Наукова бібліотека запрошує на книжкову виставку нових надходжень навчальної та наукової літератури

20 травня 2019 року

 

   З 16 по 28 травня  в науковій бібліотеці НУБіП України триває книжкова виставка нових надходжень літератури, де представлено 195 видань, серед них монографії, підручники, навчальні посібники, література ФАО та періодичні видання. Більшість з представлених наукових та навчальних видань це  науковий доробок вчених нашого університету.

 

    Тож запрошуємо всіх бажаючих відвідати виставку в інформаційно-бібліографічному відділі наукової бібліотеки (навч. к. № 4, кім. 41).

 

   

         До Вашої уваги пропонуємо опис деяких книг з виставки:

 

  
   Маркетинг міжнародного туризму : навчальний посібник / за ред. Я. С. Ларіної Я.С. – Херсон: Гельветика, 2018. – 412с.
 
   У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання туристичних компаній, що вийшли за межі національних ринків, використовуючи маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлено роль маркетингу у міжнародному туризмі, його принципи, функцію та сучасні концепції маркетингу в туризмі, складові міжнародного маркетингового середовища в сфері туристичних послуг, методичні підходи до проведення маркетингових досліджень у міжнародному туризмі, сегментування та вибору зарубіжних ринків.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Міжнародний маркетинг: підручник / Я. С. Ларіна, О.І. Бабічева, Р.І. Буряк та ін.; за ред. О.І. Бабічевої. – К: Гельветика, 2018.- 452с.
 
  У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, використовуючи міжнародний маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлені складові та особливості міжнародного маркетингового середовища, методичні підходи до вибору зарубіжних ринків та їх сегментів, альтернативи організаційних форм присутності на зовнішньому ринку.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Соціальний супровід сім’ї : навчальний посібник / Л. В. Вікторова, О. Ю. Міхеєва, М. В. Міхайліченко. – К. «Компринт», 2018. – 300с.
 
  У навчальному посібнику охарактеризовано систему державної підтримки сімей, описано основні технології, форми та методи підтримки різних типів сімей, детально описано та визначено специфіку соціальної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та прийомними сім’ями.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Макроекономічні диспропорції України: особливості формування та механізм регулювання:[монографія] /Л. В. Шинкарук, А. А. Вдовічен. – Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Чернівці: Технодрук, 2018. – 488с.
 
 В монографії обґрунтовано можливості забезпечення макроекономічної стабільності та інклюзивного економічного зростання через необхідність реформування системи стратегічного планування в напрямі органічного поєднання стратегії, прогнозу, програм соціально-економічного розвитку та державного бюджету, цілей та ресурсів. Успішне впровадження реформ в Україні певною мірою залежить від удосконалення системи державного управління та забезпечення стійкого зв’язку між програмами, програмними заходами, бюджетом та виконавчою дисципліною.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Войналович О. В. Охорона праці в галузі (харчові технології) : підручник для студентів спеціальності «Харчові технології», спеціалізації «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів» /О. В. Войналович, С. І.Марчишина. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 582с.
 
   У підручнику представлено вимоги до забезпечення нормативних умов праці на підприємствах з переробки риби та інших водних біоресурсів. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки на різноманітних технологічних процесах обробляння риби та інших водних біоресурсів, особливості забезпечення електро- і пожежної безпеки на підприємствах галузі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Атласне картографування вартості земель: монографія: у 2-х част. / Частина 1. / І.П. Ковальчук., А.Г.Мартин , Р.В Тихенко, О.В.Шевченко , І.А Опенько, О.П Жук., А.О. Кошель , А.І Ковальчук, В.А Богданець, Ю.М Палеха, О.М.Патиченко, О.В Тихенко, О.М. Чумаченко; За наук.ред. проф.. І. Ковальчука. – К.: «Компринт», 2018.- 606с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Атласне картографування вартості земель: монографія: у 2-х част.Частина 2. / І.П. Ковальчук., А.Г.Мартин , Р.В Тихенко, О.В.Шевченко , І.А Опенько, О.П Жук., А.О. Кошель , А.І Ковальчук, В.А Богданець, Ю.М Палеха, О.М.Патиченко, О.В Тихенко, О.М. Чумаченко; За наук.ред. проф.. І. Ковальчука. – К.: «Компринт», 2018.-738с.
 
 В монографії проаналізовано питання атласного картографування властивостей земельних ресурсів. Особливий акцент зроблено на питаннях створення цифрового атласу вартості земель України. Обґрунтовано концептуальні засади створення такого атласу, охарактеризовано підходи до оцінювання земель та оцінювальні критерії. Відображено створені географічні основи різнорангових територіальних об’єктів, які використовуватимуться при укладанні тематичних карт атласу вартості земель України.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Шевченко П. Г. Визначник пісноводних риб України: навчальний посібник / П. Г. Шевченко, А. Я. Щербуха, Ю. В. Пилипенко, Н. О. Марценюк,  М. Б. Халтурин . – Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 352 с.
 
  У навчальному посібнику (визначнику) викладено методи досліджень, особливості поширення, біології і значення прісноводних рибоподібних та риб, розглянуто питання визначення окремих таксономічних груп, морфо-біологічної характеристики, наведено визначальні таблиці класів, родин, родів і видів.
Посібник призначений для підготовки бакалаврів і магістрів із спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації.
 
 
 
 
Лариса Сідько,
завідувач інформаційно-бібліографічним 
 відділом наукової бібліотеки
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook