Наукова бібліотека отримала щедрий дар рідкісних та цінних видань від кафедри анатомії тварин ім. В. Г. Касьяненка

18 лютого 2019 року

  Завдяки тісній співпраці кафедри анатомії тварин ім. В. Г. Касьяненка з науковою бібліотекою, зокрема з завідувачем кафедри, професором Олегом Петровичем Мельником, до фонду наукової бібліотеки люб’язно було передано 86 цінних та рідкісних видань минулого і позаминулого століть. 

   Працівники бібліотеки висловлюємо щиру вдячність співробітникам кафедри за подарунок цінної колекції книг.  

 

   В інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки НУБіП України (читальна зала для науковців) організована книжкова виставка цих безцінних книг. 
 
 
   Найбільш давніми серед них є видання : 
Отчет императорского общества Сельского хозяйства, 1834 г.;
Журналы особых совещаний, происходивших при Ветеринарном Комитете, 1888, 1890 гг.;
Сборник основных положений, приказов и инструкций по ветеринарной части Одесской губернии, 1924 г.;
Кормовые травы:  изображения и описания, 1901 г. та ін. 
  Серед подарунків є видання праць, наукових записок інститутів та факультетів  НУБіП України давніх років, котрих в нашому фонді немає. Вони становлять неабияку історичну цінність для нашого університету. Слід відзначити наявність серед 15-ти запропонованих до перегляду видань 5-ти видань. видрукованих в різних типографіях  Києва. Цікавим в цьому є те, що в них вказані тодішні адреси цих типографій.
 
 
 
Труды сЪти опытныхъ полей Всероссийкаго общества сахарозаводчиковъ, состоящей при лабораторіи Южно-Русскаго Общества поощренія земледелія и сельской промышленности : отчетъ объ опытахъ съ искусственными туками подъ сахарную свекловицу за 1901 и 1902 г. (сообщеніе третье) / С. Л. Франкфуртъ , Б. Н. Рожественскій, Н. К. Походня, И. И. Жамбергъ. – Кіевъ : изданіе Всероссийкаго общества сахарозаводчиковъ, 1905. – 352 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочныя свЪдЪнія о деятельности зЪмствъ по сельскому хозяйству / составлены подъ ред. В. В. Мрачевскаго. – Петроградъ :Типографія В. Ф. Киршбаума, 1914. – Вып. 13, ч. 1-ая. – 120 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Результаты опытовъ по культурЪ  картофеля за 1905-1911 гг.. / составилъ А. К. Филипповскій. – Кіевї : Типо-графія С. В. Кульженко, Пушкинская ул. Собствен. Домъ № 4, 1912. – 151 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Труды сЪти опытныхъ полей Всероссийкаго общества сахарозаводчиковъ, состоящей при лабораторіи Южно-Русскаго Общества поощренія земледелія и сельской промышленности : опыты по культурЪ картофеля  / С. Л. Франкфуртъ,  А. М. Венгеровскій. Сообщеніе шестое.  – КІевъ : Товарищество «Печатня С. П. Яковлева», Золотоворотская ул., д. № 11, 1908. – 92 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Никольскій С. А. Развитіе сахарной свеклы въ зависимости отъ междурядныхъ рыхленій и площади питанія : труды сЪти опытныхъ полей Всероссийкаго общества сахарозаводчиковъ,  . – Кіевъ : Типографія Р. К. Лубковскаго, Фундуклеевская № 19, телефонъ № 5, 1914. – Сообщение 28-е. – 46 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Тарасовъ Б. К.  О методЪ опредЪленія амміака въ почвЪ Труды сЪти опытныхъ полей Всероссийкаго общества сахарозаводчиковъ. – С.-Петербургъ : Типографія Альтшулера, Фонтанка, 96, 1914. – 21 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ролловъ Э. Х. О примЪнимости мнетода опредЪленія тимуса въ почвЪ по способу окисленія хамелеономъ : труды сЪти опытныхъ полей Всероссийкаго общества сахарозаводчикові. – Петроградъ : Типографія, Альтшулера, Фонтанка, 96, 1914. – 16 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Нечаевъ А. В. Учебникъ минералогіи и геологіи для среднихъ учебныхъ заведеній. Съ 219 рисунками въ текстЪ : руководство для реальныхъ училищъ. – Кіевъ : Изданіе Пироговскаго Товарищества, 1907. – 171 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Общій курс механики  для земледЪльческихъ и др. профессіональных-техническихъ и ремесленныхъ училищъ (общее машиновЪдЪніе) / состав. П. А. Загорскій. – С._ПетербургЪ : Типографія П. П. Сойкина, СПБ, Стремянная, 12, собств. дом, 1905. – 158 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бевада И. Краткое руководство къ сельско-хозяйственному химическому анализу / И. Бевада ; Варшавский Университет. – 2-е изданіе. – Варшава : Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа. Краковское ПредмЪстье № 3, 1903. – 352 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сибирцевъ Н. М. ПочвовЪдЪніе : лекціи, читанныя студентамъ Института Сельскаго Хозяйства и ЛЪсоводства въ Ново-Александріи. – С.-Петербургъ : Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43), 1900. – Выпускъ 1. Почвообразованіе (насосы и вывЪтриваніе). – 210 с.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кормовыя травы. Изображенія и описанія съ данными объ ихъ воздЪлываніи, сельскохозяйственномъ достоинствЪ, полученіи семянъ и пр. / составилъ Ф. Г. Штеблеръ, директор швейцарской сЪменной станціи. – Пер. со второго изданія И. И. Барсукова ; подъ редакціею П. С. Коссовича. – С.-Петербургъ : изданіе А. Ф. Девріена, 1901. – Т. ІІ. съ 15 хромолитографированными таблицями и 51 рисункомъ въ тексте. – 112 с. 
Це видання великоформатне, з численними кольоровими таблицями багатьох трав, з даними стосовно технології вирощування, їх сільськогосподарських властивостей та отриманням насіння. Складений Ф. Г. Штеблером за дорученням швейцарського департаменту в співдружності з іншими спеціалістами.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записки Київського Ветеринарно-Зоотехничного Інституту. – Київ : друкарня Київської Філії Книгоспілки, вул.. Короленка,.43, 1924. – Т. ІІ. – 188 с.
Видруковано за постановою Київського Ветеринарно-Зоотехничного інституту, де ректором інституту на той час був проф. А. К. Скороходько.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наукові записки Київського ветеринарного інституту. – Київ-Полтава : держвидав колгоспної і радгоспної літератури, 1938. – Т. І, вип. 1. – 169 с
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Филипповскій А. НаблюденІя надъ ходомъ роста свеклы въ теченіе лЪта 1909 и 1910 гг. : труды сЪти опытныхъ полей Всероссийкаго общества сахарозаводчиковъ. Кіевъ : Типографія Р. К. Лубковскаго, Б.-Владимірская улица, дом № 46, телеф. № 5, 1911. – Сообщеніе ХІІІ. – 97 с.  (Оттискъ изъ « ВЪстника Сахарной Промышленности» за 1911 г.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лариса Кучерук, бібліограф І категорії
наукової бібліотеки
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook