Оновлено вимоги до атестації магістрів!

15 травня 2019 року

До уваги студентів магістратури!

    Впродовж травня на усіх факультетах/ННІ проходить атестація студентів магістратури освітньо-професійної програми підготовки та попередній захист магістерських робіт освітньо-наукової програми.

     Пропонуємо ознайомитись із оновленими «Вимогами до атестації студентів магістратури та попереднього захисту магістерських робіт» (файл pdf).

     ІІ атестація студентів магістратури (травень 2019 року) проходить за умов:
1) виконання вимог ІІ семестру індивідуального плану:

  • опрацювання літератури за обраною темою магістерської роботи;
  • представлення теоретичної складової магістерської роботи;

2) наповнення сторінки магістра на сайті НУБіП України;
3) планування навчальної, наукової та інноваційної роботи на ІІІ семестр.

Примітка: атестація проходить на засіданні кафедри, за результатами якої (не пізніше ніж за 3 дні) до навчального відділу подається витяг з протоколу. Не атестовані студенти, що не пройшли повторно атестацію на засіданні кафедри не допускаються до наступної екзаменаційної сесії та до захисту перед ЕК.

     Попередній захист магістерської роботи студентів освітньо-наукової програми (не пізніше ніж за 14 днів до захисту перед екзаменаційною комісією) проходить за умов:

  • наявності всіх розділів магістерської роботи;
  • представлення методики дослідження при підготовці магістерської роботи;
  • повного виконання вимог індивідуального плану роботи та його оформлення згідно існуючих вимог;
  • наявності публікацій, доповідей на наукових конференціях, для студентів освітньо-наукової програми - авторефератів;
  • остаточне наповнення усіх рубрик сторінки магістра на сайті НУБіП України;
  • передачі електронної версії магістерської роботи студентів до репозитарію НУБіП України*.
Примітка: * Завідувач випускової кафедри, після проходження студентами-випускниками попереднього захисту передає для перевірки на плагіат відповідальній особі факультету/інституту витяг із протоколу засідання кафедри, у якому зазначено прізвища студентів, допущених до захисту магістерських робіт перед ЕК та електронні версії магістерських робіт не пізніше, ніж за 10 днів до захисту перед ЕК.

     З організаційних питань звертатись до деканатів, дирекцій та навчального відділу/магістратури (кім. 206, корп. 3).

О. Колеснікова,
заступник начальника навчального 
відділу з магістерських програм

 

 
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook