60-річчя від дня народження Сергея Николаевича Волкова

12 лютого 2012, 0:00

ЛІДЕР ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
(До 60-річчя від дня народження Сергея Николаевича Волкова)

Добре відомому вченому і громадському діячеві в галузі земельних відносин, землеустрою та кадастрів, заслуженому діячеві науки Російської Федерації, академіку Російської академії сільськогосподарських наук, дійсному члену Російської академії природничих наук, Міжнародної академії аграрної освіти, Російської Академії, почесному працівнику вищої професійної освіти Росії, почесному землевпоряднику Росії, почесному землевпоряднику України, почесному геодезисту Росії, почесному професору Хуачжунського аграрного університету Центрального Китаю, Казахського національного аграрного університету, Уральської державної сільськогосподарської академії, почесному доктору Білоруської державної сільськогосподарської академії, Московського державного університету геодезії і картографії, Інституту агроекології та природокористування НААН України, Ташкентського інституту іригації і меліорації, Киргизького національного аграрного університету ім. К.І.Скрябіна, ректору Державного університету із землеустрою (ГУОЗ), доктору економічних наук, професору Сергею Николаевичу Волкову виповнилося 60 років.

На формування наукового світогляду С.Н.Волкова дуже вплинули такі видатні вчені-педагоги, які працювали в той період в інституті, як професори А.К.Успенскій, К.П.Оболенскій, В.С.Косінскій, доценти І.І. Климкович, М.В.Румянцев, В.Д.Кірюхін, Б.Н.Шірін.
Отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю "землевпорядкування", був прийнятий в 1974 році на кафедру землевпорядного проектування (нині землеустрою) на роботу на посаді асистента. Напрямком його наукових досліджень стали питання економічного обгрунтування проектування сівозмін, застосування економіко-математичних методів при організації використання земельних ресурсів і встановлення поєднання галузей, складу і площ угідь.
Уже через три роки С.Н.Волковим була успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Оптимальное планирование и проектирование использования земельных угодий в условиях водной эрозии почв (на примере хозяйств Центрально-Черноземной зоны", високо оцінена представниками наукових і виробничих організацій.
Розвиваючи теоретичні питання математичного моделювання в землеустрої, оптимізації проектування і трансформації угідь, оптимізації землевпорядних рішень і вишукуючи нові шляхи впровадження економіко-математичних методів в землевпорядне проектування, С.Н.Волков поступово став засновником нового наукового напрямку по створенню системи автоматизованого проектування (САПР) в землеустрій на базі економіко-математичного моделювання, застосування математичних методів і сучасних обчислювальних засобів, а також організації автоматизованого робочого місця (АРМ - землевпорядника-проектувальника).
Окремі наукові роботи, пов'язані з математичним моделюванням процесів організації території в районах водної ерозії грунтів, лягли в основу нового наукового напрямку "Оптимізація протиерозійного землеустрою на базі кількісних методів і оцінок".
У 1986 році за результатами наукових досліджень ним успішно захищена дисертація "Экономическая эффективность внутрихозяйственного землеустройства (теория и методика)" на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук.
У ній вперше було розкрито комплексний вплив землевпорядних заходів на соціально-економічну ефективність виробництва сільськогосподарських організацій; за допомогою кількісної оцінки цієї ефективності довела необхідність проведення землеустрою при змінах в організації виробництва, території та земельних відносин.
В результаті виникла нова навчальна дисципліна "Економіка землеустрою" і С.Н.Волковим написаний перший підручник. Випущено дев'ятитомник С.Н.Волкова, який добре відомий у всіх вишах Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та інших країнах, де ведеться підготовка фахівців в галузі землевпорядкування та кадастрів.


Вручення знака "Почесний землевпорядник України", диплома "Почесний доктор Інституту агроекології и природокористування Національної академії аграрних наук України", інших нагород і пам'ятних подарунків Сергію Миколайовичу Волкову від А.І. Коваліва.

Александер Іванович Ковалів, - заслужений працівник сільського господарства України, Почесний землевпорядник України, перший віце-президент Асоціації агроекології Україні (за дорученням колег) виконав офіційну процедуру прийняття ювіляра в Почесні члени клубу шістдесятників. Він вручив Сергію Миколайовичу - загальновизнаному лідерові сучасного землеустрою, шанованому вчителю землемірів - Булаву, як символ СИЛИ, МУДРОСТІ і ВЛАДИ.

Протягом багатьох років Сергій Миколайович розвивав стратегію роботи Державного університету із землеустрою, націлену на досягнення провідних позицій в рейтингу аграрних вузів Російської Федерації, на зміцнення статусу провідного навчального, методичного та наукового центру в галузі землевпорядкування та кадастрів в світі. Багато що зроблено ним для інтеграції університету в світову освітню систему.

Масштабна громадська діяльність ювіляра націлена на виховання любові і дбайливого ставлення людини до Землі - головному і не заменимому і не надолужуваних багатства народів нашої планети.
Зокрема, як фахівець найвищого класу С.Н.Волков, брав участь у законотворчій діяльності, будучи членом Урядової комісії з розробки нормативних правових актів в галузі реформування і регулювання земельних відносин, а також Урядової комісії з проведення адміністративної реформи з питань державного регулювання у сфері природокористування , сільського господарства, рибальства та споживчого ринку. Він співавтор законів «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», «Про державний кадастр нерухомості», «Про землеустрій», «Земельного кодексу РФ».
В результаті виконаної роботи та на підставі відповідних законів в Російській Федерації здійснено державну кадастрова оцінка земель, введена система землеустрою, проводиться розмежування державної власності на землю, встановлення меж муніципальних та інших адміністративно-територіальних утворень, діє державний кадастр нерухомості.

Університет, очолюваний С.Н.Волковим з 1997 року, став потужним центром землевпорядної науки та освіти; чисельність студентів в ньому зросла до 6 000 чоловік, кількість викладачів, що мають вчені ступені і звання, збільшилася з 63 до 69%.
Особисто С.Н.Волков багато зробив для розвитку університету. Міжнародними партнерами ГУЗа є університети США, Франції, Німеччини, Швеції, Китаю, Республіки Білорусь, України та інших країн.
У рейтингу аграрних вузів Російської Федерації Державний університет по землеустрою піднявся з шостого місця в 2001 році на друге місце - в 2010 році.
Під науковим керівництвом С.Н.Волкова захищено 26 дисертацій, з них 5 докторських.
Діяльність С.Н.Волкова добре відома широкої громадськості, він є членом Міжвідомчої Ради з присудження премії Уряду Російської Федерації в галузі науки і техніки; Ради з аграрної політики Мінсільгоспу; Науково-консультаційного Ради Росреестра, експертом Державної Думи і Ради Федерації.
У 2001 році за великі заслуги в розвитку теорії і практики сучасного землеустрою та співробітництво в підготовці висококваліфікованих кадрів С.Н. Волкову присвоєно звання «Почесного доктора Білоруської державної сільськогосподарської академії".
 

Сердечно вітаємо С. Н. Волкова зі знаменним ювілеєм - 60-річчям від дня народження та 40-річчям наукової, педагогічної, виробничої та громадської діяльності!

Бажаємо йому на довгі роки міцного здоров'я, нових творчих успіхів у науковій та громадській діяльності.

За матеріалами http://www.guz.ru/16.phtml?id=330
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook