Відбулося засідання Науково-технічної вченої ради Науково-дослідного інституту здоров’я тварин

20 лютого 2019 року

19 лютого 2019 року в конференц-залі навчального корпусу № 12 відбулося засідання Науково-технічної вченої ради Науково-дослідного інституту здоров’я тварин. Згідно порядку денного, до якого не було внесено ніяких змін та доповнень, розглядали 3 питання, а також «різне».

Питання №1 – розгляд дисертаційної роботи Ковпак Оксани Сергіївни, здобувача кафедри хірургії та патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка, на тему «Інфаркт міокарда у тварин (морфофункціональні зміни та відновлювальні процеси за впливу стовбурових клітин)», поданої на здобуття ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин». Головувала на засіданні професор Ткачук С. А.


Відкриває засідання голова ради проф. Засєкін Д. А., секретар – доц. Михальська В. М.

Члени ради за роботою


Головує на засіданні проф. Ткачук С. А.


Результати дисертаційної роботи доповідає здобувач Ковпак О. С.

Питання задавали проф. Малюк М. О., проф. Недосєков В. В., проф. Сорока Н. М., проф. Духницький В. Б., проф. Засєкін Д. А., проф. Ткачук С. А. Після цього виступили науковий керівник проф. Мазуркевич А. Й. та рецензенти: проф. Хомич В. Т. та доц. Харкевич Ю. О.


Виступає науковий керівник, проф. Мазуркевич А. Й.


Виступає рецензент, проф. Хомич В. Т. 


Виступає рецензент, доц. Харкевич Ю. О.

У обговоренні взяли участь проф. Духницький В. Б., проф. Малюк М. О., проф. Недосєков В. В., проф. Ткачук С. А. У виступах рецензентів та учасників дискусії було подано дві пропозиції: скорегувати назву дисертації в робочому порядку та рекомендувати дисертаційну роботу Ковпак О. С. до розгляду в спеціалізованій вченій раді, за обидві було проголосовано «за» одноголосно.

Питання №2 – затвердження планів роботи Науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин, Ради молодих вчених та Ради аспірантів факультету ветеринарної медицини на 2019 рік. Представлені плани були схвалені Радою одноголосно.
Питання №3 – затвердження наукових тем та робочих програм за бюджетним фінансуванням на 2019 рік. За затвердження представлених тем та програм члени Ради проголосували одноголосно.
Питання №4 (поза порядком денним) – проміжний звіт щодо виконання наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених, старшого викладача кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка, к.вет.н. Мельника О. О. Звіт був схвалений одноголосно.


Доповідає ст. викл. Мельник О. О.


У розділі «Різне» було розглянуто низку поточних питань, які стосувалися подання проектів наукових держбюджетних тематик та видання монографій.

Cердюков Я. К., заступник директора
НДІ здоров’я тварин з питань студентської
наукової роботи, 19.02.2019 р.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook