Наукова бібліотека запрошує на книжкову виставку нових надходжень навчальної та наукової літератури

26 березня 2019 року
      З 25 по 29 березня  в науковій бібліотеці НУБіП України триває книжкова виставка нових надходжень літератури, де представлено 118 видань, серед них монографії, підручники та навчальні посібники, наукові праці аграрних вузів та періодичні видання.

      Запрошуємо всіх бажаючих відвідати виставку в інформаційно-бібліографічному відділі наукової бібліотеки (навч. к. № 4, кім. 41).

     До Вашої уваги пропонуємо опис деяких книг з виставки: 

     Шинкарук В. Д., Вікторова Л. В., Михайличенко М. В. Формування іншомовної компетентності дорослих в університетах третього віку засобами інформаційно-комунікативних технологій: монографія. – К: ЦП Компринт, 2018. – 212 с.
     У монографії розкрито теоретико-методичні основи формування іншомовної комунікативної компетентності дорослих в умовах університетів третього віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій. У поданій структурно-функціональній моделі формування іншомовної компетентності у людей похилого віку визначено можливості методів, форм, засобів навчання, наведено методику відбору та структурування змісту освіти. Обґрунтовано педагогічні умови та визначені шляхи їх реалізації в умовах університетів третього віку.
     Призначено для науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів педагогічних спеціальностей.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Лакида П. І., Бала О. П., Матушевич Л. М., Лакида І. П., Іванюк І. Д. Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся України: монографія. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І. В.,2018. – 206 с.
     У пропонованій монографії за результатами спільного українсько-білоруського науково-дослідного проекту «Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся в умовах змін клімату» (№ держреєстрації 0117U002911), виконаного у 2016-2017 рр. співавторами цієї роботи у співпраці з науковцями Інституту лісу НАН Білорусі, запропонована науково обґрунтована та практично реалізована система математичних моделей для оцінки прогнозу росту та біотичної продуктивності дубових деревостанів досліджуваного регіону та виконуваних ними зазначених екологічних функцій.
     Представлена наукова робота розрахована на науковців і практиків лісової та природоохоронної галузей, фахівців у моделюванні динамічних процесів та екологічних функцій у лісових екосистемах, аспірантів і студентів лісогосподарських, екологічних та біологічних факультетів університетів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Лісовий М. М., Таргоня В. С., Клименко Т. В., Федорчук С. В., Трембіцька О. І., Журавель С. В., Бакалова А. В. Технології біовиробництва (на основі біотехнологій). – Житомир, 2018. – 240 с. 
 
     У навчальному посібнику викладено матеріал з аграрної біотехнології як теоретичної і практичної складових одержання безпечної і екологічно чистої продукції: органічних добрив, компостів, вермикультури, вермикомпостування, виробництва мікробних та біологічних препаратів, біогазу та ін. Розглянуто технологічні схеми та регламенти застосування технологій біовиробництва на основі біотехнологій в аграрному секторі України.
     Книга розрахована на студентів, аспірантів, і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців і управлінців в галузі біотехнології.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     Кляченко О. Л., Коломієць Ю. В., Пилипенко Л. А., Постоєнко В. О. Екологічна біотехнологія та біоінженерія: Підручник. – К.: ЦП «Компринт», 2018. – 567 с.
     У підручнику викладено найінформативніші методи і прийоми біотехнології. Представлено основні об’єкти біотехнології, методи клітинної, тканинної, ензиматичної інженерії та сучасні технологічні генно-інженерні підходи. Особлива увага приділяється екологічній та промисловій біотехнології, кріозбереженню, нанобіотехнології, а також питанням біобезпеки та державного регулювання генно-інженерної діяльності.
     Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, і магістрів біологічних й аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі біотехнології, молекулярної біології, генетики та фізіології рослин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Каленська С. М., Новицька Н. В., Гарбар Л. А. Рослинництво: навчальний посібник. – К., ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ», 2018. – 662 с.
     В навчальному посібнику висвітлено морфологічні й біологічні особливості польових і кормових рослин. Викладено інтенсивні агротехніки вирощування корене- і бульбоплодів, баштанних, олійних і ефіроолійних, прядивних, наркотичних і проміжних рослин, хмелю. Приділено увагу ролі екологічних факторів грунту в альтернативному рослинництві, питанням біотехнології, агротехніки. Розглянуто екологічно чисті енергозберігаючі агротехніки вирощування основних насіннєвих і технічних рослин.
     Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації за ОС «Бакалавр» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Жук О. Я., Федосій І. О. Основи селекції овочевих культур: навчальний посібник. – Київ-Вінниця 6 Тов «Твори», 2018. – 460 с.
     У навчальному посібнику висвітлено особливості селекції овочевих культур, починаючи з важливих засад.
     Для навчання майбутніх фахівців практичним навичкам селекційної роботи з різними овочевими рослинами у посібнику наведено специфічні підходи в селекції однорічних, дворічних і багаторічних культур різних родин, з різними біологічними особливостями. Подано теоретичні і методичні аспекти сортової і гетерозисної селекції. В основу посібника покладено власні дослідження авторів і досягнення вітчизняних і зарубіжних учених-селекціонерів.
     Посібник розрахований для підготовки фахівців із спеціальністю агрономічного напряму III-IV рівнів акредитації.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Сухенко Ю. Г., Поліщук Г. Є., Раманаускас Р. Й., Шингарева Т. І. Технологія сиру: підручник / за ред. проф. Ю. Г. Сухенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Фірма «Інкос», 2018. – 412 с.
 
     У підручнику систематизовано наукові досягнення і практичний досвід науковців та інженерів-технологів сироробної галузі України, Литви і Білорусії. Зокрема, наведено сучасну класифікацію сирів, вимоги до якості молока, особливості застосування бактеріальних заправок, молокозсідальних ферментів, викладено технологію нових видів сирів, зокрема термокислотних і плавлених, з врахуванням сучасних тенденцій розвитку харчової промисловості та апаратурного оформлення технологічних процесів.
     Для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки: харчові технології та інженерія; технології виробництва і переробки продукції тваринництва; біотехнологія; процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва.
     Видання також буде корисним для викладачів, аспірантів, спеціалістів сироробної галузі і працівників молочних підприємств.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Лариса Сідько,
завідувач інформаційно-бібліографічним 
 відділом наукової бібліотеки

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook