не завжди є зручною, що ускладнює роботу на сайті, динамічність багатьох сайтів бажає бути кращою. В номінації визначено п’ять конкурсних робіт – номінантів на призові місця. 

Інтернет-ресурси, соціальні мережі в освітньому процесі для творчого викладача стають ефективним інструментарієм на шляху підвищення якості навчання. В конкурсі «Педагогічний ОСКАР» є номінація «Сучасні засоби унаочнення».  Серед багатьох видів унаочнення, візуалізації та демонстраційних методів кращим досвідом визначено   створення відео каналу.

Найбільш широко в конкурсі представлена номінація «Сучасні засоби унаочнення» ( 674 конкурсні роботи). Серед них переважна більшість – мульмедійні презентації,  створені у Microsoft Office Power Point, атласи, плакати, таблиці.  YouTube-канали, курси відеолекцій, авторські навчальні відеофільми, що сприяють ефективності навчального процесу з дисципліни. Такі методичні розробки відповідають вимогам стандартів методичного забезпечення, змісту  навчальної програми, до їх створення залучаються кращі студенти. Також на конкурс представлені інтерактивні робочі зошити для практичних, лабораторних занять з розробленими QR-кодами. Електронні практикуми та атласи  є важливим методичним компонентом до унаочнення  навчального матеріалу.

В номінації визначено 37 конкурсних робіт – номінантів на призові місця. 

Щороку конкурс об’єднує понад  2 тис осіб учасників, авторів творчих робіт. Прізвища особливо активних учасників вже 10 років поспіль заносяться до Книги пошани. З кожним  роком  їх стає на 100-120 осіб більше. 

Близько 300 осіб щорічно є учасниками педагогічних семінарів, майстер-класів, тренінгів. Ми маємо досвід співпраці  з обласними методичними обєднаннями методистів та викладачів технікумів і коледжів  Харківської, Одеської, Житомирської областей. І ми готові до розширення форм і методів співпраці з метою поширення та впровадження педагогічних інновацій.

І це додає нам впевненості, що ми на правильному шляху.

Вітаємо переможців! 

Номінація: ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ В ОРГАНІЗАЦІЇ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Козлова Марина Миколаївна – завідувач навчально-виробничої практики

Глухівського агротехнічного інституту імені С. А. Ковпака Сумського НАУ СПІВПРАЦЯ ГЛУХІВСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМ. С.А. КОВПАКА СУМСЬКОГО НАУ З ВИРОБНИЦТВОМ

Методична розробка

Номінація: ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ  РОБОТИ  

Єрохіна Надія Миколаївна, заступник директора з виховної роботи, Матвієнко Валентина Михайлівна,  методист 

Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У КОЛЕДЖІ, СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Навчально-методичний посібник

Номінація: ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО (ПЕДАГОГІЧНОГО) КАБІНЕТУ ТА ПРЕДМЕТНОЇ 

(ЦИКЛОВОЇ) КОМІСІЇ

Крошка Світлана Андріївна – голова циклової комісії, викладач ВП “Лисичанський педагогічний коледж Луганського НАУ ім. Тараса Шевченка” САЙТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 

Освітній веб-сайт

Номінація: СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 

Професійна підготовка

Мартишин Любомир Іванович, 

Мартишин Іван Володимирович – викладачі Рогатинського державного аграрного коледжу

1 РОЗВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 

Навчально-методичний посібник  

 Загальноосвітня підготовка

Лейбик Людмила Іванівна – викладач Луцького педагогічного коледжу ФІЗИКА

Навчально-методичний посібник  

Номінація: ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК (ПІДРУЧНИК), РЕСУРС

Професійна підготовка

Качановський Олег Ігорович – викладач ВСП “Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України” АВТОМАТИЗОВАНА ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА. 

Електронний освітній ресурс

Загальноосвітня підготовка

Гурняк Ірина Анатоліївна – викладач Лебединського педагогічного коледжу ХІМІЯ 

Електронний освітній ресурс

 Номінація: СУЧАСНІ ЗАСОБИ УНАОЧНЕННЯ

Литвиненко Михайло Олександрович, Литвиненко Ірина Олексіївна – викладачі Хомутецького ветеринарно-технологічного коледжу Полтавської ДАА YOUTUBE – КАНАЛ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРІВ ТА ПРО ВЕТЕРИНАРІВ.

YOUTUBE – КАНАЛ ПРО ТВАРИН  ANIMAL PLACE. 

Освітній відеоканал

Також конкурсна комісія оцінила найвищим балом роботи викладачів ВСП «РК НУБіП України» і визначила переможцями наступні конкурсні роботи таких викладачів:

  1. Методика формування медіаосвітніх компетентностей викладачів: досвід впровадження проектної технології. Методична розробка. Автори: Корсун Ярослав Петрович, директор коледжу, Балдич Людмила Володимирівна, методист, Якимчук Ірина Олександрівна, завідувач відділення програмування. І місце у номінації «Інноваційний проект в організації освітнього процесу».
  2. Біологія. Навчально-методичний посібник. Автор Капітула Ігор Карпович, викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. І місце у номінації «Сучасний навчально-методичний посібник».
  3. Основи сільськогосподарського виробництва. Електронний освітній ресурс. Автор Петрова Ольга Миколаївна, викладач циклової комісії землевпорядних дисциплін. ІІ місце у номінації «Електронний навчально-методичний посібник (підручник), ресурс».
  4. Інноваційні підходи куратора групи до адаптації студентської сільської молоді у міській спільноті. Методичний посібник. Автори:Бондарчук Ірина Павлівна, Гулюк Юлія Сергіївна, викладачі циклової комісії економічних дисциплін. ІІІ місце у номінації «Інноваційний проект в організації виховної, соціально-психологічної роботи».

Вітаємо переможців конкурсу.

Людмила Балдич, методист коледжу

Джерело: http://agroosvita.com/


Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook