На факультеті землевпорядкування з'ясовували як забезпечити системну взаємодію кадастрів?

31 березня 2019, 9:19

29-30 березня 2019 року на факультеті землевпорядкування відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Системна взаємодія кадастрів: проблемні питання методологічного, інституційного та інформаційного забезпечення». Метою конференції стало обговорення сучасного стану та перспективних напрямів взаємодії кадастрів та реєстрів в Україні, напрацювання пропозицій з удосконалення системної взаємодії кадастрово-реєстраційної системи, містобудівного, лісового, водного та інших галузевих кадастрів. Свою зацікавленість заходом проявили не лише представники закладів вищої освіти, але й виробничники та громадські організації.

Робота конференції розпочалася із пленарного засідання, на якому учасників конференції привітали декан факультету землевпорядкування НУБіП України Тарас Євсюков, голова Ради роботодавців Ігор Яцук, завідувач кафедри земельного кадастру Віктор Заяць, побажавши всім плідної наукової дискусії. До привітального слова приєднався Президент Асоціації «Земельна спілка України» Андрій Кошиль, який акцентував увагу на нормативному забезпеченні ведення Державного земельного кадастру та необхідності прийняття Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення».

 

Першим спікером виступив генеральний директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» Ігор Яцук із доповіддю «Механізми взаємодії інформаційних баз даних якісного стану ґрунтів та земельного кадастру у сфері ґрунтоохоронного законодавства». У ній було представлено інформаційні рівні бази даних якісного стану ґрунтів, основні сфери взаємодії ДУ «Держґрунтохорона» та Держгеокадастру. Серед очікуваних результатів такої взаємодії мають стати розроблення та прийняття нормативно-правових документів щодо встановлення критеріїв зниження родючості ґрунтів, відповідальності за погіршення показників родючості ґрунтів, механізмів розрахунку завданої шкоди, економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів; поширення інформації серед сільськогосподарських товаровиробників про необхідність збереження ґрунтів та їх родючості, обов'язковість агрохімічної паспортизації земель тощо.

 

Доповідь викликала особливий інтерес аудиторії, а Голова правління ГО «Центр геопросторових даних» Андрій Тарнапольський поцікавився наскільки формати представлених баз даних відповідають Європейським параметрам і які проводяться роботи з валідації даних. Потому Андрій Тарнопольський привернув увагу учасників конференції до створення інфраструктури геопросторових даних, детально розглянув наявні автоматизовані системи кадастрів в Україні; світовий досвід та сучасні вимоги до кадастрових систем, чим також викликав інтерес багатьох науковців.

 


Своє бачення об’єктної моделі бази даних містобудівного кадастру як основи взаємодії із державним земельним кадастром представив заступник директора з наукової роботи ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя» Юрій Палеха. Він детально охарактеризував взаємодію загальнодержаних геоінформаційних систем і представив класифікатор об’єктів містобудівного кадастру.

 


Доповідь «Пріоритети інституційного забезпечення системної взаємодії кадастрів природних ресурсів» представили Директор ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, академік НААН України Михайло Хвесик та завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Сундук Анатолій.

 


Дуже зацікавила учасників конференції доповідь професора Вроцлавського природничого університету (м.Вроцлав, Польща) Ольгерда Кемпи, який поділився досвідом створення системи кадастру нерухомості Польщі, що може слугувати прикладом для нашої країни. На запитання Юрія Кірічека про системну взаємодію, наш польський колега охарактеризував зв'язок кадастру із роботою геопорталів окремих регіонів.

В продовження теми виступив із своєю доповіддю Олександр Драпіковський, який детально зупинився на правових аспектах поняття «Нерухоме майно». Ведення кадастру нерухомості повинно здійснюватись на основі принципів системності, єдності геопросторових дани, безперервності актуалізації та відповідності кадастрових даних із даними інших реєстрів.


Жваву дискусію викликала доповідь Юрія Кірічека та Володимира Гряника (ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро), які представили огляд європейських кадастрових систем та запропонували заходи з розвитку національної системи кадастрового обліку нерухомості та перспективи оцінки земель в Україні. Марія Маланчук презентувала доповідь підготовлену сумісно з Ігорем Перовичем (НУ «Львівська політехніка») з перспектив розвитку кадастру України. Ними запропоновано на основі аналізу міжнародного досвіду та перспектив впливу науково-технічного прогресу ведення багатоцільового кадастру майбутнього у форматі 3D/4D.


Із доповіддю «Обмеження у використанні земель як об'єкт державного земельного кадастру» виступив Йосип Дорош, який запропонував класифікувати обмеження у використанні земель видами та типами; розробити землевпорядні регламенти особливого правового режиму, умов, обмежень і обтяжень у використанні земель та внести зміни щодо обмежень в Постанову Кабінету Міністрів «Про Порядкок ведення Державного земельного кадастру».

Олег Пілат, керівник проектної групи "Відкрите просторове планування" Офісу ефективного регулювання (BRDO) детально висвітлив у своїй доповіді перспективи розвитку та інформаційної взаємодії містобудівних кадастрів та запропонував створення містобудівного кадастру державного рівня шляхом розроблення нового програмного забезпечення або адаптації існуючих геоінформаційних систем, яка передбачитиме відображення у відкритому доступі у мережі Інтернет-даних.


Віктор Путренко (Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського) у своєму виступі розкрив основні аспекти та напрацювання по пілотному проекту щодо інтеграції геопросторових даних для цілей об’єднаних територіальних громад. Андрій Мартин торкнувся проблеми використання геоданих різної якості у землеустрої та просторовому плануванні і запропонував алгоритм адаптації інформації. Конференція продовжила роботу за секціями.

 


В обговоренні активну участь взяли Роман Третяк, Тарас Євсюков, Петро Крельштейн, Олександр Драпіковський, Ігор Букша, Андрій Тарнопольський, Йосип Дорош, Андрій Мартин.


На завершення роботи конференції декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков та завідувач кафедри земельного кадастру Віктор Заяць вручили сертифікати учасникам конференції.


Традиційно пам’ятне фото на згадку.

Ольга Тихенко,
доцент кафедри земельного кадастру

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook