Книга – місток у світ знань

27 березня 2019 року

  Філія наукової бібліотеки у навчальному корпусі  № 1 отримала найцінніші подарунки – це  навчальні посібники, підручники, монографії та довідкові видання викладачів Навчально-наукового інституту лісового та садово-паркового господарства, які були надруковані науково-педагогічними працівниками нашого університету в 2018 році. Всього отримано  151 примірник (33 назви)

 Увагу наших користувачів привернули ті книги, тематика яких відповідала їх запитам та зацікавила їх, як допоміжний матеріал в підготовці до занять. Деякі з книг, які рекомендували  викладачі на заняттях, студенти  вже отримали для користування.

 Взагалі в інституті існує  давня традиція – дарувати свої  друковані видання філії бібліотеки або книги з особистої бібліотеки. Так, професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Б.Є. Якубенко   подарував    навчальний посібник «Грунтознавство з основами геоботаніки», професор кафедри лісівництва С.В. Зібцев5 примірників підручника «Лісова пірологія», професор, директор ННІЛ та СПГ Лакида П.І. «Природні соснові деревостани Полісся України: прогнозування росту та продуктивності»,  викладач кафедри  лісівництва, в минулому, Решетник Л.Л.  подарувала з особистої бібліотеки 8 примірників навчального посібника «Методи лісопатологічних обстежень».
 Хочемо звернути вашу увагу на деякі видання із цих подарованих книг:
 
 Попович С.Ю. Конспект декоративних фітоавтохтонів України: монографія/ С.Ю. Попович, А.С. Власенко, О.В. Вакаренко.- К.: «ЦП «Компринт», 2018. – 267 с.
 У виданні вперше у більш-менш повному обсязі означено склад (2982)декоративних рослин природної флори України, які подано у контексті їхнього аутфітосозологічного значення й поширення у межах окремих фізико-географічних провінцій та гірських країн України. Для кожного виду рослин за сучасними фітонімічними зразками наводяться українська та латинська назви, приналежність його до родини, класу і відділу рослинного світу. Також складено алфавітні покажчики назв видів рослин та їхніх родин.                                                                                     Видання розраховане на флористів, квітникарів, фітооранжувальників, фітодизайнерів, науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів відповідних фахів вищих навчальних закладів, а також широкого кола аматорів декоративних рослин.
 
 
 
 
 
  Лакида П.І., С.С. Ковалевський. Ліси Придніпровської височини в умовах техногенного навантаження. Монографія.- Корсунь-Шевченківський : ФОП Майдаченко І.В., 2018.- 188 с.                      
 Однією з основних функцій лісу є їхня екологічна перевага, яка дозволяє довгостроково депонувати вуглець біомасою деревних рослин та продуктувати кисень, тому науковці акцентують свою увагу на дослідженні  лісових біоценозів. Здатних пом′якшити  антропогенну дію на навколишнє середовище та зменшити негативні зміни клімату.  У представленій роботі науково обгрунтовано та практично реалізовано систему алгоритмів і математичних моделей для оцінки компонентів фітомаси та депонованого вуглецю основними лісотвірними породами лісостепової  Придніпровської височини та  їх вплив на екологічний стан довкілля регіону.                                      Монографія розрахована на науковців і практиків лісового господарства та екології довкілля, аспірантів та студентів лісогосподарських, екологічних і біологічних факультетів університетів. 
 
 
 Марченко Н.В. Вплив вад деревини на способи її обробки та напрями використання/ Н.В. Марченко, Н.В. Буйських, С.М. Марчук – К.:2018.-192 с.
 Робота   присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі, а саме ресурсоощадному використанні низькосортної деревини з вадами та їх вплив на способи обробки. Звернуто увагу  на закономірності між технологічними параметрами в процесі виготовлення пиломатеріалів, що забезпечують ефективність використання деревини, специфікація  пилопродукції, вид лісопиляльного устаткування, способи та схеми розкрою колод тощо, на величину витрати сировини у лісопилянні. Наведено аналіз теорії і практики визначення впливу основних сортоутворюючих вад деревини на її фізико-механічні показники, наведено методики визначенння фізико-механічних показників колод з вадами будівельних розмірів. Описано основні неруйнівні методи контролю ( НМК), умови їх застосування та відмічено найбільш  ефективні для оцінювання якості пиломатеріалів. Запропоновано шляхи використання деревини з вадами та представлено рекомендації щодо удосконалення технології виготовлення заготовок пиляних заданої специфікації різної розмірно-якісної характеристики. Монографія розрахована на фахівців з технології деревообробки, науковців, аспірантів та студентів навчальних закладів напряму підготовки « Деревооброблювальні технології».
 
 
 
 Маурер В.М., Пінчук А.П., Бобошко- Бардин І.М., Косенко Ю.І. Декоративне розсадництво. Навчальний підручник. – К.: НУБіП України, 2017.- 282 с., іл.
 У навчальному підручнику викладено загальні положення насінництва та основи агротехніки розмноження і виробництва садивного матеріалу деревних рослин в декоративних розсадниках, приведено біологічні та технологічні особливості вирощування сіянців у відкритому і закритому грунті та саджанців з відкритою і закритою кореневою системою. Розглянуто і розкрито шляхи вдосконалення та підвищення рентабельності декоративного розсадництва в Україні. Для студентів, які навчаються за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» та іншими спеціальностями (агробіологічними, біологічними і технічними). Також може бути корисний фахівцям і керівникам садово-паркового та лісового господаства, слухачам курсів кваліфікації і широкому загалу любителів природи.
 
 
 
 
   Працівники філії наукової бібліотеки покладають  надію, що ці книги стануть ще одним джерелом знань, а  філія і в майбутньому  буде поповнюватися  новими  друкованими виданнями.
 
Анна Новакова,
завідувач філії наукової бібліотеки
у навч. корп.  № 1
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook