Філія наукової бібліотеки у навчальному корпусі №11 отримала нові підручники для інженерних спеціальностей

14 березня 2019, 11:26

 У фонд філії надійшло 264 примірники (66 назв) видань. Це навчальні посібники, підручники, монографії, видані науково-педагогічними працівниками університету в 2018 році. 

 Виставка нових надходжень займає декілька вітрин.
 
 
 
  Така кількість нових обкладинок відразу привернула увагу наших читачів, які почали знайомитися зі змістом книг, знаходячи саме те, що рекомендують для навчання викладачі. Деякі підручники вже отримані на абонементі до кінця семестру.
 
 
 
 
  Пропонуємо Вашій увазі інформацію про деякі видання з виставки:
 
Машини і обладнання для тваринництва: підручник для студентів аграрних навчальних закладів 1-11 рівнів акредитації/ І.І.Ревенко, В.С.Хмельовський, О.О.Заболотько та ін.- Ніжин: Видавець ПП ЛисенкоМ.М.,-2017.-304с.
В навчальному підручнику представлено обладнання для утримання тварин та приведено машини, які використовують для виконання технологічних процесів, що задіяні у виробництві тваринницької продукції.
Навчальний підручник призначений для студентів аграрних вищих навчальних закладів за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (Освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»). Навчальний підручник може бути корисним для спеціалістів, які займаються технічним забезпеченням тваринницьких підприємств, ремонтом та сервісним  обслуговування фермерської техніки.
 
 
 
 
 
 
Система точного землеробства: Підручник / Л.В.Аніскевич, Д.Г.Войтюк, Ф.М.Захарін, С.О.Пономаренко: За ред. Л.В.Аніскевича. К.: – НУБіП України, 2018.–566 с.
Наведено основи організації і ведення механізованого рослинництва за системою точного землеробства. Висвітлено принципи функціонування та способи використання приладів і обладнання глобальної системи позиціонування, спеціалізованого бортового обладнання та програмного забезпечення класу ГІС, подані методи реалізації технологій точного землеробства, організації збору польової місце визначеної інформації, побудови і аналізу картограм стану грунту і фітоценозів, сутність застосування змінних  норм внесення технологічних матеріалів.
Підручник для підготовки фахівців ОС «магістр» зі спеціальності 208 2Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» у вищих навчальних закладах ЇЇЇ-ЇV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України.  
   
 
 
 
 
Гладкий А.М., Климентовський Ю.А., Івановський А.В. Основи автоматики: навчальний посібник. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2018. – 272с.
У навчальному посібнику викладено загальні відомості про системи управління, розглянуті  основи  теорії, математичного описання  і аналізу характеристик  елементів і систем  автоматики. Приведені приклади використання  сучасних математичних систем для досліджень характеристик  і процесів у автоматичних системах і їхніх елементах. Наведено матеріали про основні елементи автоматики і системи автоматичного регулювання, методики лабораторних досліджень і моделювання засобів і систем автоматики.
Навчальний посібник призначений для підготовки студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
 
 
 
 
 
 
 
 
Відновлювана енергетика в аграрному виробництві: навч. посіб./ Скидан О.В., Голуб Г.А., Кухарець С.М., Ярош Я.Д., Чуба В.В., Медведський О.В., Цивенкова Н.М., Соколовський О.Ф., Кухарець В.В. за ред. О.В.Скидана і Г.А.Голуба. – К.:НУБіП України, 2018. – 319с.
Навчальний посібник розроблено на основі останніх досягнень та результатів науково-дослідних робіт. Він містить актуальні узагальнення щодо конструкції, розрахунку та експлуатації систем відновлюваної енергетики в аграрному виробництві, основи виробництва і використання  дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, енергетичних культур, використання вітрової та сонячної енергії, а також низькотемпературних джерела енергії.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей 208-агроінженерія, 133-галузеве машинобудування та 274-автомобільний транспорт. 
 
 
 
 
Маємо надію, що ці книги допомагатимуть студентам здобувати нові знання та зростати професійно.
 
Задерилова Лариса,
завідувач філії наукової бібліотеки
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook